Ostajapersoona - esimerkki - lataa Verkkovaraanin opas

Ostajapersoona – mikä se on? Katso esimerkki ja löydä omasi

Ostajapersoonat ovat enemmän kuin vain kohderyhmiä. Tutustu oppaaseemme, jonka avulla määrittelet persoonat tarkasti.

Viestitkö jo oikealle ostajalle?

Tuloksellisessa markkinoinnissa olennaista on, että tiedetään keitä tavoitellaan. Miten sitten hahmotat, keitä teidän potentiaalisimmat asiakkaanne ovat? Ja miten tavoitat heidät parhaiten? 

Ostajapersoonat ovat tarkkaan profiloituja ihanneasiakkaitanne. Ne ovat heitä, joille tuotteenne tai palvelunne on suunnattu ja jotka tuovat teille parhaiten liikevaihtoa. Ostajapersoonien lisäksi voidaan määritellä niin sanotut negatiiviset persoonat, eli henkilöt, jotka eivät ole teille potentiaalisia asiakkaita.

Tutustu oppaaseemme, jonka avulla määrittelet tarkasti oikeat ostajapersoonat sekä negatiiviset persoonat. Hyödynnä oppaan mallipohjaa!

Lataa maksuton ostajapersoona-opas

  • Opi luomaan ostajapersoonat mahdollisimman tarkasti
  • Opi määrittelemään negatiiviset persoonat
  • Opi hyödyntämään persoonia markkinoinnissa
  • Määrittele persoonat esimerkkimme ja mallipohjan avulla

Mitä hyötyä ostajapersoonien määrittämisestä on?

Ostajapersoonat ovat enemmän kuin vain kohderyhmiä. Ne ovat tarkemmin määritettyjä ihanneasiakkaanne edustajia.

Siinä missä kohderyhmille määritetään demografiset tiedot kuten ikä, sijainti ja sukupuoli, ostajapersoonat kertovat syvemmin ihanneasiakkaanne lähtökohdista. Ostajapersoonien määrittäminen auttaa hahmottamaan muun muassa sen, mitä tarpeita ja haasteita heillä kullakin on, miten tuotteenne tai palvelunne vastaavat niihin sekä miten he etenevät ostopäätöksissään.

Kun tavoittelemanne ostajapersoonat ovat kirkkaana mielessä, teidän on helpompi tarjota kohdennettua ja juuri ihanneasiakastanne kiinnostavaa sisältöä sekä saada hänet vakuutettua tarjonnastanne.

Aikaa ja vaivaa ei mene epäolennaisille kontakteille markkinointiin tai väärien viestintäkeinojen tai -kanavien hyödyntämiseen.

Ostajapersoona esimerkki

Miten luoda ostajapersoonia?

Liiketoiminnasta riippuen organisaatiolla on yleensä noin 3-5 erilaista ostajapersoonaa, joskus enemmänkin.

Onnistunut ostajapersoonien määritys ei perustu pelkkään mutu-tuntumaan. Jotta voi saada realistisen käsityksen potentiaalisimmista ostajista, täytyy heidän määrittämiseen käyttää hieman aikaa ja vaivaa. Työhön kannattaa hyödyntää dataa, asiakkaiden, markkinoinnin ja myynnin kanssa työskentelevien tietoa sekä esimerkiksi nykyisten asiakkaiden haastatteluja.

Oppaasta löytyvän mallipohjan avulla pystytte listaamaan asioita, jotka auttavat ymmärtämään paremmin ihanneasiakkaitanne.

Ostajapersoona esimerkki

Kuvitteellinen ostajapersoona esimerkki digialan koulutuksia tarjoavalle yritykselle voisi olla vaikkapa seuraavanlainen:

  • nainen, 30-40 v, asuu pääkaupunkiseudulla
  • toimii sujuvasti digitaalisissa ympäristöissä ja seuraa alan trendejä ja uutisia
  • suosii sähköistä viestintää, kanavat: X, LinkedIn, Instagram
  • tavoitteena kehittyä ja pysyä aallonharjalla – haasteena aikataulurajoitteet

Mallipohjamme avulla täydennät myös muita ostajapersoonia kuvaavia määritteitä. Kun tiedät, keitä tavoitella, on sinun helpompi suunnata heille oikeanlaista sisältöä ja oikea-aikaista viestintää oikeissa kanavissa.

Kohti tuloksellista inbound-markkinointia

Ostajapersoonien hyödyntäminen sopii kaikkeen markkinointiin, mutta erityisen kiinteästi se on osa inbound-markkinointia.

Inbound-markkinoinnissa asiakkaita palvellaan ja sitoutetaan juuri heitä kiinnostavan sisällön avulla.

Kotisivujen kehittäminen ei aina edellytä kokonaisvaltaista uudistusta