UNITE nettisivut - uudet kotisivut

Nettisivut UNITE-lippulaivahankkeelle

UNITE-lippulaiva

Suunnittelimme ja toteutimme nettisivut UNITE-lippulaivahankkeelle. UNITE on Suomen Akatemian lippulaivaosaamiskeskittymä, jonka tavoitteena on edistää metsiin liittyviä elinkeinoja, niiden hyvinvointivaikutuksia ja monimuotoisuutta. Hankkeen tutkimus keskittyy ihmisen ja koneen vuorovaikutukseen ja yksi tavoitteista on pelillistää metsävaratiedonhallintaa. UNITEn pääisäntäorganisaatioina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Nettisivut tiedon lähteenä

UNITE halusi nettisivut hankkeelleen, joiden avulla viestiä tieteellisille kumppaneilleen, metsätoimijoille, metsänomistajille, metsäteollisuuden toimijoille ja laajalle yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita hankkeesta. Nettisivujen tavoitteena on antaa uskottava kuva hankkeesta, informoida hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä ja tutkimuksista ja herättää kiinnostusta kaikissa sidosryhmissä. Sivustolla halutaan viestiä hankkeen tieteellisesti korkeatasoisista tutkimuksista, mutta pitää tietynlainen leikkisyys viestinnän mukana. Nettisivujen ulkoasussa otettiin huomioon asiakkaan toiveet.

Twitter on UNITEn pääasiallinen viestintäkanava sosiaalisessa mediassa

UNITE viestii aktiivisesti erityisesti Twitterissä, joten heidän toiveenaan oli saada nostettua sosiaalisen median päivitykset nettisivujensa etusivulle. Etusivulle tehtiin UNITEn some-feedin nosto, jolla tuodaan esille uusimmat Twitter-päivitykset.

Sosiaalinen media huomioitiin myös sivuston alatunnisteessa Twitter-logon avulla, jotta nettisivun vierailija löytää somekanaviin myös muualtakin, kuin etusivulta.

Nettisivut kaksikielisenä

UNITElla on yhteistyökumppaneita niin Suomesta kuin ulkomailta, joten nettisivuilla haluttiin tavoittaa kohderyhmät kaikkialta. UNITE viestii niin kotimaisille kuin kansainvälisille toimijoille, joten sivustosta tehtiin kaksi kieliversiota, Suomi ja Englanti. Kielisyys on helposti vaihdettavissa sivuille lisätyn kielivalintanäppäimen kautta.

Ajankohtaisilla sisällöillä viestintää

UNITE haluaa tuottaa sisältöä nettisivuilleen, joilla viestiä tutkimuksistaan ja tapahtumistaan, joten uutisille, blogeille ja tapahtumille haluttiin omat paikkansa sivustolla. Päävalikkoon luotiin uutisille ja blogeille oma “Ajankohtaista” valikko ja “Tapahtumat” valikosta löytää heidän tulevat tapahtumansa.

Jotta sisällöt olisivat muuallakin kuin vain niille kuuluvilla päävalikon alasivuilla, tuotiin etusivulle nostot myös uutisista, blogeista ja tapahtumista. Uusimmat artikkelit nousevat etusivulle, joka helpottaa sivustolla navigoidessa.

Projektissa toimitettuja toimenpiteitä ja ominaisuuksia olivat mm.

  • Saavutettavat nettisivut kaksikielisenä
  • Etusivulle elementit hankkeen neljästä tematiikasta, jotka viestivät siitä mitä UNITE tekee
  • Uutis-, blogi ja tapahtumanostot etusivulla
  • Sosiaalisen median nostot etusivulla
  • Sisältösivut artikkeleille, blogeille ja tapahtumille
  • Yhteistyökumppaneiden esittelysivu
  • Sivuston ulkoasu
  • Käyttökoulutus sivuston ylläpidosta