Mitä on saavutettavuus - Verkkovaraani

Mitä on saavutettavuus?

Tiedätkö, mitä saavutettavuus on? Se on aivan olennainen osa verkkosivuston käyttäjäkokemusta. Saavutettavuutta ei tänä päivänä voi enää ohittaa, jos haluaa palvella sivukävijöitään mahdollisimman hyvin.

Mitä on saavutettavuus - suunnittelu keskiössä

Mitä on saavutettavuus?

On helppo kuvitella, miten tärkeää fyysisen maailman esteettömyys on liikuntarajoitteisille henkilöille. Yhtä lailla saavutettavuus eli digimaailman esteettömyys on tärkeää, jotta kaikille on mahdollista käyttää verkkopalveluja vaivattomasti henkilökohtaisista ominaisuuksista tai teknisistä taidoista riippumatta.

Saavutettavuudella viitataankin usein nimenomaan verkkoympäristöön siinä missä esteettömyydellä viitataan fyysiseen ympäristöön. Molemmat ovat tärkeitä, jotta kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia itsenäisesti osana yhteiskuntaa ja esimerkiksi hyödyntää kaikkea saatavilla olevia palveluja ja tietoa.

Tutustu saavutettavuuteen

Mistä saavutettavuuden tunnistaa?

Saavutettavuus näyttäytyy eri tavalla eri ihmisille. Sokealle se on sitä, että hän pystyy selaamaan sivustoa, täyttämään lomakkeita ja tekemään hakuja sujuvasti ja ymmärrettävästi ruudunlukulaitteen avulla. Likinäköiselle tai värisokealle se on esimerkiksi sitä, että fontti on riittävän suurta ja erottuvaa ja väriyhdistelmien kontrastit ovat riittävän suuret. Kuulorajoitteinen hyötyy siitä, että videoissa on tekstitykset, jolloin ääntä ei tarvita.

Henkilölle jolla on hahmotusvaikeuksia saavutettavuus on muun muassa sitä, että teksti on ymmärrettävää, rakenne on looginen, tarvittavat toiminnot ovat selkeitä ja sivun elementit toimivat odotettavalla ja yhdenmukaisella tavalla.

Saavutettavuus palvelee meitä kaikkia. Jokainen meistä käyttää mieluiten verkkopalvelua, joka on helppo hahmottaa ja ymmärtää, josta tieto löytyy helposti ja jota pystyy vaivatta käyttämään kaikilla eri laitteilla ja selaimilla.

Kuka saavutettavuudesta hyötyy?

Saavutettavuus on erityisen tärkeää erityisryhmille, joihin lukeutuu yli miljoona suomalaista. Näitä ryhmiä ovat:

 • Näkörajoitteiset
 • Kuulorajoitteiset
 • Henkilöt, joilla on fyysisiä tai motorisia rajoitteita, esimerkiksi eivät pysty käyttämään hiirtä
 • Henkilöt, joilla on kognitiivisia haasteita kuten luki- tai hahmotusvaikeus, keskittymisvaikeus tai muistihäiriö
 • Henkilöt, jotka ovat tottumattomia digipalveluiden käyttöön
 • Henkilöt, joilla on tilapäisiä haasteita kuten meluisa ympäristö, kirkas auringonpaiste tai kipsissä oleva käsi

Saavutettavuus palvelee kuitenkin kaikkia sivuilla vierailevia. Sen myötä se hyödyttää yritystä, joka voi verkossa palvella kaikkia kohderyhmiään mahdollisimman hyvin.

Miltä saavutettavat sivut näyttävät?

Saavutettavat sivut ovat vähintään yhtä tyylikkäät kuin mitkä tahansa sivut. Lähes mikä vain ulkoasu voidaan toteuttaa saavutettavana.

Saavutettaville sivuille voidaan toteuttaa kaikki ominaisuudet ja elementit, joita verkkosivujen tavoitteiden kannalta tarvitaan.

Ei-saavutettavan sivun ulkoasusta saavutettava sivusto eroaa siinä, että se on varmasti silmälle miellyttävä ja helppo hahmottaa. Saavutettavuutta ei kuitenkaan pysty vain silmämääräisesti todentamaan. Se sisältää paljon rakenteellisia, teknisiä asioita, jotka vaikuttavat muun muassa sivujen toimintaan eri selaimissa ja apuohjelmilla.

Miten varmistaa saavutettavuus?

Saavutettavan verkkopalvelun toteuttaminen edellyttää asiantuntemusta muun muassa WCAG:n saavutettavuuskriteereistä sekä tavoista toteuttaa sivusto niin teknisesti kuin visuaalisesti ja sisällöllisesti vastaamaan näitä kriteerejä.

Helpoimmalla pääsee, kun saavutettavuus huomioidaan jo sivuston perustamis- tai uudistamisvaiheessa ja toteutuksen tekee saavutettavuuteen erikoistunut yritys. Toinen vaihtoehto on teettää olemassa oleville sivuille saavutettavuusauditointi, jossa selvitetään sivujen saavutettavuuspuutteet.

Kiinnostuitko?

Me Verkkovaraanilla huolehdimme sivujenne saavutettavuudesta. Yhtenä Suomen johtavista verkkosivustojen saavutettavuusasiantuntijoista olemme toteuttaneet kymmeniä saavutettavia verkkosivustoja sekä tehneet saavutettavuustestauksia ja -auditointeja WCAG:n 2.1-standardin AA-tason kriteerien mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää saavutettavuudesta

Haluatteko toteuttaa saavutettavat verkkosivut tai auditoida nykyisten sivujenne saavutettavuuden?
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Kerron mielelläni lisää veloituksetta sekä katselmoin verkkosivujenne tilanteen saavutettavuuden näkökulmasta.

  Mitä on saavutettavuus? Ota yhteyttä Verkkovaraaniin
  Jesse Kivialho, toimitusjohtaja jesse.kivialho@verkkovaraani.fi
  puh. 050 46 123 46