Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste koskee Uusmediatoimisto Verkkovaraani Oy:n omia verkkosivustoja (Verkkovaraani, Piuha, Tietovaihde, nopea.media).

Yksityisyytesi on kriittisen tärkeää meille. Muutamia perusperiaatteitamme:

 • Me emme pyydä henkilötietojasi ellemme todella tarvitse niitä.
 • Me emme jaa henkilötietojasi muille paitsi noudattaaksemme lakia, kehittääksemme tuotteitamme ja suojellaksemme oikeuksiamme.
 • Me emme säilö henkilötietoja palvelimillamme ellei se ole tarpeen käynnissä olevien palveluiden tuottamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet, sekä käyttäjän lähettäessä tietoja lomakkeilla, käyttäjän suostumus.

Kerättävät tiedot

Uusmediatoimisto Verkkovaraani Oy saattaa kerätä seuraavia tietoja:

 • Tiedot yhteydenotoista (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, viesti ja muut mahdolliset lomakkeella annetut tiedot)
 • Tiedot työnhakijoista
 • Sivuston käyttäjätiedot

Emme tarkista tietojen oikeellisuutta. Pyynnön tutustua tai poistaa itsestään tallennetut tiedot voi lähettää tältä verkkosivustolta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen, mutta enintään asiakassuhteen keston ajan tai kymmenen vuoden ajan (esim. lakisääteiset kirjanpitovelvoitteet).

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

Tietojen käyttötarkoitus

Palveluun kerättyjä henkilötietoja käytetään rekrytointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan niille työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja liittyville organisaatioille, jotka tarvitsevat niitä tietoja prosessoidakseen niitä Verkkovaraanin puolesta tai tuottaakseen palveluita Verkkovaraanin verkkosivustoille. Verkkovaraani ei myy tai vuokraa tietoja kenellekään.

Muille Verkkovaraani luovuttaa tietoja ainoastaan vastauksena haasteeseen, oikeuden määräykseen tai muuhun hallinnon vaatimukseen tai kun Verkkovaraani uskoo, että tietojen luovuttaminen on tarpeellista Verkkovaraanin, kolmansien osapuolien tai yleisön omaisuuden tai oikeuksien suojelemiseksi. Jos Verkkovaraani hankitaan kolmannen osapuolen toimesta, hyväksyt, että Verkkovaraanin hankkijalla on oikeus jatkaa henkilötietojen käyttämistä tämän selosteen mukaisesti.

Evästeet (”cookies”)

Verkkovaraani voi sivuston vierailijoiden tunnistamiseksi ja seuraamiseksi, heidän järjestelmän käytön seuraamiseksi sekä heidän sivuston asetusten tallentamiseksi käyttää evästeitä. Vierailijat voivat säätää selaimensa estämään evästeiden käytön ennen sivuston käyttöä. Tällöin tietyt sivuston ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkovaraani tekee kaikki tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen luvattoman pääsyn, käytön, muokkauksen tai poistamisen estämiseksi. Järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, asiakkaat ja alihankkijat, joilla on tarve tuntea tiedot suorittaakseen työnsä. Jokaisella henkilöllä, jolla on pääsy järjestelmään, on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Verkkovaraanin asiakkaat vastaavat heillä olevien käyttäjätunnusten ja niillä nähtävien henkilötietojen rekisteriselosteen mukaisesta käytöstä.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • oikeus tulla unohdetuksi

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Yhteystiedot

Uusmediatoimisto Verkkovaraani Oy

Yhteyshenkilö: Jesse Kivialho

Verkkovaraanin yhteystiedot

Rekisteriselosteen muutokset

Verkkovaraani voi muuttaa rekisteriselostettaan aika ajoin oman harkintansa mukaisesti. Verkkovaraani kannustaa käyttäjiä säännöllisesti tarkistamaan mahdolliset muutokset rekisteriselosteessaan. Jatkamalla sivuston käyttöä rekisteriselosteen muutoksen jälkeen, hyväksyt muutokset. Tämä rekisteriseloste on päivitetty 21.9.2020.