Inbound-projekti eli inbound-kampanja tarkistuslista

Inbound-projekti haltuun – 10 kohdan tarkistuslista

Inbound-projekti viittaa useimmiten kampanjaan, jossa hyödynnetään inbound-markkinointia. Lue artikkelistamme, miten otat inbound-projektin haltuun ja varmistat, että sillä saavutetaan tuloksia.

Inbound on yhä suositumpi tapa markkinoida. Sitä hyödyntävät niin B2B- kuin B2C-organisaatiot toimialasta riippumatta.

Syy inboundin suosioon on muun muassa sen kyky sitouttaa kohdeyleisöjä ja tarjota parempaa asiakaskokemusta. Harva haluaa enää vastaanottaa kylmäsoittoja, mutta Googlesta löytyvä vastaus etsinnän alla olevaan aiheeseen sen sijaan kiinnostaa.

Tutkimusten mukaan jopa yli 90 % ostajista aloittaa nykyään ostokohteen etsinnän verkosta. Inbound vastaa tähän nykyiseen ostokäyttäytymiseen, jossa oikein kohdennetut sisällöt tuovat asiakkaat luokse.

Millainen on inbound-projekti?

Kun markkinoinnista on kyse, projektilla viitataan usein kampanjaan, jolle asetetaan selkeät määritteet kuten tavoitteet, yleisö, sisältö, budjetti sekä aloitus ja lopetus.

Inbound-projekti eli kampanja voi liittyä esimerkiksi seuraavaan:

  • Uusi palvelu tai tuote, jolle toivotaan myyntiä tai yhteydenottoja laskeutumissivun kautta
  • Tunnettuutta / brändiä rakentava kampanja, jossa esim. sosiaalisella medialla on tärkeä rooli
  • Työnantajamielikuvaa vahvistava rekrytointikampanja

Inbound-projektin markkinoinnissa hyödynnetään usein kaikkia käytössä olevia kanavia ja markkinoinnin automaatiota.

Mikä tekee inbound-projektista onnistuneen?

Jo yhdelläkin inbound-kampanjalla voi saavuttaa merkittäviä tuloksia kuten selkeän kasvun kävijämääriin tai yhteydenottoihin. Jos kuitenkin haluaa pysyvää kasvua ja jatkuvia tuloksia, ei toteutusta voi jättää vain yhteen projektiin.

Yksikin projekti vaatii myös sitoutumista sen toteuttamiseen, seurantaan ja optimointiin, jotta projektille määritettyihin tavoitteisiin voidaan päästä.

Inbound-markkinointi itsessään on kokonaisuus, jossa onnistumisen edellytyksenä on laaja ymmärrys mm. omista ostajapersoonista, heitä puhuttelevasta markkinointityylistä ja -sisällöistä sekä kilpailukentästä. Tuloksellinen inbound vaatii pitkäjänteistä ajattelua ja suunnitelmallisuutta. Tehtyjen toimenpiteiden onnistumista täytyy seurata ja toimintaa mukauttaa tulosten perusteella.

Inbound-kampanjan tarkistuslista

Olemme koonneet inbound-kampanjan tarkistuslistan, jossa on selkeä listaus niistä toimenpiteistä, jotka onnistuneen inbound-projektin jokaisessa vaiheessa tulee huomioida.

Checklistin avulla varmistat, että kaikki palikat ovat kasassa ja oleelliset tehtävät tehty, jotta kampanja voidaan käynnistää ja sitä voidaan viedä kohti tuloksia. Lista sisältää tehtävät projektin aloitus-, ylläpito ja päätösvaiheeseen. Voit asettaa kullekin tehtävälle eräpäivät ja rastittaa ne tehdyksi.

Jos inbound on sinulle vielä toimintatapana uusi tai kaipaat apua sen suunnitteluun ja toteutukseen, ota yhteyttä meihin! Me Verkkovaraanissa teemme tuloksellista inbound-markkinointia aina ostajapersoonien määrittämisestä sisältökalenterien suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja optimointiin asti.

Varmista kampanjan onnistuminen

Lataa inbound-kampanjan tarkistuslista

Tutustu tarkemmin myös inbound-markkinointiin