Saavutettavuusauditointi Fida International ry:lle - Verkkovaraani

Fida.info ja Fida.fi sivustojen saavutettavuuden auditointi

Teimme saavutettavuusauditoinnin Fida Internationalin sivustoille fida.info ja fida.fi. Auditoinnin lopputulemana yhdistys sai käsityksen tarvittavista toimenpiteistä, joilla verkkosivuista saadaan täysin saavutettavat.


Fida
 on yksi Suomen suurimmista lähetystyötä ja kehitystyötä tekevistä järjestöistä sekä Suomen suurimpia hyväntekeväisyysmyymäläketjuja. Fida tekee työtä ihmisarvon puolesta yli 50 maassa yhdessä paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Fida tilasi Verkkovaraanilta sivustojensa saavutettavuuden auditoinnin, jotta se pystyy muokkaamaan jatkossa verkkosivunsa lain edellyttämällä tavalla saavutettaviksi. Saavutettavilla sivuilla Fida pystyy palvelemaan mahdollisimman hyvin kaikkia kohderyhmiään.

Saavutettavuus tekee sivuista ymmärrettävät kaikille käyttäjäryhmille

Saavutettavuus on verkon käytön mahdollistamista kaikille käyttäjäryhmille. Auditoinnin tulosten pohjalta Fida voi kehittää verkkosivujaan niin, että ne ovat saavutettavat kaikille, eli että niin keskivertokäyttäjät kuin vaikkapa näkörajoitteiset voivat käyttää ja ymmärtää sivuja ja kaikkia niiden toiminnallisuuksia.

Saavutettavuusauditoinnin lopputulemana Fida sai:

  • kattavan ja selkeän raportin fida.info ja fida.fi sivujensa saavutettavuudesta
  • listauksen sivustojensa oleellisimmista puutteista ja niiden korjausehdotukset
  • ymmärryksen siitä, mitkä asiat saavutettavuuteen vaikuttavat ja mitä sivuille tulisi konkreettisesti tehdä, jotta niistä saadaan saavutettavat
  • sivuille lisättävän saavutettavuusselosteen.

Harkitsetko sivujenne saavutettavuuden kehittämistä?