Saavutettavat verkkosivut hankkeelle Pitäjänmäen putkisaneeraus

Saavutettavat verkkosivut hankkeelle Pitäjänmäen putkisaneeraus

Toteutimme saavutettavat verkkosivut hankkeelle Pitäjänmäen putkisaneeraus. Kaksivaiheisessa projektissa toteutettiin sivustolle kaksi eri ulkoasua. Verkkosivut toteutettiin lain kriteerien mukaan saavutettaviksi.

Pitäjänmäen putkisaneeraus on vesihuoltoverkoston saneeraus, joka toteutetaan Helsingin Pitäjänmäen, Marttilan ja osin Reimarlan alueella vuosien 2021–2024 aikana.

Hankkeen tilaajana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, sen toteuttaa Terrawise Oy ja hankkeen viestinnästä vastaa Brunnen Communications.

Kunnallisena hankkeena projekti kuuluu saavutettavuuslain piiriin. Brunnen lähestyi tästä syystä kotisivujen toteuttamista varten Verkkovaraania, joka on erikoistunut saavutettavien sivujen toteutukseen.

Kaksivaiheinen projekti

Kun projekti starttasi maaliskuussa 2021, ei hankkeelle oltu vielä päätetty nimeä tai visuaalista identiteettiä. Etusivu oli kuitenkin tarpeen saada pystyyn mahdollisimman nopeasti, jotta viestinnälle saatiin koti verkossa.

Hankkeen verkkosivujen ensimmäinen versio toteutettiinkin Terrawisen visuaalisen ilmeen pohjalta. WordPress-sivusto saatiin pystyyn noin viikossa ja se julkaistiin pian sen jälkeen, kun hankkeen nimi ja domain oli määritetty.

Ensimmäiset verkkosivut hankkeelle nopeasti

Tässä ensimmäisessä vaiheessa sivustolla on etusivu, jossa on esillä tärkeimmät tiedot hankkeesta, työmaahan liittyvä aluekartta sekä uutisnostot. Sivut suunniteltiin niin, että kävijä löytää olennaiset tiedot helposti, eikä sivuilla ole ylimääräistä hälyä.

Ulkoasussa hyödynnetään Terrawisen tummanpunaista ja harmaata värimaailmaa. Saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota alusta lähtien. Esimerkiksi väriyhdistelmistä valittiin käyttöön ne, jotka täyttävät WCAG:n saavutettavuuskriteerit.

Hankkeen verkkosivujen lopullinen muoto

Seuraavassa vaiheessa, kun projektille on luotu oma visuaalinen identiteettinsä, verkkosivut muokataan uuden ilmeen mukaiseksi. Samalla sivustolle lisätään alasivuja, joihin kootaan muun muassa tietoa kutakin työmaan aluetta koskevista uutisista. Sivustolle lisätään myös muun muassa hakutoiminnallisuus sekä somesyöte.

Sivuston uusi versio voidaan tehdä olemassa olevan taustalla, jolloin hankkeen verkkosivut pysyvät koko ajan yleisölle saatavilla.

Saavutettavuus huomioidaan alusta asti

Saavutettavuus oli Pitäjänmäen putkisaneeraus -hankkeessa olennainen kriteeri verkkosivuille. Sivujen kohderyhmää ovat kaikki työmaa-alueen asukkaat ja muut alueella liikkuvat, joten tiedon pitää olla helposti saatavilla ja ymmärrettävissä kaikille heille.

Me Verkkovaraanilla huomioimme saavutettavuuden jo sivuston suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Tunnemme lain mukaiset WCAG:n saavutettavuuskriteerit ja osaamme huomioida ne sivustoa suunniteltaessa. Teemme myös saavutettavuustestausta jo toteutusvaiheessa ja valmiille sivustoille laadimme saavutettavuusselosteet.

Toteutamme niin pienet kuin suuret projektit