Verkkosivujen kehittämisen opas

Verkkosivujen kehittäminen pienkehityksenä – tutustu oppaaseen

Verkkosivujen kehittäminen ei välttämättä edellytä kokonaisvaltaista uudistusta, vaan pienemmilläkin kohdennetuilla toimenpiteillä voidaan päästä merkittäviin tuloksiin. Tutustu uuteen oppaaseemme, jossa kerromme kattavasti sivustolla huomioitavista asioista ja keinoista, joilla sivuja voi kehittää vastaamaan paremmin niille asetettuihin tavoitteisiin sekä kohderyhmien toiveisiin.

Lataa uusi Verkkosivujen kehittäjän opas, jossa kerromme:

  • Mitä tavoitteita sivuille voidaan asettaa?
  • Mikä tekee verkkosivuista onnistuneet?
  • Millä toimenpiteillä sivuja voidaan kehittää?
  • Milloin suurempi uudistus on tarpeen?
  • Miten digimarkkinointia voi hyödyntää asiakkaiden houkuttelussa, sitouttamisessa ja vaalimisessa?

Olemme koostaneet oppaaseen kattavasti hyödyllistä tietoa ja vinkkejä verkkosivujen kehittämiseen liittyen. Kerromme muun muassa, mitkä tekijät käyttäjäystävällisillä ja kohderyhmiä puhuttelevilla sivuilla on tärkeintä huomioida sekä listaamme kymmenittäin asioita, joilla verkkosivuja voi kehittää ilman suurta sivustouudistusta. Toisaalta kerromme myös, milloin kokonaisvaltaisempi uudistus on tarpeen.

Milloin verkkosivujen kehittäminen on ajankohtaista?

Verkkosivut ovat organisaation käyntikortti ja paikka, josta tietoa yritykseen liittyen ensisijaisesti etsitään.

  • Onko sivuillenne jo määritetty selkeät tavoitteet ja kohderyhmät?
  • Vastaavatko sivut niihin hyvin?
  • Löytävätkö oikeat henkilöt helposti sivuillenne?
  • Syntyykö sivujen avulla esimerkiksi hyvin myyntiä vai olisiko vielä parantamisen varaa?

Tavoitteiden saavuttaminen on aina peruste verkkosivujen kehittämiselle. Jos esimerkiksi nykyiset sivut eivät tuo riittävästi asiakkaita tai kävijät kääntyvät kannoillaan, on syytä miettiä mistä on kyse.

Verkkovaraanin verkkosivujen kehittämisen opas on suunnattu organisaatioille ja yrittäjille, jotka haluavat kehittää sivujaan ja sitä kautta mm: palvella kohderyhmiään paremmin, houkutella ja sitouttaa oikeat henkilöt sekä saavuttaa paremmin liiketoiminnalle ja sivuille asetetut tavoitteet. Opas toimii apuna tilanteissa, joissa ette koe välttämättä suurta verkkosivu-uudistusta vielä tarpeellisena tai ette ole varmoja sen oikeasta ajankohdasta mutta haluatte kehittää sivujanne kevyemmillä toimenpiteillä ja saavuttaa sen myötä paremmin tuloksia.


Jos harkitsette verkkosivujen kattavampaa uudistamista