TYJ extranet ajankohtaista

Extranet Työttömyyskassojen Yhteisjärjestölle

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (TYJ) on rekisteröity yhdistys, joka toimii 26 suomalaisen työttömyyskassan edunvalvonta- ja koulutusjärjestönä sekä yhteistoimintaelimenä. TYJ valvoo työttömyyskassojen toimintaa, tarjoaa koulutusta ja antaa lausuntoja yhteiskunnallisista aiheista. TYJ:in toimintaa johtaa jäsenkassojen edustajista muodostuva hallitus. Palvelujen käytännön toteutuksesta vastaavat seitsemänhenkinen toimisto sekä kassojen edustajista koostuvat työryhmät.

TYJ:in uudistettu extranet

TYJ:in toive oli uudistaa heidän käytössään oleva extranet ja luoda uusi raikas ja selkeärakenteinen palvelu, jota käyttäjän on mukava selata ja josta hän löytää haluamansa tiedot helposti.

TYJ:in extranet toimii alustana järjestön ja työttömyyskassojen henkilökunnan väliselle viestinnälle. Extranetistä löytyy suuri määrä hyödyllistä tietoa helposti jäsennettävänä kokonaisuutena. Käyttäjät voivat selata tietoa liittyen työelämään ja työttömyyteen sekä TYJ:in tarjoamiin palveluihin kuten koulutuksiin ja toimintasuosituksiin. Tiedon hakemista ja hahmottamista helpottavat selkeä ja looginen navigaatio, siisti visuaalinen ilme ja esimerkiksi etusivulta löytyvät pikalinkit.

Extranet sidosryhmäviestinnässä

Extranet on sivusto, joka on suljetumpi kuin julkinen verkkosivusto mutta avoimempi kuin vain yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettu intranet. Usein extranet toimiikin juuri organisaation ja tietyn sidosryhmän, kuten asiakkaiden tai jäsenten välisen viestinnän työkaluna.

Sivuston selailu vaatii sisäänkirjautumisen ja organisaatio määrittelee sen, kenelle pääsy annetaan. Extranet on hyödyllinen tilanteissa, joissa tietoa ei haluta jakaa vapaasti kaikille, vaan kohdistaa se juuri tietyille sidosryhmille, joilla on siihen oikeus.

TYJ:in extranetin rakenne

Uudistamastamme extranetistä löytyvät muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Ajankohtaista – uutisia TYJ:in toimintaan ja työllisyysasioihin liittyen
  • Koulutukset – tietoa tulevista koulutuksista sekä mahdollisuus tutustua koulutusmateriaaleihin ja antaa palautetta
  • Käsittelyn apu – työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvät lait, hallituksen esitykset, lomakkeet, etuudet, päätösmallit ym. kattavasti koottuna ja helposti navigoitavissa
  • Kassat – mahdollisuus hakea työyhteisöjä ja henkilöitä
  • Keskustelu – mahdollisuus käydä keskustelua TYJ:in kanssa

Extranetin visuaalinen ilme

Extranetin visuaalinen ilme on miellyttävä, moderni, raikas ja selkeä. Yleisilme on ammattimainen, mutta ei tylsä: mielenkiintoa ja leikkisyyttä ulkoasuun tuovat TYJ:in toimittamat kuvitukset.

Ulkoasua suunniteltaessa huomioitiin seuraavat asiat:

  • ei ylimääräistä kikkailua tai tilantäytettä
  • sopivasti tyhjää tilaa, jotta sisältö on helposti hahmotettavissa
  • ilmeeseen sopiva väritys esimerkiksi pikalinkeissä ja hover-tehosteissa