Saavutettavuustestaus - Auditointi sivustolle samediggi.fi

Saavutettavuustestaus – sivuston samediggi.fi auditointi

Verkkovaraani toteutti saavutettavuustestauksen Saamelaiskäräjien sivustolle samediggi.fi. Organisaatio sai auditoinnista hyödyllisen raportin sivuston saavutettavuuden tilasta, saavutettavuusselosteen sekä ymmärryksen siitä, mitä saavutettavuuden eteen tulisi vielä tehdä.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin, joka perustettiin omalla laillaan vuonna 1996. Saamelaiskäräjien ydintehtävä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen.

Organisaation sivuston samediggi.fi kohderyhmää ovat kaikki saamelaiset ja muut saamelaiskulttuurista ja siihen liittyvistä asioista kiinnostuneet. Sivut palvelevat kolmella eri saamen kielellä sekä suomeksi ja englanniksi.

Sivujen saavutettavuus palvelee meitä jokaista

Verkkosivujen saavutettavuudesta hyötyvät etenkin erityisryhmät, joihin kuuluu yli miljoona suomalaista. Näitä ovat muun muassa:

 • Näkörajoitteiset, heikkonäköiset ja värisokeat
 • Kuulorajoitteiset
 • Henkilöt, joilla on kognitiivisia haasteita
 • Henkilöt, joilla on fyysisiä rajoitteita

Erityisryhmien lisäksi moni muukin käyttää mieluiten saavutettavaa verkkosivua. Kun sivusto on saavutettava, se on helppo hahmottaa, tietoa on helppo löytää ja sivuja voi käyttää vaivatta eri päätelaitteilla ja apuvälineillä.

Korvalaite naisella - verkkosivujen saavutettavuus ja saavutettavuustestaus Verkkovaraanilta

Saavutettavuustestaus paljastaa puutteet

Jos saavutettavuutta ei ole huomioitu sivujen rakennusvaiheessa, löytyy sieltä taatusti saavutettavuuspuutteita. Nämä puutteet saadaan selville saavutettavuustestauksessa. Sen pohjalta organisaatio voi päivittää sivustonsa niin, että siitä tulee saavutettava.

Saavutettavuutta arvioitaessa tutkitaan muun muassa:

 • Pystyykö sivustoa ja kaikkia sen toiminnallisuuksia käyttämään vaivatta ruudunlukijalla ja näppäimistöllä
 • Ovatko värikontrastit riittävän erottuvat
 • Onko otsikoiden hierarkia looginen ja käyttö johdonmukaista
 • Ovatko linkitykset saavutettavia

Miten saavutettavuustestaus tehdään?

Saavutettavuustestaus etenee Verkkovaraanin kanssa seuraavasti:

 1. Tarkastelemme aloituspalaverissa mm. sivujen nykytilannetta ja tasoa, jolle saavutettavuudessa pyritään (lähtökohtaisesti WCAG 2.1:n AA-taso)
 2. Teemme varsinaisen auditoinnin – tutkimme työkalujen avulla koko verkkosivustolta ja etenkin sen olennaisimmista sivuista ja ominaisuuksista:
  • teknisen, visuaalisen ja sisällöllisen saavutettavuuden
  • käyttökokemukseen liittyvän saavutettavuuden esimerkiksi ruudunlukijalla ja näppäimistöllä selaten
 3. Laadimme auditoinnista raportin sekä saavutettavuusselosteen ja käymme ne läpi päätöspalaverissa

Testauksesta suunta saavutettavuuden loppuunviemiselle

Kun auditointi on suoritettu, käymme tulokset läpi asiakkaan kanssa. Asiakas saa käsityksen siitä, mitä saavutettavuuspuutteita sivustolla on ja mitä niille tulisi tehdä. Projektiin kuuluu raportin lisäksi saavutettavuusseloste, jonka asiakas voi lisätä verkkosivuilleen.

Kun asiakkaalla on kooste havaituista puutteista, hän voi lähteä niitä systemaattisesti kehittämään. Monet puutteet ovat pieniä teknisiä tai sisällöllisiä määrityksiä, jotka on helppo korjata. Toiset puutteet voivat vaatia laajemmin sivuston ulkoasun, rakenteen tai esimerkiksi värimaailman säätämistä.

Saavutettavuustestauksen myötä Saamelaiskäräjät aikoo kehittää muun muassa tiettyjä responsiivisuusasetuksia ja näppäimistökäyttöön liittyviä määrityksiä.