Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan kehittäminen sekä hakukoneseuranta

Tuholaistorjuntakeskuksen digimarkkinoinnin kehittäminen

Tuholaistorjuntakeskus on vuonna 2014 perustettu tuholaistorjunnan ammattilainen. Yritys tarjoaa tuholaisten kuten hyönteisten, hiirien ja rottien torjuntaa ja hävitystä niin kodeissa kuin liiketiloissa. Tuholaistorjuntakeskuksen palvelualue on pääkaupunkiseutu ja torjuntaa on saatavilla myös muualla Suomessa franchising-yrittäjien kautta.

Autamme Tuholaistorjuntakeskusta heidän digimarkkinointinsa kehittämisessä. Tarjoamme vinkkejä niin hakukoneoptimoinnin parantamiseen kuin Google Ads -mainonnan kehittämiseen.

Tuholaistorjuntakeskuksen hakukoneoptimoinnin kehittäminen

Hakukoneoptimoinnilla eli hakukonenäkyvyyden kehittämisellä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa sijoitusta hakukoneissa ja tehokasta oikeiden kohderyhmien tavoittamista.

Kehitämme Tuholaistorjuntakeskuksen hakukonenäkyvyyttä muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • hakukonenäkyvyyden seuranta
  • hyvin ja huonosti toimivien hakutermien tunnistaminen
  • vertailuanalyysi kilpaileviin sivustoihin

Hakukoneoptimoinnin tuloksia

Aloitettuamme hakukoneoptimoinnin ovat Tuholaistorjuntakeskuksen hakusijoitukset nousseet huomattavasti. Sivut ovat top 10:ssä noin 31 avainsanalla. Ensimmäiselle sijalle Googlessa on noussut esimerkiksi uusi sivu rottien torjunnasta (“rottien hävitys”), joka lähtötilanteessa ei tuonut konversioita mutta sivun noustua ensimmäiselle sijalle yhteydenottoja on tullut kuukaudessa viisi (konversioprosentti 2,19).

Kolmen parhaan joukossa Googlen sijoituksissa ovat myös esimerkiksi sivu torakan torjunnasta (“saksantorakka hävitys”) ja sivu luteiden hävityksestä (“lepakkolude”).

Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan kehittäminen

Google Ads -mainonta eli maksettu hakukonenäkyvyys on keino saada lisää näkyvyyttä ja tavoittaa halutut kohderyhmät tehokkaasti. Seuraamme säännöllisesti Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan onnistumista ja raportoimme tuloksista.

Tarkastelemme yrityksen Google Ads -tilin avulla heidän kampanjoidensa toimivuutta. Tunnistamme hyvin ja huonosti toimivat mainokset ja avainsanat ja esitämme kehitysehdotuksia mainonnan tehostamiseen. Olemme auttaneet Tuholaistorjuntakeskusta muun muassa mainosryhmien ja avainsanojen tarkemmassa kohdentamisessa ja kampanjoiden muokkaamisessa niin, että mainosbudjetille saadaan enemmän vastinetta.