Verkkosivujen saavutettavuus

Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja niiden sisällöt ovat helposti saavutettavissa: kuka tahansa voi käyttää verkossa olevia palveluita ja ymmärtää, mitä ne sisältävät.

Saavutettavuuden perimmäinen tarkoitus on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille digitaalisessa maailmassa. Verkkopalvelujen käyttämisen pitäisi olla yhtä huoletonta keskivertokäyttäjälle kuin esimerkiksi näkörajoitteiselle.

Keväällä 2019 astui Suomessa voimaan Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiiviin. Direktiivin pohjana puolestaan on jo 2008 julkaistu WCAG-ohjeistus, jota ylläpitää ja kehittää W3C eli World Wide Web -konsortio. Laki velvoittaa sen piiriin kuuluvia noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Kenelle verkkosivujen saavutettavuudesta on hyötyä?

Saavutettavuus on pohjimmiltaan käyttömukavuutta. Kun verkkopalvelusi on saavutettava, voit olla varma, että asiakkaiden tavoittaminen ei jää kiinni teknisistä haasteista tai siitä, että käyttäjä ei ymmärrä sivujen viestiä.

Pelkästään Suomessa saavutettavia verkkopalveluita tarvitsee arvioiden mukaan yli miljoona ihmistä. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi he, joilla on heikentynyt näkö tai kuulo, fyysisiä rajoitteita tai lukihäiriö. Varmasti heitä löytyy myös teidänkin kohderyhmästänne. Myös keskivertokäyttäjälle on hyötyä siitä, että palvelu on helposti saavutettava: käyttöliittymä toimii mutkattomasti ja sisällöt on helppo ymmärtää. Kenelle vain verkon käyttöön voi myös ilmetä haasteita esimerkiksi hälyisen tai kirkasvaloisen ympäristön tai vaikkapa murtuneen hiirikäden vuoksi.


Meiltä saavutettavat verkkosivut – ota yhteyttä!

Keitä laki velvoittaa?

Saavutettavuus on siis suositeltavaa kaikille verkkosivuille mutta tietyiltä tahoilta laki edellyttää sitä. Julkisen hallinnon organisaatioiden lisäksi laki koskee osaa järjestöistä ja yrityksistä.

Laki edellyttää verkkosivujen saavutettavuutta seuraavilta tahoilta

  1. viranomaiset
  2. julkisoikeudelliset laitokset
  3. sellaisen organisaation digitaaliset palvelut, joiden kehittämiseen tai rahoittamiseen osallistuu viranomainen vähintään puolella kehittämiskustannuksista tai vuotuisista ylläpitokustannuksista
  4. tietyt tunnistautumisen ja verkkomaksamisen palvelut
  5. tietyt vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alan palveluntarjoajat
  6. yleisölle palveluita tarjoavat luottolaitokset, maksulaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutusyhtiöt ja -yhdistykset


Tutustu tarkemmin saavutettavuuteen – lataa ilmainen saavutettavuusoppaamme!

Mitkä verkkopalvelut kuuluvat saavutettavuuden piiriin?

Saavutettavuus koskee lähestulkoon kaikkea verkossa jaettavaa sisältöä. Lain piiriin kuuluvat verkkosivustot ja mobiilisovellukset sekä niissä julkaistavat sisällöt – myös esimerkiksi videot ja tiedostot. Myös 23.9.2019 jälkeen julkaistuilta sekä täysin uudistettavilta intra- ja ekstraneteiltä edellytetään saavutettavuutta.

Saavutettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota myös sosiaalisessa mediassa. Laki edellyttää, että sen piiriin kuuluvien tahojen nimissä julkaistut somesisällöt kuten Facebook-postaukset ovat saavutettavia. Työntekijöiden omissa nimissään tuottamat sosiaalisen median sisällöt eivät sen sijaan kuulu vaatimusten piiriin.

Lue lisää siitä, mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee.

Mitä seuraa, jos verkkosivut eivät ole saavutettavat?

Saavutettavuuteen liittyvien vaatimusten valvonnasta vastaa Aluehallintovirasto. AVI neuvoo saavutettavuuteen liittyvissä asioissa ja ottaa vastaan palautetta koetuista ongelmista. Lain mukaan jokaisella on oikeus antaa palautetta verkkosivujen tai mobiilisovelluksen saavutettavuudesta. Palautetta voi antaa lain piiriin kuuluvista verkkopalveluista sen jälkeen, kun saavutettavuusvaatimukset ovat alkaneet koskea niitä.

Jos saavutettavuudessa ilmenee ongelmia, voi AVI määrätä verkkosivujen ylläpitäjän päivittämään palvelun saavutettavaksi tai antamaan tiedot käyttäjälle muutoin saavutettavassa muodossa. AVI:lla on oikeus myös tarvittaessa saada pääsy verkkopalvelun tietoihin, jotta se voi suorittaa tarkastuksen. AVI voi asettaa myös uhkasakon edellä mainittujen oikeuksiensa tehosteeksi. Esimerkiksi Norjassa huonosti saavutettavia verkkopalveluja ylläpitävät yritykset ovat saaneet niin huonoa julkisuutta kuin suuria sakkoja.

Saavutettavat verkkosivut Verkkovaraanilta

Saavutettavuuteen liittyy niin verkkosivujen tekninen standardinmukaisuus kuin sisällön ymmärrettävyys ja ulkoasun esteettömyys. Meillä Verkkovaraanilla on kokemusta WCAG-ohjeistuksen mukaisten verkkosivujen toteuttamisesta, joissa saavutettavuus täyttää lain vaatimat kriteerit.

Huomioimme saavutettavuuden kaikessa suunnittelussamme ja halutessasi varmistamme työkalujen, manuaalisen testauksen sekä auditoinnin avulla, että sivut vastaavat tarkalleen lain vaatimuksia. Tutustu saavutettavuustestaukseen.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat päivittää sivusi saavutettaviksi tai varmistaa, minkälaisia saavutettavuuspuutteita niissä on. Vastaamme kysymyksiisi mielellämme!


Mietityttääkö verkkosivujen saavutettavuus? Lataa maksuton opas tai ota suoraan yhteyttä meihin!

Esimerkkejä saavutettaviksi toteuttamistamme sivuista ja auditoinneista

Saavutettavat sivut YTHS

YTHS:n verkkopalvelun uudistus

Uudistimme Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkopalvelun. Laajan projektin tavoitteena oli luoda uudistetusta palvelusta saavutettava ja käyttäjää palveleva.

Palvelussa on muun muassa tekstikoon muuttaminen sekä “kuuntele”-ominaisuus, jolla näkörajoitteinen käyttäjä voi kuunnella sivun sisältöä.

Sivustolle teetettiin saavutettavuusauditointi ja se vastaa WCAG 2.1 -ohjeistusta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivin AA-tasoa.

Saavutettavuusauditointi Länsimetrolle

Länsimetron saavutettavuustestaus

Länsimetro Oy:lle toteutimme heidän verkkosivujensa saavutettavuuden auditoinnin. Saavutettavuustestaus kohdistui Länsimetron pääsivustoon, blogisivustoon sekä uutiskirjeeseen.

Projektin lopputuloksena Länsimetro sai havainnollisen raportin, saavutettavuusselosteen sekä suunnan saavutettavuuden loppuunviemiseen.

Saavutettava digilehti Luksitko

LukSitko-lehti

Erilaisten oppijoiden liitolle toteutimme nopea.median avulla verkkolehden, joka on saavutettava ja verkkoympäristöön suunniteltu. Asiakkaan toiveesta sivun ulkoasu pidettiin varsin yksinkertaisena.

Uudistetusta verkkolehdestä liitto pystyy helposti taittamaan myös painetun lehden. He säästävät aikaa ja vaivaa kun lehti voidaan optimoida molempiin medioihin samasta järjestelmästä käsin.