Verkkosivut nopeasti - CB-SAFE etusivu

Saavutettavat sivut nopeana projektina CB-SAFE-hankkeelle

Toteutimme kansainväliselle CB-SAFE-hankkeelle saavutettavat sivut nopealla aikataululla. WordPress-sivujen suunnitteluun ja toteutukseen meni työtunneissa aikaa vain noin 1,5 viikkoa.

CB-SAFE on suomalais-venäläinen hanke, jonka päätavoitteena on parantaa Suomen ja Venäjän välisen raja-alueen ja rajanylittäjien turvallisuutta.

Asiakkaamme LAB-ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja. Muita kumppaneita ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä Pietarin University of State Fire Service of the Ministry of Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters.

Hankkeen kesto on 1.1.2021–30.11.2022.

Sivut puhtaalta pöydältä

Hankkeella ei ennestään ollut verkkosivuja, vaan sen rakenne ja sisällöt luotiin puhtaalta pöydältä.

Aloituspalaverissa määrittelimme hankkeen projektipäällikön kanssa sivujen tavoitteet sekä rakenteen. Kävimme läpi myös toiveet visuaalisen ilmeen ja värityksen suhteen, joita jonkin verran tarkennettiin vielä matkan varrella.

Tässä projektissa tuotimme itse sisällöt verkkosivuille hankkeesta saamiemme tiedostojen pohjalta. Sisältöjen pohjalta pystyimme tarkemmin suunnittelemaan erilaiset ulkoasuelementit sivustolle. Tuottamamme sisällöt hyväksyttiin pitkälti sellaisenaan ja vain muutamia tarkennuksia oli tarpeen tehdä.

Hauska ja kutsuva ulkoasu

Sivustoa varten määritimme saavutettavan ja hankkeen identiteettiin sopivan värimaailman sekä fontin. Myös logoa päivitimme asiakkaan toiveiden mukaan.

Verkkosivuista haluttiin dynaamiset ja houkuttelevat. Viranomaisyhteistyön takia sivuilla tuli tiedottaa asioista selvästi mutta ilmeen olla kuitenkin moderni.

Toteutimme toiveen hyödyntämällä sivustolla muun muassa vaihtelevia sisältöelementtejä ja hienovaraista animointia. Värit sopivat turvallisuusalan luonteeseen ja erottuvat massasta. Tärkeää oli, että jo lähtönäkymä houkuttelee kävijää tutustumaan aiheeseen lisää.

Julkinen rahoitus edellyttää saavutettavuutta

CB-SAFE-hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma. Julkisen rahoituksen vuoksi sivujen tulee olla lain edellyttämällä tavalla saavutettavat.

Me Verkkovaraanilla huomioimme saavutettavuuden kaikissa verkkosivuprojekteissamme. Silloin, kun sitä erikseen toivotaan tai laki vaatii, varmistamme vielä kokonaisvaltaisemmin sen, että koko sivuston rakenne, ulkoasu, sisällöt ja toiminnallisuudet vastaavat WCAG 2.1-standardin kriteereihin.

Huomioimme saavutettavuuden jo suunnitteluvaiheessa muun muassa värien valinnassa ja rakenteen suunnittelussa. Varmistamme myös rakennusvaiheessa, että saavutettavuuteen ei tule aukkoja. CB-SAFE:n sivuille teimme myös saavutettavuusselosteen.

“Projekti sujui hyvin ja olimme tyytyväisiä toiveitamme vastaavaan lopputulokseen. Verkkovaraani toteutti sivuston nopealla aikataululla ja hoiti tehokkaasti myös sisältöjen tuotantoa sivuille. Pietarin turvallisuusyliopisto ja osallistuvat pelastuslaitokset kehuivat sivujen tyylikkyyttä.”

Jaana Loipponen, projektipäällikkö, LAB Ammattikorkeakoulu