Suomirata.fi - saavutettavuusauditointi ja käytettävyystestaus

Käytettävyysarviointi ja saavutettavuustestaus Suomirata.fi-sivustolle

Toteutimme Suomiradan verkkosivustolle käytettävyysarvioinnin sekä saavutettavuustestauksen. Tulosten perusteella Suomi-Rata Oy pystyy päivittämään verkkosivustonsa lain edellyttämällä tavalla saavutettavaksi sekä entistä paremmin kohderyhmiä palvelevaksi.

Suomirata on Helsingistä Helsinki-Vantaan kautta Tampereelle ulottuva uusi ratayhteys. Se nopeuttaa matkantekoa kyseisten asemien välillä ja täydentävänä osana koko Suomen rataverkoston kesken.

Hankkeen tavoitteena on nostaa raideliikenteen palvelutasoa ja ottaa merkittävä kehitysaskel Suomen junaliikenteessä.

Suomiradan suunnittelusta vastaa Suomi-Rata Oy, jonka omistavat Suomen valtio sekä Finavia. Julkisena hankkeena Suomiradan verkkosivut kuuluvat saavutettavuuslain piiriin.

Mitä on käytettävyys?

Käytettävyys on sitä, miten helppo sivuja on käyttää. Sivujen käyttökokemus vaikuttaa muun muassa siihen:

  • miten pitkään kävijä sivuilla viihtyy ja miten mielellään hän sinne palaa
  • miten hyvin hän löytää sieltä etsimänsä tiedon
  • minkälainen mielikuva kävijälle yrityksestä muodostuu

Kiinnittämällä huomiota sivujen käytettävyyteen varmistetaan, että sivuilla voidaan saavuttaa niille asetetut tavoitteet. Oikeanlainen käytettävyys tukee brändiviestintää, tarjoaa kävijälle sen, mitä hän etsii ja ohjaa hänet eteenpäin kohti esimerkiksi ostoa tai yhteydenottoa.

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä. Se on olennainen osa verkkosivuston käyttäjäkokemusta, jolla varmistetaan, että sivuja pystyvät vaivatta käyttämään kaikki henkilöt mahdollisista fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta.

Saavutettavuutta ei tänä päivänä voi enää ohittaa, jos haluaa palvella kaikkia sivukävijöitään mahdollisimman hyvin.

Saavutettavuus lisää sivujen käyttömukavuutta ja hyödyttää näin sekä sivuilla vierailevaa että sen myötä yritystä.

Tutustu saavutettavuuteen

Saavutettavuustestauksella varmistetaan sivujen saavutettavuus

Saavutettavuustestauksessa eli saavutettavuusauditoinnissa tarkastelemme sivustoa WCAG:n 2.1-standardin AA-tason kriteereihin nojaten (tarvittaessa AAA-taso). Kyseinen kriteeristö on pohjana Suomen saavutettavuutta edellyttävälle laille.

Saavutettavuusasiantuntijamme tarkastavat sekä työkalujen avulla että manuaalisesti sivustoa selailemalla, miten hyvin sivut ja niiden ominaisuudet täyttävät kunkin saavutettavuuskriteerin.

Testauksen lopputuloksena syntyy kattava ja selkeä raportti siitä, mitä saavutettavuuspuutteita sivuilla on ja mitä niille tulisi tehdä. Käymme raportin läpi asiakkaan kanssa, jolloin heille syntyy hyvä käsitys siitä, mitä sivujen saavutettavuuden eteen tulee vielä konkreettisesti tehdä.

Käytettävyysarvioinnin avulla sivut palvelemaan tavoitteita entistä paremmin

Käytettävyysarvioinnissa tarkastelemme sivustoa suhteessa sen tavoitteisiin. Saavutettavuusauditointi paljastaa jo käytettävyyden teknisen ja rakenteellisen tason. Sen lisäksi mietimme tarkemmin etenkin sisältöä ja ulkoasua. Tulevatko palvelun ydinviestit kävijälle selväksi? Miten yleisilme tukee tavoiteltua brändimielikuvaa?

Hyvä käyttökokemus ei ole vain sitä, että sivut toimivat. Pienetkin asiat kuten vaikkapa elementtien sijoittelut tai fontin koko vaikuttavat selailun helppouteen sekä siihen, mikä tunne kävijälle syntyy. Jos kilpailua on paljon, hän siirtyy toisen palveluntarjoajan sivuille, mikäli ensimmäinen ei tehnyt vaikutusta.

Käytettävyysarvioinnin tuloksena asiakkaamme saa hyödyllisiä ja konkreettisia vinkkejä siihen, miten sivuston käytettävyydestä saadaan entistä parempi ja miten se puhuttelisi kohdeyleisöä paremmin.

Kiinnostuitko?

Me Verkkovaraanilla huolehdimme sivujenne saavutettavuudesta. Yhtenä Suomen johtavista verkkosivujen saavutettavuusasiantuntijoista olemme toteuttaneet kymmeniä saavutettavia verkkosivustoja sekä saavutettavuusauditointeja WCAG:n 2.1-standardin AA-tason kriteerien mukaisesti.

Haluatteko kehittää sivujenne saavutettavuutta ja käytettävyyttä?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Kerron mielelläni lisää veloituksetta ja katselmoin verkkosivujenne tilanteen
saavutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmasta.

    Mitä on saavutettavuus? Ota yhteyttä Verkkovaraaniin
    Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
    puh. 050 46 123 46