TecnoFuture-hankkeen sivuston saavutettavuustestaus - Verkkovaraani

Saavutettavuustestaus TecnoFuture-hankkeen kotisivuille

Teimme saavutettavuustestauksen TecnoFuture-hankkeen verkkosivustolle. Julkisesti rahoitettuna hankkeena sivustoa koskee Suomessa saavutettavuutta edellyttävä laki. Auditoinnin lopputuloksena sivuston ylläpitäjät saivat käsityksen sivuston saavutettavuuspuutteista sekä tarvittavista toimenpiteistä.

TecnoFuture on Vamian ja Yrkesakademin i Österbottenin toteuttama hanke. Hankkeen tehtävänä on kehittää yhdessä työelämän kanssa oppimisympäristöjä, joissa hyödynnetään nykyteknologiaa ja joissa voidaan tehdä laaja-alaisia tutkintojen työtehtäviä yhteistyössä muiden ammatillisten tutkinnonsuorittajien ja asiakkaiden kanssa.

Julkisena hankkeena TecnoFuturen sivuston tulee palvella kaikkia eri käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin ja olla siis lain edellyttämällä tavalla saavutettava. Me Verkkovaraanissa toteutimme sivujen saavutettavuusauditoinnin.

Tutustu tarkemmin saavutettavuuteen

Saavutettavuustestauksen sisältö

Saavutettavuustestauksessa eli saavutettavuusauditoinnissa tarkastelemme sivustoa ja sen toiminnallisuuksia. Tutkimme, miten sivujen ulkoasu, rakenne ja toiminnot vastaavat WCAG 2.1 -standardin määrittelemiin saavutettavuuskriteereihin.

Hyödynnämme testauksessa niin työkaluja kuin teemme manuaalista testaamista muun muassa selaamalla sivua näppäimistöllä ja ruudunlukijoiden avulla.

Testauksen tulokset

Kirjaamme auditoinnin tulokset raportiksi, jonka käymme läpi yhdessä asiakkaan kanssa päätöspalaverissa.

Saavutettavuustestauksen lopputuloksena syntyy:

  • selkeä ja kattava raportti, jossa on listattuna kaikkien saavutettavuuskriteerien toteutuminen sekä erittely havaituista puutteista korjausehdotuksineen
  • sivuston ylläpitäjille käsitys siitä, mitkä asiat saavutettavuuteen vaikuttavat ja mitä toimenpiteitä sivuille täytyy tehdä, jotta niistä saadaan täysin saavutettavat
  • saavutettavuusseloste, jonka asiakas lisää verkkosivuilleen

Tilaa saavutettavuustestaus sivuillenne

Haluaisitteko auditoida teidän sivujenne saavutettavuuden? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Kerron mielelläni lisää sekä katselmoin verkkosivujenne tilannetta saavutettavuuden näkökulmasta.

    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46