Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan kehittäminen sekä hakukoneseuranta

Tuholaistorjuntakeskukselle digimarkkinoinnilla 600 % lisää kävijöitä

Digimarkkinoinnin kehittäminen on ollut Tuholaistorjuntakeskuksen agendalla jo pitkään, ja he ovat saaneet erinomaisia tuloksia verrattuna vuoden takaiseen:

yli 125

TOP 3 sijaa Googlessa

600 %

lisää kävijöitä

160 %

lisää yhteydenottoja

Tuholaistorjuntakeskus on vuonna 2014 perustettu tuholaistorjunnan ammattilainen. Yritys tarjoaa tuholaisten kuten hyönteisten, hiirien ja rottien torjuntaa ja hävitystä niin kodeissa kuin liiketiloissa. Tuholaistorjuntakeskuksen palvelualue on pääkaupunkiseutu ja torjuntaa on saatavilla myös muualla Suomessa franchising-yrittäjien kautta.

Olemme tehneet Tuholaistorjuntakeskukselle digimarkkinointia vuodesta 2018 ja saaneet hyviä tuloksia aikaan, muun muassa:

  • Sivut Googlen top 3 -sijoille 129 halutulla avainsanalla (1. sija 27 avainsanalla)
  • 600 % kasvu hakukoneiden kautta tulleissa kävijöissä (Syyskuu 2019 vs. Syyskuu 2020)
    • syyskuussa 2021 kasvua noin 500 % vuoden takaiseen ja lähes 10 000 orgaanista kävijää kuukaudessa
  • 160 % kasvu hakukoneiden kautta tulleiden yhteydenottojen määrässä (Syyskuu 2019 vs. Syyskuu 2020)
    • noin 100-200 yhteydenottoa kuukausittain

Tuholaistorjuntakeskuksen digimarkkinoinnin kehittäminen ja hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla eli hakukonenäkyvyyden kehittämisellä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa sijoitusta hakukoneissa ja tehokasta oikeiden kohderyhmien tavoittamista.

Kehitämme Tuholaistorjuntakeskuksen hakukonenäkyvyyttä muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • hakukonenäkyvyyden seuranta
  • hyvin ja huonosti toimivien hakutermien tunnistaminen
  • hakukoneoptimoitujen sisältöjen tuottaminen

Hakukoneoptimoinnin tuloksia

Aloitettuamme hakukoneoptimoinnin ovat Tuholaistorjuntakeskuksen hakusijoitukset nousseet huomattavasti. Sivut ovat top 10:ssä noin 200 avainsanalla. Ensimmäiselle sijalle Googlessa on noussut esimerkiksi uusi sivu rottien torjunnasta (“rottien hävitys”), joka lähtötilanteessa ei tuonut konversioita mutta sivun noustua ensimmäiselle sijalle yhteydenottoja on tullut kuukausittain keskimäärin 13 (konversioprosentti 13,8 %).

Kolmen parhaan joukossa Googlen sijoituksissa ovat myös esimerkiksi sivu torakan torjunnasta (“russakka hävitys”) ja sivu luteiden hävityksestä (“lepakkolude”).

Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan kehittäminen

Google Ads -mainonta eli maksettu hakukonenäkyvyys on keino saada lisää näkyvyyttä ja tavoittaa halutut kohderyhmät tehokkaasti. Seuraamme säännöllisesti Tuholaistorjuntakeskuksen Google Ads -mainonnan onnistumista ja raportoimme tuloksista.

Tarkastelemme yrityksen Google Ads -tilin avulla heidän kampanjoidensa toimivuutta. Tunnistamme hyvin ja huonosti toimivat mainokset ja avainsanat ja teemme tarvittavat optimoinnit mainonnan tehostamiseksi. Olemme auttaneet Tuholaistorjuntakeskusta muun muassa mainosryhmien ja avainsanojen tarkemmassa kohdentamisessa ja kampanjoiden muokkaamisessa niin, että mainosbudjetille saadaan enemmän vastinetta.