Saavutettavuusauditointi eli saavutettavuustestaus Länsimetrolle - Verkkovaraani

Saavutettavuustestaus Länsimetrolle

Länsimetro valitsi Verkkovaraanin toteuttamaan heidän verkkosivujensa saavutettavuuden auditoinnin. Saavutettavuustestaus kohdistui Länsimetron pääsivustoon, blogisivustoon sekä uutiskirjeeseen. Projektin lopputuloksena Länsimetro sai havainnollisen raportin sekä suunnan saavutettavuuden loppuunviemiseen.

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien omistama yhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää metrojärjestelmää Ruoholahdesta länteen.

Länsimetro pyysi Verkkovaraania toteuttamaan saavutettavuustestauksen heidän olemassa oleville verkkosivuilleen. Testauksessa tarkasteltiin yrityksen pääsivustoa, blogisivustoa sekä selaimessa toimivaa uutiskirjettä.

Auditoimalla sivustot Verkkovaraani selvitti, miten hyvin ne nykyisellään vastaavat WCAG:n AA-tason saavutettavuuskriteereihin ja mitä puutteita vielä löytyy. Testauksen osana toteutimme saavutettavuusselosteen, josta löytyy yhteenveto havaituista puutteista.

Saavutettavuus on monien tekijöiden summa

Verkkopalvelujen saavutettavuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat asiat:

  • Sisältöjen löydettävyyteen vaikuttavat seikat, kuten
    • selkeä ja looginen rakenne ja hierarkia
    • yhdenmukaiset ja loogiset linkitykset
  • Sisältöjen erottuvuus, esim. väriyhdistelmien kontrastit
  • Tekniset, koodissa määritellyt seikat, jotka vaikuttavat mm. siihen, miten sivu toimii ruudunlukijoilla ja näppäimistöllä
  • Erilaisten sisältöjen kuten videoiden, kuvien ja PDF-tiedostojen saavutettavuus kaikilla laitteilla ja selaustavoilla
  • Käytetyn kielen ymmärrettävyys

Miksi tehdä saavutettavuustestaus?

Osalla organisaatioista verkkopalvelujen saavutettavuutta edellyttää laki. Julkisesti omistettuna yrityksenä Länsimetro kuuluu lain piiriin. Heidän täytyy ilmoittaa saavutettavuuden tila verkkosivuillaan saavutettavuusselosteen avulla. Vain auditoinnilla selviää se, miten hyvin sivut vastaavat lain kriteereihin.

Saavutettavuusauditoinnissa testaamme kaikki saavutettavuuteen vaikuttavat seikat sekä automaattisten työkalujen avulla että manuaalisella käyttäjätestauksella. Käymme läpi kaikki WCAG 2.1. -standardin kriteerit ja sen, vastaavatko auditoitavat sivustot niihin.

Saavutettavuuteen kannattaa kuitenkin panostaa myös, vaikka laki ei sitä vielä edellyttäisikään. Noin viidesosa suomalaisista tarvitsee saavutettavuutta pystyäkseen käyttämään verkkosivua. Lopuillekin saavutettavuus lisää käyttömukavuutta.