Pomedia - opiskelijoiden verkkomedia

Opiskelijoiden verkkomedia pomedia.fi

Suunnittelimme ja toteutimme uudelle pohjalaiselle opiskelijamedialle visuaalisen ilmeen sekä saavutettavan verkkomedian. Tutustu projektiimme ja uuteen opiskelijoiden äänitorveen.

Pomedia on pohjalaisten opiskelijoiden yhteinen media, joka tarjoaa opiskelijoille alustan journalististen julkaisujen tuottamiselle. Sen ensimmäinen toimituskunta perustettiin Etelä-Pohjanmaan Opiston verkkojournalismin koulutuslinjalla 14.12.2021. Pomedia-verkkomediassa opiskelijat voivat julkaista sisältöjä ja seurata oman viiteryhmänsä kuulumisia.

Me Verkkovaraanissa saimme suunnitella ja toteuttaa tälle uudelle oppilaitosten äänenkannattajalle oman muista medioista erottuvan visuaalisen identiteetin sekä saavutettavan verkkomedian.

Opiskelijoiden ääni kuuluville

Uuden verkkomedian pääasiallisia tavoitteita ovat:

  • Tavoitella ylioppilaslehtien asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kokeellisena suunnannäyttäjänä
  • Antaa tilaa ja näkyvyyttä nuorille tekijöille ja heidän äänelleen
  • Parantaa opiskelijoiden mediataitoja
  • Tiedottaa opiskelijatoimintaan ja opiskelijuuteen liittyvistä asioista

Nämä tavoitteet silmällä pitäen lähdimme toteuttamaan sivustoa, joka puhuttelee kohderyhmiään, eli pääasiassa nuoria lukijoita, ja joka on tyyliltään erottuva mutta ammattimainen.

Verkkovaraanilta laaja osaaminen liittyen verkkojulkaisemiseen, graafiseen suunnitteluun ja saavutettavuuteen

Me Verkkovaraanissa pystyimme erottautumaan muista verkkosivutoimittajista laaja-alaisen osaamisemme avulla. Kuuntelimme tarkkaan asiakkaan toiveet verkkomedian tavoitteiden, rakenteen, ulkoasun ja sisältöjen suhteen ja yhteistyömme sujui erinomaisesti.

Saavutettavuusasiantuntijoina pystyimme huomioimaan saavutettavuuskriteerit jo verkkosivujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Julkisena verkkopalveluna Pomedian sivuston on oltava lain mukaan saavutettava.

“Pomedia on erittäin tyytyväinen sivuston toteutukseen. Sekä ulkoasu että toimivuus ovat parempia kuin olisimme osanneet edes odottaa. WordPress-alusta juttujen tekemisessä on helppokäyttöinen ja opiskelijatoimitus otti sen nopeasti haltuun.”

“Verkkovaraani on ollut asiantunteva ja luotettava kumppani projektissa: suunnitelma oli alusta alkaen realistinen ja sitä on noudatettu aikataulussa. Viestintä on ollut sujuvaa ja asiakeskeistä, toivotut muutokset on tehty välittömästi. Voin lämpimästi suositella Verkkovaraania vastaavanlaisiin projekteihin.”

Hanna Hietikko, Pomedian päätoimittaja

Lopputuloksena tekijöidensä näköinen verkkomedia

Projektimme alkoi visuaalisen ilmeen kuten logon, fonttien, värimaailman ja kuvakkeiden suunnittelusta. Näiden sekä sivustolle haluttujen sisältöjen pohjalta suunniteltiin verkkomedian rakenne ja ulkoasu.

Toimituksen kommentit kuultiin joka vaiheessa ja mahdolliset muutostoiveet huomioitiin.

Lopputuloksena syntyi tekijöidensä ja kohderyhmän näköinen verkkomedia, jossa opiskelijoiden on helppo julkaista sisältöä ja selata juttuja aiheittain tai vaikkapa tarkistaa tulevat tapahtumat. Artikkelien reaktiopainikkeiden avulla toimitus voi seurata myös lukijoiden palautetta artikkeleista.

Teillekin saavutettava verkkomedia tai sivut?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Keskustelen mielelläni veloituksetta sivujenne nykytilanteesta ja muutostarpeista tai esimerkiksi saavutettavuuden auditoinnista.

    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46