Saavutettavuusauditointi Fida International ry:lle - Verkkovaraani

Saavutettavuusauditointi Fidan sivustoille

Toteutimme Fida International ry:n sekä Fida Secondhand -liikkeen verkkosivustoille saavutettavuusauditoinnin. Auditoinnissa tarkastelimme, miltä osin sivustot vastaavat lain määrittämiä saavutettavuuskriteerejä ja mitä puutteita löytyy.

Auditoinnin lopputuloksena asiakkaamme sai käsityksen sekä selkeän listauksen siitä, mitkä asiat korjaamalla verkkosivuista saadaan täysin saavutettavat.

Tutustu tarkemmin saavutettavuuteen

Fida on yksi Suomen suurimmista lähetystyötä ja kehitystyötä tekevistä järjestöistä sekä Suomen suurimpia hyväntekeväisyysmyymäläketjuja. Fida tekee työtä ihmisarvon puolesta yli 50 maassa yhdessä paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Fida halusi kehittää verkkosivujensa saavutettavuutta, jotta se voisi palvella mahdollisimman hyvin kaikkia sivuilla vierailevia. Yleishyödyllisenä ja julkisesti rahoitettuna yhdistyksenä Fida kuuluu myös digitaalista saavutettavuutta valvovan lain piiriin.

Mitä saavutettavuus on?

Digitaalinen saavutettavuus eli verkkopalvelujen kuten verkkosivujen, mobiilisovellusten ja muiden verkkosisältöjen saavutettavuus on verkon käytön mahdollistamista kaikille käyttäjäryhmille.

Saavutettavuus on tapa varmistaa, että verkkosivuja ja kaikkia sen toiminnallisuuksia pystyvät käyttämään ja ymmärtämään yhtä lailla keskivertokäyttäjät kuin vaikkapa näkörajoitteiset, kuulorajoitteiset, näppäimistöllä sivua selailevat ja henkilöt, joilla on hahmotusvaikeuksia.

Saavutettavat sivut ovat ajanmukaiset, selkeät ja miellyttävät käyttää kaikille kohderyhmille. Samalla ne voivat olla yhtä tyylikkäät kuin mitkä tahansa muutkin sivustot.

Saavutettavuusauditoinnin sisältö

Saavutettavuusauditoinnissa käymme läpi sivuston erilaiset toiminnallisuudet sekä kokonaisuuden niin, että saamme kattavan näkemyksen siitä, miten sivusto täyttää WCAG:n 2.1 -standardin eri saavutettavuuskriteerit.

Auditointi sisältää pääpiirteissään seuraavat toimenpiteet:

 • Tavoitteiden ja sivuston tärkeimpien ominaisuuksien määritteleminen aloituspalaverissa
 • Sivuston ja sen eri toiminnallisuuksien saavutettavuuden testaaminen sekä manuaalisesti että eri työkaluja käyttäen
 • Testauksessa ilmenneiden huomioiden kirjaaminen selkeäksi raportiksi
 • Raportin ja saavutettavuuden parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden läpikäynti asiakkaan kanssa päätöspalaverissa
 • Saavutettavuusselosteen toimitus asiakkaalle

Selkeät sävelet kohti saavutettavuutta

Auditoinnin lopputulemana Fida tietää, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä ja mihin kiinnittää huomiota jatkossa, jotta sivujen käyttökokemus on kaikille saavutettava.

Fida sai projektin lopputuloksena:

 • kattavan ja selkeän raportin fida.info ja fida.fi sivujensa saavutettavuudesta
 • listauksen oleellisimmista puutteista ja niiden korjausehdotukset
 • ymmärryksen siitä, mitkä asiat saavutettavuuteen vaikuttavat ja mitä sivuille tulisi konkreettisesti tehdä, jotta niistä saadaan saavutettavat
 • sivuille lisättävän saavutettavuusselosteen.

Tilaa saavutettavuusauditointi sivuillenne

Haluaisitteko auditoida myös teidän sivujenne saavutettavuuden? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Kerron mielelläni lisää sekä katselmoin verkkosivujenne tilannetta saavutettavuuden näkökulmasta.

  Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
  puh. 050 46 123 46