Demolite Oy:n WordPress-sivuston aloitusnäkymä - Verkkovaraanilta

Omat verkkosivut Demolite Oy:lle

Suunnittelimme ja toteutimme Kestopuuteollisuus ry:n tytäryhtiölle Demolite Oy:lle omat verkkosivut. Sivujensa avulla Demolite pystyy tavoittamaan helposti kohderyhmänsä ja lisäämään tietoisuutta palveluistaan.

Demolite Oy on voittoa tavoittelematon Kestopuuteollisuus ry:n tytäryhtiö, joka on perustettu 2000-luvun alussa kyllästetyn puun valmistajien toimesta.

Demolite Oy vastaa painekyllästetyn jätepuun keräämisestä ja sen hyödyntämisen järjestämisestä Suomessa. Yhtiön keskeinen tavoite on kerätä ja hyödyntää kyllästetty puu ympäristön kannalta parhaimmalla ja tehokkaimmalla tavalla.

Ennen projektiamme Demolitella ei ollut omia verkkosivujaan, vaan se oli tiedottanut toiminnastaan Kestopuuteollisuuden sivuilla.

Kohderyhmien helpompi tavoittaminen omilla verkkosivuilla

Uusilla verkkosivuillaan Demolite halusi tavoittaa ne kohderyhmät, jotka eivät aktiivisesti osaa hakeutua heidän palveluidensa pariin: esimerkiksi yksityiset jätelaitokset ja purkutyömaat.

Omilla sivuillaan Demolite pystyy myös palvelemaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan kuten kunnallisia jätelaitoksia, verkonhaltijoita ja rakennustarvikeliikkeitä. Sivuilla tarjotaan kohderyhmille tärkeät tiedot helposti hahmotettavalla tavalla ja riittävän kattavasti.

Kävijä löytää nopeasti tiedon siitä:

  • Mitä yritys tekee
  • Mitä jätteitä se vastaanottaa
  • Mihin / miten ottaa yhteyttä tarjousta varten