Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy - etusivu

Sivusto maatalousmuovien kierrättämiseen Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy:lle

Toteutimme Suomen Uusiomuovin tytäryhtiölle helppokäyttöisen palvelun kierrätettävien maatalousmuovien raportoimista ja tarkastelua varten. Palvelun avulla maatalousmuovien valmistajat, maahantuojat ja myyjät voivat raportoida kierrätettäviä tuotteitaan.

Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy on kierrätysyhteisö, joka vastaa valtakunnallisen järjestelmän kehittämisestä maatalousmuovien laajamittaista keräämistä ja kierrättämistä varten. Yhtiön tavoite on kehittää toimintamalli, jolla keräys ja kierrätys toteutetaan kustannustehokkaasti. Käytännössä vuoden 2023 ajan kierrätysyhteisö suunnittelee toiminnan organisoimista ja itse kerääminen alkaa asteittain vuonna 2024.

Maatalousmuovien Kierrätys Oy on Suomen Uusiomuovin tytäryhtiö. Suomen Uusiomuovi on vanha asiakkaamme, jolle olemme toteuttaneet aiemmin muun muassa kotisivut ja extranetin sekä kierrätettävyyslaskurin.

Palvelu kierrätettävien maatalousmuovien raportointiin

Yhtiön tarkoituksena on, että maatalousmuovien valmistajat, maahantuojat ja myyjät ottavat vapaaehtoisen tuottajavastuun maatalousmuoveista. Maatalousmuoveja ovat mm. paali- ja aumamuovit, paalinarut ja langat, verkot ja siilopeitteet.

Uuden sivuston pääasiallisena tavoitteena on edesauttaa keräyksen onnistumista mahdollistamalla muovien helppo raportointi. Sivustolle toteuttamallamme lomakkeella tuottaja pystyy helposti raportoimaan kilomäärät markkinoille saattamistaan maatalousmuovilajeista. Hän voi myös jälkikäteen tarkastella omia aiemmin syötettyjä raportteja.

Raportointiin ohjataan helposti ja selkeästi useammasta kohtaa sivustoa.

Helppokäyttöinen työkalu

Palvelu pystyttiin toteuttamaan nopeana projektina ja sen lopputuloksena asiakkaamme sai:

  • Siistin, toimintavarman ja käyttäjäystävällisen WordPress-verkkosivuston, jossa on seuraavia toiminnallisuuksia:
    • sisäänkirjautuneen maatalousmuovien tuottajan on helppo raportoida vuosineljänneksittäin eri markkinoille saattamansa maatalousmuovilajit
    • sisäänkirjautuneen maatalousmuovien tuottajan on helppo tarkastella aiemmin syöttämiään raportteja
    • sivuston ylläpitäjien on helppo tarkastella ja tarvittaessa muokata lomakkeella syötettyjä tietoja
  • Sivuston tuki- ja ylläpitopalvelun