UNITE nettisivut - uudet kotisivut

Uudet kotisivut, näin onnistut – Case UNITE

Toteutimme UNITE lippulaivahankkeelle uudet kotisivut WordPressillä. UNITE on Suomen Akatemian lippulaivahanke, jonka isäntäorganisaaot ovat Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Hanke on metsätieteeseen liittyvä innovatiivinen metsävaratiedonhallinnan ja pelillistämisen tutkimus. Aiemmin UNITEn viestintä painottui pääasiallisesti sosiaaliseen mediaan ja muiden medioiden artikkeleihin, joten UNITE:n uudet kotisivut luotiin heidän uudeksi viestintäkanavakseen. Sivuilla halutaan viestiä siitä mitä UNITE tekee ja tutkii.

Uudet kotisivut onnistuvat hyvällä suunnittelulla

Verkkosivujen suunnittelussa on tärkeää tunnistaa sivuston tarkoitus ja mitä tavoitteita sillä halutaan saavuttaa. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi myynti, tiedottaminen, käyntikorttina toimiminen, rekrytointi, liidien kerääminen, verkkoasiointi, jokin muu tai useampi edellä mainituista. UNITE:n sivuston tarkoituksena on tiedottaminen, informointi ja se, että se antaa uskottavan kuvan hankkeesta ja herättää kiinnostusta kaikissa sidosryhmissä.

Sivuston ulkoasua ja rakennetta hahmotellaan suunnitteluvaiheessa ja mietitään mitä kotisivuille halutaan. Prosessin eteneminen aikataulutetaan, jotta on tiedossa mitä tapahtuu ja milloin. UNITE:n kotisivuista tehtiin aluksi ulkoasuehdotus, jota lähdettiin jalostamaan ja suunnittelemaan lisää.

Suunnittelusta toteutukseen

Toteutuksessa suoritetaan suunnitteluvaiheessa sovitut asiat. Jos sivustolle lisätään paljon sisältöjä jo rakennusvaiheessa on sisältöjen hakukoneoptimointi ja saavutettavuuden silmällä pitäminen tässä vaiheessa jo tärkeää. Se helpottaa tulevaisuudetta ajatellen. Kuvia ja tekstejä lisätessä tulee huomioida niiden vaikutukset hakukoneoptimointiin ja saavutettavuuteen. Saavutettavista verkkosivuista voit lukea lisää täältä. Jos sivusto luodaan asiakkaalle tai sillä on monta tekijää on toteutuksen yhteydessä hyvä pitää välikatsauksia, jotta sivusto etenee suunnitelman mukaan ja useimmiten tässä vaiheessa tulee myös uusia ideoita suunnasta jos toisesta.

Ylläpito ja muut toimenpiteet

Jos WordPress ja verkkosivujen julkaisujärjestelmät eivät ole tuttuja voi tietämystään lisätä esimerkiksi Piuhan WordPress-kursseilla. Pidimme UNITE:n toimijoille käyttökoulutuksen, jossa kerroimme, kuinka sivuston hallinta tapahtuu. Jos kotisivut ovat täysin uudet, sisällöt kertyvät ajan kanssa riippuen miten ahkerasti verkkosivuilleen sisältöä lisää esimerkiksi blogipostauksien tai verkkosivuartikkeleiden muodossa. Sisältöjä luodessa on hyvä siis pitää silmällä muun muassa digimarkkinoinnin toimenpiteet kuten hakukoneoptimointi. Näihin ratkaisut löytyvät useimmiten ammattilaisten avulla. Verkkosivujen toimivuutta voidaan seurata mm. analytiikan avulla. Kävijäseurannassa yleisimmin käytetty työkalu on Google Analytics, jonka avulla sivuston analytiikkaa ja kävijöiden käyttäytymistä voidaan seurata.

Muista nämä asiat

  • Domain ja palvelin
  • Ulkoasu ja rakenne
  • Sisällöt
  • Hakukoneoptimointi
  • Saavutettavuus
  • Tietoturva
  • Kävijäseuranta
  • Sivujen ylläpito ja päivittäminen

Suunnitteilla uudet kotisivut?

Onko teillä suunnitteilla uudet verkkosivut tai verkkosivu-uudistus? Ota yhteyttä niin autamme.