Verkkosivut nopeasti - CB-SAFE etusivu

Verkkosivut nopeasti – case CB-SAFE

Toteutimme verkkosivut nopeasti kansainväliselle CB-SAFE-hankkeelle. Sivut olivat pystyssä vajaan kuukauden sisään tarjouspyynnöstä.

CB-SAFE on suomalais-venäläinen hanke, jonka päätavoitteena on parantaa itäisen raja-alueemme ja rajanylittäjien turvallisuutta.

Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma ja sen kesto on 1.1.2021–30.11.2022.

Hankkeen päätoteuttaja on asiakkaamme LAB-ammattikorkeakoulu. Muut kumppanit ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä Saint-Petersburg University of State Fire Service of the Ministry of Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters.

Verkkosivut nopeasti CB-SAFE-hankkeelle - hankkeen logo

Saavutettavuus huomioitu

Julkisen rahoituksen vuoksi CB-SAFE-sivut tuli toteuttaa lain edellyttämien standardien mukaisesti saavutettaviksi.

Huomioimme saavutettavuuden kaikissa projekteissamme. Silloin, kun se on lain vaatimus tai muutoin asiakkaan toive, varmistamme, että koko sivuston rakenne, sisällöt, toiminnallisuudet ja ulkoasu vastaavat WCAG 2.1 -standardin kriteereihin.

CB-SAFE:n sivustolla huomioimme saavutettavuuden jo suunnitteluvaiheessa ja varmistimme jatkuvasti, että saavutettavuuskriteerit täyttyvät. Teimme myös sivuille saavutettavuusselosteen.

Dynaaminen ulkoasu

Asiakas toivoi sivuston ulkoasuun dynaamisuutta, joka vastaa pelastustoiminnan dynaamista luonnetta.

Toteutimme toiveen hyödyntämällä muun muassa vaihtelevia sisältöelementtejä sekä elementtien hienovaraista animointia.

Tärkeää oli, että jo lähtönäkymä houkuttelee kävijää tutustumaan aiheeseen lisää. Sivustosta haluttiin mielenkiintoinen, houkutteleva ja moderni.

Verkkosivut nopeasti cb-safelle - dynaaminen ulkoasu

“Projekti sujui hyvin ja olimme tyytyväisiä toiveitamme vastaavaan lopputulokseen. Verkkovaraani toteutti sivuston nopealla aikataululla ja hoiti tehokkaasti myös sisältöjen tuotantoa sivuille. Pietarin turvallisuusyliopisto ja osallistuvat pelastuslaitokset kehuivat sivujen tyylikkyyttä.”

Jaana Loipponen, projektipäällikkö, LAB Ammattikorkeakoulu

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Projektiin kuului myös sivuston visuaalisen ilmeen kuten värimaailman ja fontin suunnittelu ja määrittäminen. Värimaailmassa hyödynsimme asiakkaan toiveen mukaisesti maltan ristin keltaista sekä turvallisuutta ja vesielementtiä edustavaa sinistä, jonka sävyt määrittelimme harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Päivitimme myös hankkeen logon väritystä ja muotoa verkkokäyttöä varten.

Verkkosivut nopeasti sisältöineen

Verkkosivut voidaan toteuttaa joko suoraan asiakkaalta tulevien sisältöjen mukaisesti tai voimme tuottaa myös sisällöt valmiiksi.

Sisällöt ovat monesti olennainen osa sivujen ulkoasun ja rakenteen hahmottelua. CB-SAFE-hankkeen sivuille koostimme ja kirjoitimme sisällöt projektin hanketiedostojen pohjalta.

Jotta voimme toteuttaa verkkosivut nopeasti, panostamme hyvään projektinhallintaan, toimivaan viestintään asiakkaan kanssa ja hyvään yhteisymmärrykseen sivujen tavoitteista ja toiveista. Mitä enemmän asiakas pystyy toimittamaan valmista materiaalia ja nopeita päätöksiä etenemisen suhteen, sitä nopeammin sivut saadaan julkaistua.