YTHS uudistettu verkkopalvelu - etusivun näkymä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkopalvelun uudistus

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) valitsi keväällä 2019 Verkkovaraanin uudeksi yhteistyökumppanikseen toteuttamaan ja ylläpitämään heidän uutta verkkopalveluaan. YTHS tarjoaa terveydenhuollon palveluja kaikille Suomessa perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Säätiöllä on omia palvelupisteitä 12 paikkakunnalla ja sen palveluita käyttää noin 125 000 opiskelijaa. Palvelu laajentuu vuonna 2021 huomattavasti, kun palvelun piiriin tulevat myös ammattikorkeakouluopiskelijat.

Laaja WordPress-alustalla toteutettu verkkopalvelun uudistus saatiin pakettiin vuoden 2019 aikana. Verkkopalveluun kuuluvat laajan sisällön lisäksi muun muassa terveystietohaku, Suomi.fi-tunnistautumiseen integroidut lomakkeet, aineistopankit ja häiriötiedotteet. Projektimme sisälsi myös kattavan perehdytyksen asiakkaalle ja oppaat palvelun ylläpitoon.

YTHS verkkopalvelun ominaisuudet

Uudistettu verkkopalvelu sisältää muun muassa seuraavat sisällöt ja ominaisuudet:

  • Palvelupisteet
  • Häiriötiedotteet
  • Terveystieto, siihen liittyvä tietopankki ja haku
  • Aineistopankki
  • Lomakkeet (suomi.fi -tunnistautumisen integraatio)
  • Usein kysyttyä -nostot
  • Ajankohtaiset uutiset ja blogit
  • WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuus (mm. saavutettavuustestaus, “kuuntele”-ominaisuus, tekstikoon muutokset)
  • Tietoturvallinen sivusto

Selkeät palvelupolut YTHS:n verkkopalvelussa

Kiinnitimme asiakkaan toiveiden mukaisesti huomiota selkeisiin palvelupolkuihin: siihen, että kävijä löytää tarvitsemansa tiedot helposti, ja että hänet ohjataan myös muihin palvelukanaviin.

Esimerkiksi YTHS:n kaikki palvelupisteet löytyvät helposti verkkopalvelun etusivulta alasvetovalikosta. Kullekin palvelupisteelle on oma sivunsa, jossa on tarkemmat tiedot kyseisen pisteen palveluista. Kunkin palvelupisteen sivulta löytyy myös tietoa muista kyseisen alueen terveydenhuollon toimijoista ja linkit heidän sivuilleen.

Verkkopalvelun saavutettavuus

YTHS:n verkkopalvelussa kiinnitimme erityistä huomiota saavutettavuuteen, sillä YTHS kuuluu säätiönä saavutettavuusvaatimusten piiriin. Uudistettu verkkopalvelu vastaa WCAG 2.1 -ohjeistusta sekä EU:n saavutettavuusdirektiivin AA-tasoa.

Saavutettavuus huomioitiin niin verkkopalvelun rakenteessa kuin sisällöissä. Palvelussa on käytössä muun muassa “kuuntele”-ominaisuus, jonka avulla esimerkiksi näkörajoitteinen käyttäjä voi kuunnella sivun sisältöä. Tekstisisällön koon muuttaminen onnistuu myös helposti klikkaamalla ylänavigaation A-kuvakkeita. Verkkopalvelulle tehtiin saavutettavuustestausta sekä automaattisilla työkaluilla että ihmistyönä mm. ruudunlukulaitteilla. Toteutettujen korjausten jälkeen palvelu todettiin saavutettavaksi.

YTHS verkkopalvelun tietopankit sekä häiriötiedotteet

YTHS:n verkkopalvelusta löytyy terveystietopankki, johon on koottu kattavasti tietoa terveyteen, sairauksiin, mielenterveysasioihin ja suunterveyteen liittyen. Etusivulla on hakukenttä, jota kautta pääsee nopeasti etsimään tietoa mieltä askarruttavista asioista. Sivuilta ohjataan myös muihin terveystietolähteisiin.

Räätälöimme verkkopalveluun ominaisuuden, jolla YTHS saa lisättyä häiriötiedotteita valitsemilleen sivuille. Häiriötiedote voi liittyä esimerkiksi siihen, jos jokin palvelupiste on pois käytöstä. Sivun yläreunaan ilmestyvien häiriötiedotteiden avulla viestintä pysyy ajantasaisena ja tärkeät tiedot löytyvät heti aloitusnäkymästä.