Verkkosivujen saavutettavuus

Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja niiden sisällöt ovat helposti saavutettavissa: kuka tahansa voi käyttää verkossa olevia palveluita ja ymmärtää, mitä ne sisältävät. Saavutettavuuden perimmäinen tarkoitus on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille digitaalisessa maailmassa. Verkkopalvelujen käyttämisen pitäisi olla yhtä huoletonta keskivertokäyttäjälle kuin esimerkiksi näkörajoitteiselle.

Keväällä 2019 astui Suomessa voimaan Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiiviin. Direktiivin pohjana puolestaan on jo 2008 julkaistu WCAG-ohjeistus, jota ylläpitää ja kehittää W3C eli World Wide Web -konsortio. Laki velvoittaa sen piiriin kuuluvia noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Keneltä verkkosivujen saavutettavuutta edellytetään?

Saavutettavuus on suositeltavaa kaikille verkkosivuille mutta uusi laki edellyttää sitä tietyiltä tahoilta. Julkisen hallinnon organisaatioiden lisäksi laki koskee osaa järjestöistä ja yrityksistä. Lue tarkemmin siitä, keitä laki velvoittaa.

Laki edellyttää verkkosivujen saavutettavuutta seuraavilta tahoilta

  1. viranomaiset
  2. julkisoikeudelliset laitokset
  3. sellaisen organisaation digitaaliset palvelut, joiden kehittämiseen tai rahoittamiseen osallistuu viranomainen vähintään puolella kehittämiskustannuksista tai vuotuisista ylläpitokustannuksista
  4. tietyt tunnistautumisen ja verkkomaksamisen palvelut
  5. tietyt vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alan palveluntarjoajat
  6. yleisölle palveluita tarjoavat luottolaitokset, maksulaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutusyhtiöt ja -yhdistykset

Mitkä verkkopalvelut kuuluvat saavutettavuuden piiriin?

Laki koskee siis edellä mainittujen tahojen digitaalisia palveluita – käytännössä kaikkia tahojen verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia ja kaikkia niiden sisältöjä. Myös 23.9.2019 jälkeen julkaistuilta sekä täysin uudistettavilta intra- ja ekstraneteiltä edellytetään saavutettavuutta.

Laki koskee myös sen piiriin kuuluvien tahojen nimissä julkaistuja sosiaalisen median sisältöjä. Esimerkiksi organisaation julkaisemilta Facebook-sisällöiltä edellytetään saavutettavuutta. Työntekijöiden omissa nimissään tuottamat sosiaalisen median sisällöt eivät sen sijaan kuulu vaatimusten piiriin.

Lue lisää siitä, mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee.

Mitä seuraa, jos verkkosivut eivät ole saavutettavat?

Saavutettavuuteen liittyvien vaatimusten valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. AVI neuvoo saavutettavuuteen liittyvissä asioissa ja ottaa vastaan palautetta koetuista ongelmista. Lain mukaan jokaisella on oikeus antaa palautetta verkkosivujen tai mobiilisovelluksen saavutettavuudesta. Palautetta voi antaa lain piiriin kuuluvista verkkopalveluista sen jälkeen, kun saavutettavuusvaatimukset ovat alkaneet koskea niitä.

Jos saavutettavuudessa ilmenee ongelmia, voi AVI määrätä verkkosivujen ylläpitäjän päivittämään palvelun saavutettavaksi tai antamaan tiedot käyttäjälle muutoin saavutettavassa muodossa. AVI:lla on oikeus myös tarvittaessa saada pääsy verkkopalvelun tietoihin, jotta se voi suorittaa tarkastuksen. AVI voi asettaa myös uhkasakon edellä mainittujen oikeuksiensa tehosteeksi. Esimerkiksi Norjassa huonosti saavutettavia verkkopalveluja ylläpitävät yritykset ovat saaneet niin huonoa julkisuutta kuin suuria sakkoja.

Saavutettavat verkkosivut Verkkovaraanilta

Saavutettavuuteen liittyy niin verkkosivujen tekninen standardinmukaisuus kuin sisällön ymmärrettävyys ja ulkoasun esteettömyys. Meillä Verkkovaraanilla on kokemusta WCAG-ohjeistuksen mukaisten verkkosivujen toteuttamisesta, joissa saavutettavuus täyttää lain vaatimat kriteerit. Jos sinua mietityttää verkkosivujesi saavutettavuus tai haluat päivittää sivusi ajantasalle, ota yhteyttä! Vastaamme kysymyksiisi mielellämme.