Työllisyyden tiedonhakupalvelu - WordPress sivusto Verkkovaraanilta

Työllistymisen tiedonhakupalvelu Metropolian hankkeeseen

Toteutimme Metropolia Ammattikorkeakoululle saavutettavan sivuston, joka tarjoaa työkaluja työllistymisen ja digiosallisuuden tukemiseen. Työllistymisen tiedonhakupalvelu on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanketta (2021-2023).

Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka on hakijamäärältään Suomen suurin korkeakoulu.

Metropolia toteuttaa yhdessä Sospedin kanssa Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanketta, joka hakee ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan heikkojen digitaitojen, digitaalisten välineiden ja tuen puutteen vuoksi.

Osaksi hanketta tarvittiin väylä, jossa voidaan jakaa kootusti tietoa kohderyhmille muun muassa osaamisen tunnistamiseen, työllistymiseen ja digitukeen liittyen.

Saavutettavuus edellytyksenä

Saavutettavuus on käyttäjämukavuutta. Se on edellytys sille, että kaikki pystyvät käyttämään verkkosivustoa helposti ja ymmärtämään sen sisällön riippumatta mahdollisista fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista.

Työllistymisen tiedonhakupalvelun yhtenä kriteerinä oli saavutettavuus. Koska hanke on julkisesti rahoitettu, laki edellyttää sen verkkopalvelulta saavutettavuutta. Toisekseen saavutettavuus on tärkeää, sillä palvelun yhtenä kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on heikot digitaidot. Heidän tavoittamiseksi on tärkeää, että sivuston rakenne, sisällöt, ulkoasu ja etenemispolut ovat mahdollisimman saavutettavia eli ymmärrettäviä.

Verkkovaraani on yksi Suomen johtavista verkkopalveluiden saavutettavuusasiantuntijoista ja toteuttaa sivut lain edellyttämien WCAG:n kriteerien mukaan saavutettaviksi.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Projektin aloituspalaverissa tunnistimme tärkeimmät käyttäjäprofiilit, joita ovat ennen kaikkea 1) työvalmentajat, ohjaajat ja muut työnhakijaa työllistymisessä tukevat työntekijät sekä 2) työnhakijat itse.

Huomioimme käyttäjäryhmät kiinnittämällä huomiota paitsi saavutettavuuteen, myös muun muassa siihen, että:

 • Palvelun sekä kunkin sivun tarkoituksen ymmärtää riippumatta siitä, saapuuko sivulle suosituksesta vai suoraan Googlen kautta ilman ennakkotietoa palvelusta
 • Palvelun käyttämiseen ja etenemispolkuihin on selkeän rakenteen lisäksi selkeät sanalliset ohjeet
 • Yksittäisten tulossivujen tallentaminen ja jakaminen on helppoa

Räätälöity hakukonepalvelu

Sivusto poikkeaa perinteisestä verkkosivustosta siinä, että tavallisten sisältösivujen sijaan se koostuu tiedonhakupalvelusta, jossa joko siirrytään eteenpäin selaamaan valitun aihealueen ja sen alakategorian sisältöjä tai käytetään avointa hakua.

Räätälöimme hakupalvelua varten koodaamalla muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • kukin pääkategoria ja sen alakategoria tuo näkyviin oikeat sisällöt
 • kunkin kategorian ja sen alakohtien painikkeille tulee automaattisesti oikea väri
 • alakategoriaan kuuluvat linkit voidaan tuoda sivustolle nopeasti yhtenä Excel-tuontina ilman, että kukin linkki pitäisi lisätä sivuille erikseen

Lopputuloksena asiakkaamme sai

 • Saavutettavan verkkopalvelun, joka on helppokäyttöinen sekä ylläpitäjälle että palvelun käyttäjälle
 • Palvelun, joka tukee Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hankkeen tavoitteita tarjoamalla hyödyllistä tietoa ja tukea hankkeen kohderyhmille: työntekijöille, jotka tukevat työnhakijaa työllistymisessä sekä itse työnhakijoille
 • Aikataulussa pysyvän ja joustavan toteutuksen
 • Käyttökoulutuksen, jonka jälkeen asiakas on itse voinut päivittää sivustoa

Teillekin saavutettava sivusto?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Keskustelen mielelläni veloituksetta sivujenne nykytilanteesta ja toiveistanne.

  Saavutettava verkkopalvelu Verkkovaraanilta
  Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
  puh. 050 46 123 46