Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan kehittäminen sekä hakukoneseuranta

Tuholaistorjuntakeskuksen digimarkkinoinnin kehittäminen

Tuholaistorjuntakeskus on vuonna 2014 perustettu tuholaistorjunnan ammattilainen. Yritys tarjoaa tuholaisten kuten hyönteisten, hiirien ja rottien torjuntaa ja hävitystä niin kodeissa kuin liiketiloissa. Tuholaistorjuntakeskuksen palvelualue on pääkaupunkiseutu ja torjuntaa on saatavilla myös muualla Suomessa franchising-yrittäjien kautta.

Autamme Tuholaistorjuntakeskusta heidän digimarkkinointinsa kehittämisessä. Tarjoamme vinkkejä niin hakukoneoptimoinnin parantamiseen kuin Google Ads -mainonnan kehittämiseen.

Tuholaistorjuntakeskuksen hakukoneoptimoinnin kehittäminen

Hakukoneoptimoinnilla eli hakukonenäkyvyyden kehittämisellä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa sijoitusta hakukoneissa ja tehokasta oikeiden kohderyhmien tavoittamista.

Kehitämme Tuholaistorjuntakeskuksen hakukonenäkyvyyttä muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • hakukonenäkyvyyden seuranta
  • hyvin ja huonosti toimivien hakutermien tunnistaminen
  • vertailuanalyysi kilpaileviin sivustoihin

Raportoimme yritykselle tuloksista ja esitämme suosituksia optimoinnin kehittämiseksi.

Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan kehittäminen

Google Ads -mainonta eli maksettu hakukonenäkyvyys on keino saada lisää näkyvyyttä ja tavoittaa halutut kohderyhmät tehokkaasti. Seuraamme säännöllisesti Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan onnistumista ja raportoimme tuloksista.

Tarkastelemme yrityksen Google Ads -tilin avulla heidän kampanjoidensa toimivuutta. Tunnistamme hyvin ja huonosti toimivat mainokset ja avainsanat ja esitämme kehitysehdotuksia mainonnan tehostamiseen. Olemme auttaneet Tuholaistorjuntakeskusta muun muassa mainosryhmien ja avainsanojen tarkemmassa kohdentamisessa ja kampanjoiden muokkaamisessa niin, että mainosbudjetille saadaan enemmän vastinetta.