Saavutettavuusauditointi Järvenpäämedialle - Verkkovaraani

Saavutettavuustestaus Järvenpäämedia.fi-sivustolle

Teimme Järvenpään kaupungin uudelle verkkomedialle saavutettavuustestauksen sekä tarkastimme kaupungin kotisivuille tehtyjen saavutettavuuskorjausten tilanteen. Auditoinnin lopputulemana kaupunki sai ajantasaisen selosteen pääsivuilleen sekä korjausehdotukset uuden median saavutettavuuden viimeistelemiseksi.


Järvenpään kaupunki
on vanha asiakkaamme, jonka kotisivuille jarvenpaa.fi olemme tehneet saavutettavuusauditoinnin marraskuussa 2020, kun sivusto oli tulossa julkaistavaksi.

Auditoinnin jälkeen sivujen ylläpitäjät ovat korjanneet suurimman osan puutteista, jotka auditoinnissa ilmenivät. Järvenpää tilasi Verkkovaraanilta tarkistuksen saavutettavuuden nykytilanteesta ja sen myötä uuden päivitetyn saavutettavuusselosteen.

Lisäksi kaupunki tarvitsi auditoinnin uudelle juuri julkaistavalle verkkomedialleen, jota niinikään koskee lain vaatimus saavutettavuudesta.

Saavutettavuus palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä

Saavutettavuus on verkon käytön mahdollistamista kaikille käyttäjäryhmille. Tietyiltä organisaatioilta saavutettavuutta edellytetään laissa, mutta se hyödyttää myös kaikkia muitakin.

Saavutettavat sivut ovat:

  • helposti hahmotettavat ja selailtavat
  • käytettävissä hiiren lisäksi näppäimistöllä
  • sisällöltään ymmärrettävät
  • teknisesti hakukoneoptimoidut

Saavutettavuus on erityisen tärkeää erityisryhmille kuten näkö- ja kuulorajoitteisille sekä henkilöille, joilla on kognitiivisia tai motorisia haasteita. Se palvelee kuitenkin myös keskivertokäyttäjää ja lopulta yritystä, joka pystyy palvelemaan kaikkia vierailijoita helppokäyttöisillä sivuillaan.

”Auditoinnin avulla saimme hyvän käsityksen verkkosivujen saavutettavuuspuutteista ja pystymme lähtemään niitä korjaamaan.”

Maria Lassila, Järvenpään kaupunki

Auditoinnilla kohti saavutettavuutta

Saavutettavuusauditoinnin avulla saadaan selville sivustolla olevat saavutettavuuspuutteet, eli kohdat, jotka eivät täytä WCAG:n asettamia saavutettavuuskriteerejä.

Auditoinnin tulosten ja korjausehdotusten avulla asiakas voi kehittää sivujaan niin, että niistä saadaan saavutettavat. Laadimme auditoinnista selkeän raportin korjausehdotuksineen, jonka käymme asiakkaan kanssa läpi päätöspalaverissa. Asiakas saa ymmärryksen siitä, mitkä asiat saavutettavuuteen vaikuttavat ja mitä sivuille tulisi tehdä, jotta niistä saadaan saavutettavat.

Harkitsetko sivujenne saavutettavuuden kehittämistä?

Verkkovaraanilta myös saavutettavat sivut

Kaikkein helpoimmalla päästään, kun sivut toteutetaan alun alkaen saavutettaviksi.