Suomirata.fi - saavutettavuusauditointi ja käytettävyystestaus

Käytettävyyden tarkastelu ja saavutettavuusauditointi Suomirata.fi-sivustolle

Toteutimme Suomiradan verkkosivustolle käytettävyyden tarkastelun sekä saavutettavuuden auditoinnin. Suomirata on uudistamassa verkkosivujaan ja pystyy raportoimiemme tulosten pohjalta varmistamaan uusille sivuille saavutettavan ja erinomaisen käyttökokemuksen.

Suomirata on visio Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen tulevaisuudesta. Sen tavoitteena on nostaa raideliikenteen palvelutasoa ja ottaa merkittävä kehitysaskel Suomen junaliikenteessä.

Käytännössä Suomirata on Helsingistä Helsinki-Vantaan kautta Tampereelle ulottuva uusi ratayhteys, joka nopeuttaa matkantekoa kyseisten asemien välillä ja täydentävänä osana koko Suomen rataverkostoa. Suomiradan suunnittelusta vastaa Suomi-Rata Oy, jonka omistavat Suomen valtio sekä Finavia. Julkisena hankkeena Suomiradan verkkosivut kuuluvat saavutettavuuslain piiriin.

Käytettävyys ja saavutettavuus kulkevat käsi kädessä

Suomirata.fi-sivuston ylläpitäjät pyysivät Verkkovaraanilta tarjousta sekä sivujen saavutettavuuden että käytettävyyden arvioinnista.

Käytännössä saavutettavuuden ja käytettävyyden välille voisi vetää yhtäläisyysmerkin. Kaikki saavutettavuuteen vaikuttavat asiat liittyvät sivuston käyttäjäkokemukseen eli siihen, miten helppoa eri käyttäjäryhmien on käyttää sivustoa.

Saavutettavuutta varten on kuitenkin olemassa tarkat kriteerit, joihin moni saavutettavuutta valvova lainsäädäntö nojaa. Saavutettavuuskriteereissä määritellään ominaisuudet, joiden avulla verkkopalvelu tehdään mahdollisimman helppokäyttöiseksi riippumatta siitä, kuka palvelua käyttää ja millä laitteella tai apuohjelmalla hän sitä selaa. Pelkän käytettävyyden arvioinnissa taas painottuvat arvioijien henkilökohtaiset käyttökokemukset ja ammattitaitoon perustuva näkemys sivuston helppokäyttöisyyden, houkuttelevuuden ja positiivisen mielikuvan tukemisesta.

Tutustu tarkemmin siihen, mitä kaikkea saavutettavuus on

Suomirata sai avaimet saavutettavuuden loppuunviemiselle

Saavutettavuusauditoinnin ja käytettävyystestauksen lopputulemana Suomirata sai selkeän suunnan sille, miten sivuista saadaan lain edellyttämällä tavalla saavutettavat. Lisäksi yritys sai hyviä ideoita rakenteen, ulkoasun ja sisältöjen kehittämiselle niin, että ne ovat kohderyhmille entistä houkuttelevammat ja helpommat selata ja hahmottaa.

Suomi-Rata Oy sai projektin lopputuloksena:

  • kattavan ja selkeän raportin suomirata.fi-sivustonsa saavutettavuudesta WCAG:n 2.1-standardin AA-tason kriteerien mukaisesti
  • listauksen oleellisimmista saavutettavuuspuutteista ja niiden korjausehdotukset
  • ymmärryksen siitä, mitkä asiat saavutettavuuteen vaikuttavat ja mitä sivuille tulisi konkreettisesti tehdä, jotta niistä saadaan saavutettavat
  • sivuille lisättävän saavutettavuusselosteen
  • selkeän ja havainnollisen käytettävyysraportin, joka sisältää analyysin sivuston käytettävyydestä eri osa-alueilla sekä konkreettiset kehitysehdotukset käytettävyyden parantamiseksi

Haluatteko kehittää myös teidän sivujenne saavutettavuutta?

Verkkovaraani on yksi Suomen johtavista verkkopalvelujen saavutettavuusasiantuntijoista. Olemme toteuttaneet kymmeniä saavutettavia verkkosivustoja sekä saavutettavuustestauksia WCAG:n 2.1-standardin AA-tason kriteerien mukaisesti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sivujen saavutettavuusauditoinnista tai uuden saavutettavan sivuston toteutuksesta!
Kerron mielelläni lisää sekä katselmoin verkkosivujenne tilannetta saavutettavuuden näkökulmasta.

    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46