Saavutettavuuden auditointi

Saavutettavuuden auditointi – Länsimetrolle esteettömät verkkosivut

Saavutettavuuden auditointi tulee kyseeseen verkkosivuilla vähintäänkin silloin, kun organisaatio kuuluu saavutettavuutta valvovan lain piiriin. Saavutettavuuden auditoinnilla voidaan todentaa ja kehittää sivujen saavutettavuutta.

Toteutimme asiakkaallemme Länsimetro Oy:lle saavutettavuuden auditoinnin heidän verkkosivustoilleen ja uutiskirjeelleen.

Auditoinnin avulla pystymme selvittämään, mikä sivuston saavutettavuuden nykyinen tila on ja mitä puutteita vielä löytyy. Asiantuntijamme arvioivat saavutettavuutta niin teknisesti työkalujen avulla kuin käytettävyyden osalta manuaalisesti testaamalla.

Lopputuloksena syntyy kattava raportti, sivuille lisättävä saavutettavuusseloste sekä asiakkaalle ymmärrys siitä, mitä saavutettavuuden eteen tulee seuraavaksi tehdä. Jos kaikki on jo kunnossa, sivut voidaan todeta saavutettaviksi ja varmistua siitä, että ne vastaavat sellaisenaan lain asettamiin kriteereihin.

Esteettömät verkkosivut - saavutettavuuden auditointi

Esteettömät verkkosivut

Saavutettavuus on digimaailman esteettömyyttä. Fyysisen esteettömyyden tapaan myös esteettömät verkkosivut palvelevat erityisryhmiä kuten näkö- ja kuulorajoitteisia sekä vaikkapa henkilöitä, jotka eivät pysty käyttämään hiirtä.

Jo yksistään tällaisiin erityisryhmiin kuuluu arviolta yli miljoona suomalaista. Esteettömät verkkosivut eivät kuitenkaan palvele pelkästään erityisryhmiä. Ne parantavat sivujen saavutettavuutta eli käytettävyyttä kaikilla käyttäjillä.

Saavutettavilla sivuilla tiedot ovat helposti löydettävissä, sisältö on ymmärrettävää ja helposti hahmotettavaa, rakenne looginen ja responsiivisuus kunnossa. Tällaiset sivut ovat kaikkien käyttäjien etu – myös yrityksen, joka haluaa sitouttaa kävijänsä.

Miksi huolehtia saavutettavuudesta?

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta velvoittaa monia organisaatioita tarjoamaan verkkopalvelunsa saavutettavina. Tulevina vuosina lain piiriin kuuluvien määrä laajenee entisestään, kun esimerkiksi verkkokaupoilta vaaditaan saavutettavuutta 2025 mennessä.

Ja vaikka laki ei vielä teidän organisaatioonne ulottuisi, on edelläkävijyys etu. Jos viidesosa kävijöistä kääntyy pois sivuilta, koska sisältö ei ole heille helposti käytettävissä, karsii se selvästi ostajajoukkoa. Esteettömillä verkkosivuilla voitte varmistaa, että kohdeyleisön tavoittaminen ei jää ainakaan sivujen käyttökokemuksesta kiinni.

Ovatko teidän verkkosivunne jo saavutettavat? Auditoinnilla saatte ongelmakohdat asiantuntevasti selville ja pääsette korjaamaan ne. Jos sivujen perustaminen tai uudistaminen on ajankohtaista, kannattaa ne tehdä alusta lähtien saavutettaviksi.

Mitä saavutettavuuden auditointi sisältää

Saavutettavuuden auditointi etenee Verkkovaraanin kanssa seuraavasti:

  1. Tarkastelemme aloituspalaverissa mm. sivujen nykytilannetta ja tasoa, jolle saavutettavuudessa pyritään (lähtökohtaisesti WCAG 2.1:n AA-taso)
  2. Teemme varsinaisen auditoinnin – tutkimme työkalujen avulla koko verkkosivustolta ja etenkin sen olennaisimmista sivuista ja ominaisuuksista:
    • teknisen, visuaalisen ja sisällöllisen saavutettavuuden
    • käyttökokemukseen liittyvän saavutettavuuden esimerkiksi ruudunlukijalla ja näppäimistöllä selaten
  3. Laadimme auditoinnista raportin sekä saavutettavuusselosteen ja käymme ne läpi päätöspalaverissa

Tilaa saavutettavuuden auditointi Verkkovaraanilta

Verkkovaraani on erikoistunut saavutettavien verkkopalvelujen toteuttamiseen. Tunnemme saavutettavuusstandardin edellyttämät vaatimukset. Tiedämme, miten sivut toteutetaan niin teknisesti kuin sisällöllisesti käyttäjää parhaiten palvelevalla tavalla.

Jos haluat tilata auditoinnin tai kysyä lisää saavutettavuudesta, ota yhteyttä! Verkkovaraanilta voit tilata myös koko verkkopalvelun toteutuksen, jolloin pystymme vaikuttamaan sivuston saavutettavuuteen jo sen suunnitteluvaiheessa. Olemme toteuttaneet laajojakin saavutettavia sivustoja, kuten YTHS:n verkkopalvelun uudistuksen.