WordPress-sivut Verkkovaraanilta

Toteutamme asiakkaillemme sivut WordPress-alustalla, joka on maailman suosituin alusta verkkosivuille.

Onko WordPress hyvä?

Tilastojen mukaan WordPressiä käyttää 63 % niistä sivuista, joiden sisällönhallintajärjestelmä on tiedossa. Tämä tarkoittaa lähes kahta kolmannesta kaikista maailman sivuista. Onko WordPress todella niin hyvä, kuin sen suosio antaa ymmärtää?

WordPress on hyvä, sillä se on edullinen, helppokäyttöinen, pitkälle räätälöitävä ja yhteensopiva lukuisten eri palveluiden kanssa. WordPress-sivut voidaan rakentaa valmiin teeman ympärille (joita löytyy tuhansittain) mutta ne voidaan räätälöidä myös täysin uniikeiksi niin ulkoasultaan kuin rakenteeltaan. WordPress sopii mihin vain käyttötarkoitukseen: niin pieniin muutaman sivun toteutuksiin kuin laajoihin ja monitoiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Helppokäyttöiset WordPress-sivut

WordPress-sivuja on helppo päivittää itse ilman suurta teknistä osaamista. Sivujen ylläpitovastuun voi jakaa usealle käyttäjälle, joille voidaan määritellä roolit sen mukaan, miten laajasti he saavat sivuja muokata.

Sivuille on teeman kautta määritelty valmiit pohjat ja sisältöalueet. Näiden avulla ylläpitäjän on helppo luoda uusia, ilmeeltään yhdenmukaisia sisältöjä. Eri mediamuotojen kuten tekstin ja kuvien lisäys sekä videoiden upotus on yksinkertaista.

Koska WordPress on niin suosittu, löytyy sen käyttöön ja ylläpitoon myös helposti tukea. Apua mahdollisiin teknisiin ongelmiin saa toki verkkosivujen toimittajalta mutta usein myös nopealla Google-haulla.

Uudistuvat WordPress-sivut

WordPress-alustaa kehitetään jatkuvasti. Se on teknisiltä ominaisuuksiltaan tehokas ja optimoitu hakukoneita varten.

Laajan kehittäjäjoukon ansiosta havaitut ongelmat raportoidaan ja korjataan nopeasti ja uusia parannuksia itse alustaan sekä lisäosiin syntyy säännöllisesti. Päivitysten avulla WordPress-sivut onkin helppo pitää kehityksessä mukana.

WordPress on optimoitu koodiltaan ja rakenteeltaan hakukoneita varten. WordPress-sivuille voi myös lisätä hyödyllisen lisäosan, joka auttaa parantamaan näkyvyyttä Google-hauissa.

Onko WordPress ilmainen?

WordPress on alustana täysin ilmainen. Myös suurin osa WordPressin lisäosista, joilla sivuston toiminnallisuuksia voi lisätä lähes rajattomasti, ovat ilmaisia.

WordPress-sivujen hinta määräytyy sen mukaan, miten laajasta sivustosta on kyse ja miten uniikkeja ratkaisuja siihen halutaan. Käytännössä WordPress-sivujen hinta koostuukin pääosin asiantuntijoiden työstä. Kiinteitä kuluja ovat vain verkkosivujen palvelintila (hosting) ja domain, joka usein sisältyy edelliseen. WordPress-sivujen versiopäivitykset voi halutessaan hoitaa itse tai hyödyntää esimerkiksi ylläpitopalveluamme, johon kuuluu niin hosting kuin päivitykset ja käytön tuki.

WordPress-sivut Verkkovaraanilta

Verkkovaraanilla on laaja kokemus erilaisten verkkosivujen ja verkkomarkkinoinnin ratkaisujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Luomme tietoturvalliset ja responsiiviset WordPress-sivut, joiden käyttöliittymän ja ulkoasun räätälöimme tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.

Verkkosivuprojekteihimme kuuluvat vähintään seuraavat vaiheet:

  • Tarpeen määritys
  • Sivujen graafisen ilmeen suunnittelu ja läpikäynti
  • Tekninen toteutus
  • Sisällön lisääminen (asiakas tai Verkkovaraani)
  • Julkaisu

Teemme sivuistasi tarpeen mukaan myös saavutettavat ja autamme asiakkaitasi löytämään sinut verkosta.

Esimerkkejä toteuttamistamme WordPress-sivuista

Uusi saavutettava verkkopalvelu YTHS:lle

YTHS:n laaja verkkopalvelun uudistus

Uudistimme Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkopalvelun. Laajaan projektiin kuului useita räätälöityjä toiminnallisuuksia. Verkkovaraani myös laati sivujen ylläpitäjille kattavat oppaat ja perehdytti heidät palvelun käyttöön.

Uudistuksessa tärkeää olivat selkeät palvelupolut, helppo asiointi ja se, että sivusto on saavutettava eli kaikkien asiakasryhmien käytettävissä. Uusi verkkopalvelu vastaa WCAG 2.1 -ohjeistusta ja EU:n saavutettavuusdirektiivin AA-tasoa.

FinMobilityn WordPress-sivut - laskeutumisnäkymä eri laitteilla

One pager -sivut FinMobilitylle

FinMobility ry:lle toteutimme WordPress-kotisivut ns. “one pagerina” eli yhden sivun näkymänä.

Sivut toteutettiin nopeana projektina. Myös itse sivujen latausnopeuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Sivut saavatkin hyvät pisteet Googlen latausnopeuden mittareilla.

Verkkolehti yritykselle Cora Refinish Oy

Asiakaslehti verkossa

Toteutimme nopea.media-lisäosallamme Cora Refinish Oy:lle asiakaslehden, joka toimii verkossa WordPress-sivuina.

Sähköinen lehti on huomattavasti helppolukuisempi ja helpompi navigoida verkkosivumuodossa kuin PDF-tiedostona. Ratkaisullamme Cora taittaa painetut lehdet suoraan verkkosisällöstä ilman erillistä taitto-ohjelmaa.

Tutustu myös WordPress-lisäosiimme

Nopea.media

Nopea.media on Verkkovaraanin kehittämä WordPress-lisäosa, jolla helpotat julkaisuprosessiasi. Nopea.medialla taitat verkkosivuilla julkaisemastasi teksti- ja kuvasisällöstä helposti painetut tuotteet.

Muutamilla WordPressin tekstieditorissa tehtävillä määrityksillä verkkosisällöstä syntyy painolaatuinen PDF, jonka voit lähettää painettavaksi tai jakaa sellaisenaan. Julkaiset siis samalla vaivalla sekä verkkoon että painoon.

Mh Osoitekortti

Mh Osoitekortti on Verkkovaraanin kehittämä WordPress-lisäosa, joka sopii kaikkiin WooCommerce-pohjaisiin verkkokauppoihin. Sen idea on helpottaa verkkokauppiaan tilausten toimittamista Matkahuollon kautta.

Mh Osoitekortti on toistaiseksi ainut maksuton lisäosa Matkahuollon osoitekorttien automaattista luomista varten.

Kiinnostuitko?