Saavutettavuusauditointi Järvenpäämedialle - Verkkovaraani

Saavutettavuusauditointi Järvenpäämedia.fi-sivustolle

Toteutimme saavutettavuusauditoinnin vanhan asiakkaamme Järvenpään kaupungin uudelle verkkomedialle jarvenpaamedia.fi. Samalla tarkastimme kaupungin pääasiallisille kotisivuille tehdyt saavutettavuuskorjaukset ja päivitimme saavutettavuusselosteen vastaavasti.

Järvenpäämedia.fi on Järvenpään kaupungin uusi verkkomedia, jossa kaupunki julkaisee mediamaista sisältöä kuten tarinoita, blogeja, podcasteja ja lähetyksiä. Siinä missä Järvenpään pääasialliset verkkosivut tarjoavat tietoa kaupungin palveluista ja päätöksenteosta, keskittyy Järvenpäämedia kaupunkilaisten äänen esille tuomiseen ja brändin rakentamiseen.

Kaupunkina Järvenpään verkkopalvelut kuuluvat saavutettavuutta edellyttävän lain piiriin. Auditoinnissa tarkasteltiin, miten hyvin sivut vastaavat lain edellyttämän WCAG 2.1 -standardin AA-tason vaatimuksia.

Mitä on saavutettavuus? Tutustu oppaaseen

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Loppuvuonna 2020 teimme saavutettavuusauditoinnin Järvenpään kaupungin uusille kotisivuille. Auditoinnin jälkeen kaupunki on korjannut testauksessa ilmenneitä saavutettavuuspuutteita ja myös päivittänyt saavutettavuusselostettaan vastaavasti.

Kaupunki halusi varmistaa, mikä saavutettavuuden nykytila on korjausten jälkeen. Me Verkkovaraanilla auditoimme aiemmin esiin nousseet puutteet, ja kirjasimme ylös, jos jotain uusia puutteita ilmeni.

Lopputuloksena kaupunki sai päivitetyn ja ajantasaisen saavutettavuusselosteen sivuilleen.

”Auditoinnin avulla saimme hyvän käsityksen verkkosivujen saavutettavuuspuutteista ja pystymme lähtemään niitä korjaamaan.”

Maria Lassila, Järvenpään kaupunki

Mitä auditointiin kuuluu?

Saavutettavuusauditointi eli saavutettavuustestaus sisältää pääpiirteissään seuraavat vaiheet:

  1. Aloituspalaveri, jossa määrittelemme mm. tärkeimmät tarkasteltavat sivut ja ominaisuudet sekä projektin etenemisen ja aikataulun
  2. Sivuston auditointi, jossa hyödynnämme sekä erilaisia saavutettavuustyökaluja että manuaalista testausta ja havainnointia.
  3. Ominaisuuksien vertaaminen WCAG-standardin kriteereihin ja sen määrittely, täyttääkö sivusto kunkin olennaisen kriteerin
  4. Selkeä raportti tuloksista korjausehdotuksineen sekä saavutettavuusseloste, jotka käymme läpi asiakkaan kanssa päätöspalaverissa

Tuloksena suunta, jolla päivittää sivut saavutettaviksi

Saavutettavuusauditointi paljastaa ne kohdat, joita sivuilla tulee vielä kehittää, jotta siitä saadaan täysin saavutettava.

Selkeän raportin ja sen läpikäynnin avulla asiakkaalle syntyy käsitys siitä, mitkä asiat saavutettavuuteen vaikuttavat ja mitä korjaustoimenpiteitä tulisi tehdä.

Toimitamme asiakkaalle myös saavutettavuusselosteen, jonka he voivat lisätä verkkosivuilleen lain edellyttämällä tavalla.

Tilaa saavutettavuusauditointi sivuillenne

Haluaisitteko auditoida teidän sivujenne saavutettavuuden? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Kerron mielelläni lisää sekä katselmoin verkkosivujenne tilannetta saavutettavuuden näkökulmasta.

    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46