Logo, liikemerkki ja yritysilme Inasis Oy:lle

Logo, liikemerkki ja yritysilme Inasis Oy:lle

Logo on tärkeä osa organisaation brändiviestintää. Onnistunut yritysilme on mieleenpainuva, houkuttelee oikeita kohderyhmiä ja kuvaa organisaatiota ja sen toimintaa. Suunnittelimme sijoitustoimintaa tekevälle Inasis Oy:lle oman logon, liikemerkin, yritysilmeen ja käyntikorttimaisen verkkosivun.

Inasis Oy on vuonna 1990 perustettu siskosten omistama yhtiö. Se tekee sijoitustoimintaa etenkin rakennusteollisuudessa toimiviin yrityksiin. Inasis on muun muassa Sewatek-yhtiön pitkäaikainen ja sitoutunut omistaja.

Inasiksella ei ollut vielä lainkaan omaa yritysilmettä tai verkkosivua, joten me pääsimme luomaan ne alusta lähtien.

Inasis voi käyttää projektin tuloksia niin digi- kuin painetussa viestinnässään. Logosta toteutimme myös sosiaalisen median kuvakkeisiin sopivat versiot.

Logo ja liikemerkki

Sanalla logo viitataan yrityksen nimen tyyliteltyyn ulkoasuun. Virallisesti logo tarkoittaa vain tekstiosaa, kun taas liikemerkki tarkoittaa kuvallista symbolia. Puhekielessä logo-sanaa käytetään kuitenkin usein viittaamaan tekstin ja kuvan kokonaisuuteen.

Inasis toivoi logoa ja liikemerkkiä, joka olisi leikkisä, ei liian virallinen ja jossa näkyisi yrityksen kolmen jäsenen mukaisesti kolme symbolia.

Suunnittelimme heille kolme toisista poikkeavaa vaihtoehtoa logolle ja liikemerkille, joista he valitsivat omaan makuunsa parhaan. Kaikki kolme vaihtoehtoa esitimme kahdella eri värimaailmalla, joista Inasis valitsi mieluisimman.

Yritysilmeen rakentaminen

Yritysilmeen suunnittelu lähtee liikkeelle aloituspalaverista, jossa asiakkaan kanssa keskustelemme heidän yrityksestään sekä toiveista ilmeen suhteen.

Inasis Oy:lle luonnostelimme ensin logon ja liikemerkin sekä värimaailman. Kun nämä oli valittu, suunnittelimme niiden pohjalta Word- ja PowerPoint-pohjat, määritimme fontit ja loimme yksinkertaisen verkkosivun.

Inasis toivoi pirteää ja rentoa ulkoasua, ja tietyt värit suljettiin pois jo aloituspalaverissa. Yritysilmeen tulee tukea yrityksen luonnetta ja mielikuvaa, joka siitä halutaan herättää.

PowerPoint- ja Word-pohjat

Inasiksen viestinnän tueksi teimme heille yritysilmeen mukaiset mallipohjat PowerPoint-esityksiä ja Word-tiedostoja varten.

Word-pohjissa huomioimme toiveen mukaan virallisen SFS 2487-asiakirjastandardin.

Inasikselle toimitimme mallipohjat, jotka ovat selkeät ja ammattimaiset, mutta kuitenkin rennon leikkisät. PowerPoint-diojen ilme on yhtenäinen ja tunnistettava.

Käyntikorttimainen verkkosivusto

Inasis toivoi näin alkuun hyvin yksinkertaista verkkosivua, jossa olisi vain heidän logo, liikemerkki ja lyhyt kuvaus. Myöhemmin sivustoa mahdollisesti laajennetaan.

Yksinkertainen sivu toteutettiin nopeasti koodaamalla. Se toimii näin alkuun digitaalisena käyntikorttina Inasikselle.

Laajemmat sivustot toteutamme pääosin WordPressillä, joka on helppokäyttöinen, monipuolinen ja maailman suosituin verkkosivualusta.

Ota yhteyttä, niin annamme tarjouksen logon, yritysilmeen tai verkkosivujen toteutukseen

    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46