Saavutettavuusauditointi Järvenpään kaupungin sivuille

Auditoinnilla Järvenpään kaupungin uudet sivut saavutettaviksi

Järvenpään kaupunki valitsi Verkkovaraanin toteuttamaan heidän verkkosivujensa saavutettavuusauditoinnin. Auditoinnissa tarkasteltiin kaupungin uutta verkkosivustoa, joka odotti julkaisua. Auditoinnin lopputuloksena Järvenpää sai havainnollisen raportin, saavutettavuusselosteen sekä ymmärryksen siitä, miten sivustosta saadaan täysin saavutettava.

Järvenpää on noin 44000 asukkaan kaupunki Etelä-Suomessa, Keski-Uudellamaalla. Se sijaitsee noin 40 km päässä Helsingistä ja tunnetaan muun muassa Jean Sibeliuksen ja Juhani Ahon asuinkuntana.

Kaupungin verkkosivut on suunnattu kaikille alueen asukkaille, matkailijoille sekä muille alueen asioista kiinnostuneille. Sivuilta pääsee mm. haun kautta myös Keski-Uudenmaan soten sivujen sisältöihin.

Kaupunkina Järvenpään verkkopalvelut kuuluvat saavutettavuutta edellyttävän lain piiriin. Auditoinnissa tarkasteltiin, miten hyvin sivut vastaavat lain vaatimuksiin, eli WCAG 2.1 standardin AA-tason vaatimuksiin.

Auditoinnissa tarkastellaan koko sivustoa tai sen osia

Saavutettavuusauditoinnissa tarkastellaan aina lähtökohtaisesti sivustoa kokonaisuutena. Jos kyseessä on pieni tai pienehkö sivusto, sen jokainen sivu voidaan käydä perusteellisesti läpi.

Kuitenkin, jos sivusto on erittäin laaja, on järkevintä valita olennaisimmat sivut ja sisällöt, joihin erityisesti keskitytään. Kokonaisuutta tarkastellaan tällöin samana toistuvien elementtien kuten valikoiden ja ylä- ja alatunnisteiden avulla ja muutoin hieman pintapuolisemmin.

Järvenpään kaupungin sivustolla on satoja yksittäisiä sivuja, joista projektissa keskityimme asiakkaan kanssa määrittelemiimme tärkeimpiin osiin. Yhteenvedot auditoinnin tuloksista tiivistimme saavutettavuusselosteeseen. Järvenpää on hyödyntänyt selostetta myös saavutettavuuspuutteiden korjaamisessa ja poistaa kohtia sitä mukaa, kun niiden saavutettavuus on korjattu.

Auditointi lisää ymmärrystä saavutettavuudesta

Sen lisäksi, että saavutettavuusauditoinnilla saadaan kattava selvitys sivujen saavutettavuuden nykytilasta ja kehitystarpeista, se lisää tilaajan omaa ymmärrystä saavutettavuuteen vaikuttavista asioista.

Kun olemme toteuttaneet varsinaisen auditoinnin ja laatineet siitä raportin, käymme auditoinnin tulokset ja kehitettävät asiat läpi asiakkaan kanssa. Asiakkaalle tulee syvällisempi käsitys siitä, mitä eri asioita saavutettavuudessa tulee huomioida ja miten saavutettavuuteen päästään.