Kotisivut nopeasti AamuHoiva Oy

Kotisivut nopeasti sekä logo uudelle AamuHoiva-yritykselle

Teimme kotisivut nopeasti perusteilla olevalle koti- ja sairaanhoidon yritykselle AamuHoiva Oy. Viikossa valmistunut projektimme sisälsi verkkosivujen ulkoasun ja rakenteen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi logon suunnittelun asiakkaan ehdotelman perusteella.

AamuHoiva Oy on yksityinen kotihoito, joka tarjoaa asiakaslähtöistä hoivaa ja sairaanhoidollista osaamista asiakkaidensa luona Hyvinkään ja Järvenpään alueella.

AamuHoiva oli projektin alkaessa vielä perusteilla oleva yritys, jonka toiminnasta vastaa kaksi hoiva-alan ammattilaista. Projektin sisältönä oli toteuttaa uudelle yritykselle edustavat, helppokäyttöiset ja asiakkaita palvelevat pienyrittäjän kotisivut sekä logo, jota yritys voisi käyttää myös painetuissa materiaaleissa sekä muissa digikanavissa.

“Meille oli tärkeää, että verkkosivut ovat käyttäjälle mahdollisimman selkeät, helppolukuiset ja tietysti helppokäyttöiset. Tämä on tärkeää jo pelkästään käyttäjäkohderyhmien vuoksi, jotta heikkonäköisemmätkin löytäisivät sivustolta kaipaamansa tiedon.

Meidän toiveita kuultiin aloituspalaverin lisäksi läpi koko projektin. Yhteydenpito sujui hyvin ja saimme ensimmäisen sivuversion nähtäväksi heti muutamassa päivässä. Meille oli erityisen tärkeää, että kun aloitamme toimintalupaprosessin läpäistyämme toiminnan, on meillä yhdenmukaiset, visuaalisesti kauniit ja meidän näköiset verkkosivut heti valmiina markkinoinnin tukena, logoa unohtamatta.”

Pipsa Hannila, AamuHoiva Oy

Kiinnostuitko?

Logon suunnittelu

Uusi yritys tarvitsee luonnollisesti oman logonsa, jonka suunnittelu ja toteutus sisältyi projektiin.

Logo pystyttiin niin ikään toteuttamaan nopeana työnä, sillä sen suunnittelussa ei lähdetty tyhjästä. AamuHoivan Pipsa ja Niina olivat jo hahmotelleet ideaa logolle, jonka pohjalta suunnittelimme visuaalisesti tyylikkään sekä kohderyhmää ajatellen riittävän erottuvan logon. Teimme myös yhden korjauskierroksen logoehdotelmaan, jonka pohjalta saatiin aikaan asiakkaan toiveita vastaava logo.

Sivuston visuaalinen suunnittelu

Osana visuaalista suunnittelua määritimme käytettävät fontit niin logoon kuin sivustolle.

Sivuston värityksessä hyödynsimme asiakkaan toivomia värejä ja lisäsimme värimaailmaan sopivia elementtejä sivustolle.

Projektin aloituspalaverissa kävimme läpi toiveet esimerkiksi sisältöjen järjestykselle ja kuvien käytölle sekä valikoimme etusivulle pääkuvan. Näin pystyimme suoraan palaverin jälkeen aloittamaan sivuston hahmottelun ja toteutuksen.

Kotisivut nopeasti asiakkaan toiveen mukaan

Sivujen nopea toteutus on mahdollista, kun:

  • kyseessä on pieni tai piehenkö sivusto, jossa ei ole räätälöitäviä erikoisominaisuuksia
  • sivun suuntaviivat, sisällöt, rakenne ja toiveet visuaalisen ilmeen suhteen ovat mahdollisimman hyvin selvillä jo aloituspalaverin myötä.

Esimerkiksi AamuHoivan projektissa asiakas oli jo aloituspalaveriin mennessä kirjoittanut sivuille tulevat sisällöt, joiden pohjalta sivuston rakenne ja asettelut pystyttiin suunnittelemaan. Asiakas päivitti ja täydensi kuitenkin itse sisältöjä vielä käyttökoulutuksen jälkeen ennen julkaisua.

Projektin lopputuloksena asiakkaamme sai

  • Toiveidensa mukaisen logon, jota he voivat käyttää kotisivujen lisäksi muissa digitaalisissa sekä painetuissa julkaisuissa
  • Toiveidensa mukaiset kotisivut, jotka ovat selkeät, helppolukuiset, helppokäyttöiset ja visuaalisesti kauniit
  • Käyttökoulutuksen, jonka perusteella asiakas pystyy itse päivittämään ja muokkaamaan sivujensa sisältöä ja asetteluja

Asiakas oli erittäin tyytyväinen työhömme ja koki, että heidän toiteitaan kuultiin aloituspalaverin lisäksi läpi koko projektin. He olivat tyytyväisiä yhteydenpidon sujuvuuteen ja aikatauluun, jossa sivusto saatiin Verkkovaraanin osalta julkaisuvalmiiksi jo viikossa.

Kotisivut nopeasti teillekin?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous verkkosivujen uudistamisesta tai siirrosta WordPress-alustalle!
Keskustelen mielelläni veloituksetta sivujenne nykytilanteesta ja toiveistanne.

    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46