Työllisyyden tiedonhakupalvelu - WordPress sivusto Verkkovaraanilta

Saavutettava tiedonhakupalvelu Metropolian hankkeelle

Toteutimme Metropolian Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hankkeeseen liittyvän tiedonhakupalvelun. Uusi palvelu on WCAG:n kriteerien mukaisesti saavutettava, helppokäyttöinen ja palvelee työllistymiseen liittyvää tietoa etsiviä kohderyhmiään.

Metropolia Ammattikorkeakoulu lähestyi meitä tarjouspyynnöllä liittyen uuden hakukonepalvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Uusi palvelu, joka sai nimekseen Työllisyyden tiedonhakupalvelu, on osa Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä -hanketta.

Kyseistä hanketta koordinoi Metropolia yhdessä Sospedin kanssa ja sen päätavoite on hakea ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan.

Tietoa kootusti työllisyyden edistäjille ja työtä hakeville

Työllistymisen tiedonhakupalvelun tärkeimmät kohderyhmät ovat 1) työvalmentajat, ohjaajat ja muut työnhakijaa työllistymisessä tukevat työntekijät sekä 2) työnhakijat itse.

Palvelu tarjoaa kootusti kohderyhmille hyödyllistä tietoa työllistymiseen, digitaitojen kehittämiseen ja työllistymisen edistämiseen liittyen.

Työllistymisen tiedonhakupalvelu

Toteuttamamme uusi sivusto toimii hakukoneen tavoin: etusivun aloitusnäkymästä löytyvät kolme eri aihealuetta (Osaamisen tunnistaminen, Työllistyminen ja Digiosaaminen), joihin syventyä. Pääkategoriaa klikkaamalla etenee sen alakategorioihin, joiden takaa löytyy juuri kyseiseen aiheeseen liittyviä sisältöjä.

Sisällöt on esitetty painikkeina, joissa näkyy lähde (verkkosivusto) sekä artikkelin tai julkaisun nimi.

Tietoa voi hakea myös avoimen haulla koko sivustolta hakukentän kautta.

Saavutettavuus ja käyttäjäkokemus huomioitu

Koska hanke on julkisesti rahoitettu, edellyttää laki siltä saavutettavuutta. Saavutettavuus on tärkeää tälle tiedonhakupalvelulle myös, koska sen kohderyhmänä ovat muun muassa henkilöt, joilla on heikot digitaidot.

Saavutettavuus on selkeyttä. Se on käyttäjän huomioimista muun muassa siinä, että rakenne, ulkoasu ja sisällöt ovat mahdollisimman ymmärrettävät ja helposti hahmotettavat.

Huomioimme käyttäjäkokemuksen myös muun muassa siinä, että kunkin sivun tarkoituksen ymmärtää helposti riippumatta siitä, onko palvelu ennestään tuttu vai saapuuko sivulle sattumalta esimerkiksi Google-haun kautta.