Laatumaa - digimarkkinoinnin kehittäminen: Ads-mainonta, SEO, somemarkkinointi

Metsähallituksen kiinteistökaupan digimarkkinoinnin kehittäminen – Ads-mainonta, somemarkkinointi, SEO

Verkkovaraani on tehnyt Metsähallitukselle digimarkkinoinnin kehitysprojekteja, joiden avulla on parannettu yrityksen kiinteistökaupan Google Ads -mainonnan tehokkuutta, hakukoneoptimoinnin strategiaa ja sosiaalisen median strategiaa. Lue, miten digimarkkinoinnista tuli suunnitelmallisempaa ja muun muassa yhteydenottojen määrä kasvoi kehitystyön myötä.

Laatumaa.fi on sivusto, joka tarjoaa myyntiin ja vuokrattavaksi Metsähallituksen tontteja ympäri Suomen. Laatumaa-tontit sijaitsevat kauniilla paikoilla niin järvien rannoilla, metsäalueilla kuin matkailukeskuksissa.

Metsähallitus halusi kehittää kiinteistökaupan Google Ads -mainontansa tehokkuutta sekä hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median strategiaansa. Autoimme heitä digimarkkinoinnin kehittämisessä. Lisäksi annoimme yrityksen markkinointihenkilökunnalle hakukoneoptimoinnin ja Google Adsin koulutusta Piuha IT-koulutusyksikkömme kautta.

Mitä on digimarkkinointi ja miten sillä voi saada tuloksia aikaan?

Google Ads -mainonta haltuun

Google Ads -mainonta on tehokas keino saada näkyvyyttä silloin kun pelkkä hakukoneoptimointi ei riitä nostamaan kaikkia olennaisia avainsanoja kärkeen, tai jos näkyvyyttä halutaan esimerkiksi myös muilla sivustoilla kuin Googlessa.

Metsähallituksen projektin tavoitteena oli parantaa Ads-mainonnan tehokkuutta. Toisin sanoen haluttiin tavoittaa oikeat kohderyhmät paremmin ja saavuttaa enemmän tuloksia samalla budjetilla. Lisäksi mainokset ajantasaistettiin niin, että ne vastaavat Googlen kevään 2021 suosituksia.

Projektin lopputuloksena:

 • mainokset saivat enemmän klikkauksia pienemmällä klikkaushinnalla (noin 25 % kasvu klikkauksissa)
 • kaikille kampanjan avainsanoille saatiin erinomaiset laatupisteet
 • projektia seuraavan kahden kuukauden ajalla yhteydenottojen määrä kasvoi noin 50 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna

Miten kehittää hakukoneoptimointia?

Hakukoneoptimointi eli SEO (search engine optimization) on kustannustehokkaimpia tapoja saada näkyvyyttä verkossa. Google-hakuja tehdään päivittäin Suomessakin kymmeniä miljoonia, joten hakusivun kautta voi tavoittaa potentiaaliset ostajat kattavasti.

Metsähallituksen projektin tavoitteena oli selvittää sivuston hakukonesijoitusten nykytila ja tärkeimmät liikennettä tuovat sivut sekä laatia suunnitelma hakukonenäkyvyyden kehittämiselle.

Projektin lopputuloksena:

 • tunnistettiin hakukonenäkyvyyden nykytila, eli mitkä avainsanat ja sivut tuovat projektin alussa Metsähallitukselle parhaiten näkyvyyttä
 • luotiin tavoitteisiin ja kilpailukenttään pohjaava avainsanasuunnitelma eli strategia sille, mille avainsanoille sisältöjä kannattaa jatkossa optimoida
 • Metsähallituksen henkilökunta pystyy SEO-koulutuksemme myötä kehittämään hakukoneoptimointia edelleen

Somestrategia kuntoon

Siinä missä Googlen avulla voi tavoittaa tietoa etsiviä ostajia, on myös sosiaalinen media monelle olennainen osa markkinointia. Sosiaalisessa mediassa organisaatio kuten Metsähallitus voi olla suoraan vuorovaikutuksessa yleisöönsä ja keskittyä brändin rakentamiseen.

Verkkovaraani auttoi Metsähallitusta arvioimaan heidän nykyisten kiinteistökaupan somesisältöjensä ja somemainonnan toimivuutta sekä luomaan strategian sisältöjen ja mainonnan toteuttamiselle jatkossa. Projekti käsitti kaksi workshopia, joissa määriteltiin somemarkkinoinnin tärkeimmät tavoitteet, kohderyhmät ja eri kanavien roolit sekä käytiin läpi sisältöjen ja mainonnan toimivuutta sekä raportointia.

Projektin lopputuloksena Metsähallitus sai:

 • kattavan analyysin Facebook- ja Instagram-kanavien nykytilanteesta, statistiikasta ja sisältöjen sekä mainonnan toimivuudesta
 • määritelmän sille, mitä tuloksia ja mitä ostajapersoonia somemarkkinoinnilla tavoitellaan
 • suunnitelman siitä, minkälaista sisältöä kummassakin kanavassa jatkossa julkaistaan
 • suunnitelman mainonnan sisällölle ja kulujakaumalle
 • mallin tuloksien seurantaan ja raportointiin

Autamme teitäkin parantamaan tuloksia

Onko digimarkkinoinnin kehittäminen ajankohtaista?
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!