Verkkosivut WordPress-alustalle Kemesta ry

Kemestan verkkosivujen uudistus ja siirto WordPressiin

Toteutimme pitkäaikaiselle asiakkaallemme Kemesta ry:lle verkkosivujen uudistuksen. Uudistuksessa päivitettiin sivujen ulkoasu, väritys, fontit ja rakenne modernimmaksi, paremmin kohderyhmiä palvelevaksi ja asiakkaan toiveen mukaiseksi.

Kemesta ry on 2013 perustettu yhdistys, jonka jäseniä ovat Kemianteollisuus ry, Kumiteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Väriteollisuusyhdistys ry. Yhdistyksen toimialayhteisövastuulla on 25 eurooppalaisen CEN:n teknistä komiteaa sekä
20 kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja 32 alakomiteaa.

Toteutimme Kemestalle sen perustamisen yhteydessä ensimmäiset kotisivut, jotka yhdistys nyt halusi päivittää uudelle ilmeelle sekä vielä paremmin käyttäjää palvelevaksi.

Uuden sivuston suunnittelussa lähdimme liikkeelle, kuten aina, aloituspalaverilla, jossa kävimme läpi asiakkaan toiveet uudistukseen liittyen. Keskustelimme muun muassa sivujen tärkeimmistä kohderyhmistä, sivuston tavoitteesta sekä toiveista niin sivujen rakenteen, tärkeimpien sisältöjen, toiminnallisuuksien kuin ulkoasun suhteen.

Asiakkaallamme oli esimerkiksi valmiina mielessä toive vihreästä värimaailmasta, johon sitten suunnitteluvaiheessa hahmottelimme sopivat sävyt. Sisältöjen suhteen määriteltiin muun muassa se, mitkä asiat on tärkeintä nostaa heti alkuun ja helposti löydettäviksi ja mitä muutoksia aiempaan sivustoon verrattuna halutaan tehdä.

Onko verkkosivujen toteutus tai uudistaminen ajankohtaista?

Uudistuksen yhteydessä siirsimme sivut WordPressiin, joka on ylläpitäjälle helppokäyttöinen. WordPress omaa muitakin etuja kuten pitkän tähtäimen toimintavarmuuden, hakukoneystävällisyyden ja laajan kehittäjäyhteisön, joka pitää huolta siitä, että alusta elää mukana ajan vaatimuksissa.

Kuten kaikissa projekteissa, pidimme myös kattavan käyttökoulutuksen asiakkaalle, jonka jälkeen he ovat voineet itse muokata ja päivittää sivuston sisältöjä. Palveluumme kuuluu myös tekninen ylläpitopalvelu ja käytön tuki.