Sisällöntuotanto ja PDF-julkaisu Big-Flash-hankkeelle - Verkkovaraani

Sisällöntuotanto ja PDF-julkaisun taitto Metropolian Big-Flash-hankkeelle

Teimme Metropolian Big-Flash-teknologiahankkeeseen liittyen kaksivaiheisen urakan, joka sisälsi sisällöntuotantoa hankkeen verkkosivuille sekä PDF-julkaisun suunnittelun ja taiton.

Big-Flash on Metropolia Ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa edistämällä nousevien teknologioiden käyttöönottoa. Hankkeen reilussa sadassa projektissa hyödynnettiin nousevia teknologioita kuten kobotiikkaa, koneoppimista ja IoT:tä. Teknologioiden avulla pyrittiin kehittämään projektin kohteena olevan yrityksen tuotetta tai toimintamallia.

Verkkovaraani valittiin toteuttamaan hankkeen projektisivujen sisällöntuotanto ja oikoluku sekä jälkimmäisenä vaiheena hanketta esittelevän PDF-julkaisun suunnittelu ja taitto.

Sisällöt noin 60 projektisivulle

Projektimme ensimmäiseen vaiheeseen kuului sisältöjen tuottaminen, päivittäminen ja oikoluku Big-Flash-hankkeen projektisivuille. Tämä käsitti 57 kirjoitettavaa tai päivitettävää sivua ja näiden lisäksi 26 oikoluettavaa sivua. Kukin sivu keskittyi esittelemään yhtä hankkeen projekteista.

Ensimmäinen osuus tehtiin nopeana projektina 2,5 viikossa, sillä sen tuli olla valmis kevään päätöstilaisuuteen mennessä. Panostimme projektiin täysipäiväisesti, jolloin saimme sen valmiiksi sovitussa aikataulussa.

Sisällöntuotannossa tärkeää oli osata esittää vaikeaselkoiset tekniset asiat ymmärrettävästi. Huolehdimme myös siitä, että projektisivujen rakenne ja ulkoasu oli selkeä ja keskenään yhtenäinen.

PDF-julkaisun suunnittelu ja taitto

Projektin toisena vaiheena suunnittelimme, kirjoitimme ja taitoimme PDF-julkaisun hankkeen tärkeimmistä sisällöistä asiakkaan toiveen mukaisesti. Lisäksi teimme oikoluvun, korjaukset ja niiden raportoinnin koko sivustolle.

Julkaisu toimii paitsi informatiivisena koosteena hankkeen sidosryhmille myös tärkeänä markkinointimateriaalina Metropolian TKI-toimintaa varten. Tämän vuoksi julkaisuun kiteytettiin hankkeen pääkohdat ja esiteltiin hanketta ja Metropolian palveluita mielenkiintoa herättävällä tavalla.

20-sivuisen esitteen sisällöntuotannossa ja taitossa käytimme referenssinä hankkeen verkkosivuja, keskusteluja yhteyshenkilön kanssa sekä hankkeen visuaalista identiteettiä.

Sisällöntuotanto ja digimarkkinointi Verkkovaraanilta

Me Verkkovaraanissa teemme ammattitaitoista verkkoviestintää ja digimarkkinointia eri aloilla toimiville asiakkaillemme. Panostamme niin sisällöntuotannossa kuin verkkosivutoteutuksissamme kohderyhmien huomioimiseen ja saavutettavuuteen. Sisällöissä tämä tarkoittaa selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Sisältöjen tuottaminen verkkosivuille, mainoksiin tai uutiskirjeisiin
 • Sisältöjen hakukoneoptimointi
 • Google Ads -tilien hallinnointi
 • Verkkoanalytiikka ja konversio-optimointi
 • Laajempi markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Teillekin ammattitaitoista sisällöntuotantoa, kielenhuoltoa tai muuta digimarkkinointia?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sisällöntuotannosta, digimarkkinoinnista tai julkaisujen taitosta!
Keskustelen mielelläni veloituksetta tarpeistanne ja teille sopivimmista ratkaisuista.

  Saavutettava verkkopalvelu Verkkovaraanilta
  Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
  puh. 050 46 123 46