Saavutettavuusauditointi löytää kehityskohdat

Saavutettavuusauditointi Saamelaiskäräjille

Teimme saavutettavuusauditoinnin Saamelaiskäräjien sivustolle samediggi.fi. Auditoinnin myötä organisaatio sai ymmärryksen siitä, mitä kohtia sivustolla tulee vielä kehittää, jotta siitä tulee saavutettava.

Saamelaiskäräjät on vuonna 1996 perustettu saamelaisten itsehallintoelin. Saamelaiskäräjät toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa ja turvaa saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilymisen ja kehittymisen.

Saavutettavuustestaus kohdistettiin Saamelaiskäräjien verkkosivustolle samediggi.fi. Julkisesti rahoitettuna tahona Saamelaiskäräjät kuuluu saavutettavuutta edellyttävän lain piiriin. Verkkosivuston kohderyhmää ovat kaikki saamelaiset ja muut saamelaiskulttuurista ja siihen liittyvistä asioista kiinnostuneet.

Kehityskohdat selville saavutettavuusauditoinnilla

Jos saavutettavuutta ei ole huomioitu sivujen rakennusvaiheessa, löytyy sivuilta takuulla saavutettavuuspuutteita. Auditoinnissa nämä puutteet saadaan selville. Niistä kootaan kattava ja selkeä raportti sekä saavutettavuusseloste.

Saavutettavuusauditoinnissa tutkimme sivujen teknisiä määrityksiä työkalujen avulla sekä aistinvaraista käyttökokemusta mm. ruudunlukijalla ja näppäimistöllä. Vertaamme ominaisuuksia WCAG 2.1 -standardin AA-tason kriteereihin ja määrittelemme sen, täyttääkö sivusto kunkin olennaisen kriteerin.

Käymme tulokset läpi asiakkaan kanssa päätöspalaverissa. Tämän jälkeen asiakkaalla on selkeä listaus siitä, mitä puutteita löytyy ja mitä niiden korjaamiseksi tulisi tehdä. Saavutettavuusselosteen avulla asiakas voi ilmoittaa puutteista lain edellyttämällä tavalla sivuillaan.