Sivun ulkoasun kehittäminen

Yhdenkin sivun ulkoasun kehityksellä merkitys

On tyypillistä, että sivujen suunnittelussa etusivuun panostetaan ja sen ulkoasu, rakenne ja sisällöt on tarkkaan mietityt. Tämä onkin tärkeää, sillä etusivu on usein lähtönäkymä ja sivuston eniten vierailtu sivu.

Kuitenkin sivustolla on usein muitakin merkittäviä sivuja, joissa voi olla suuret kävijämäärät tai ne ovat muuten esimerkiksi kävijäpolun tai sivuston tavoitteiden kannalta olennaisia. Näiden ulkoasuun ei ole kuitenkaan välttämättä panostettu yhtä paljon.

Sivun ulkoasu ja rakenne luovat vaikutelman ja herättävät mielenkiinnon

Aina ei ole tarpeen uudistaa koko sivuston visuaalista ilmettä, vaan joskus yhdenkin sivun ulkoasun kehityksellä voidaan merkittävästi parantaa kävijäkokemusta. Tylsän sivun harkitulla uudelleensuunnittelulla siitä saadaan mielenkiintoinen, vaikuttava ja helpommin hahmotettava.

Sivun ulkoasua voidaan kehittää esimerkiksi muuttamalla sisältöjen sijoittelua, lisäämällä monipuolisemmin eri sisältöelementtejä, hyödyntämällä kuvia ja graafisia elementtejä tai lisäämällä visuaalisia tehokeinoja kuten animointia.

Esimerkiksi asiakkaallemme NordCaselle olemme toteuttaneet toimintaperiaatteista kertovalle sivulle animoidun aikajanan, joka lisää visuaalisuutta ja mielenkiintoa sivun sisältöön.

Yksittäisen sivun lisäksi ulkoasun kehittämistä erillisenä projektina voidaan tehdä myös esimerkiksi toistuville alueille kuten ylä- ja alatunnisteille, valikoille, nostoalueille tai infolaatikoille.


Verkkosivujen pienkehityksellä paremmin tavoitteisiin

Tutustu tarkemmin eri tapoihin kehittää verkkosivuja, jotta ne vastaavat paremmin kohdeyleisön toiveisiin ja tuovat tuloksia kuten yhteydenottoja ja myyntiä.