Markkinoinnin automaatio työkalut - HubSpot, ActiveCampaign, Salesforce, MailChimp

Markkinoinnin automaatio – työkalut esittelyssä

Markkinoinnin automaatio on verraton apu organisaatioille, jotka haluavat kasvua ja sitoutuneempia asiakkaita. Oikean markkinoinnin automaation työkalun valinta on tärkeää, jotta sillä päästään parhaiten tavoitteisiin – tietenkin niin, että hinta-laatusuhde kohtaa. Tässä artikkelissa kerromme, miksi markkinoinnin automaatiota kannattaa tehdä. Esittelemme myös suosituimmat työkalut markkinoinnin automaatioon.

Miten markkinoinnin automaatio auttaa yritystä?

Oikein toteutetun markkinoinnin automaation avulla organisaatiosi saa kiteytettynä seuraavia hyötyjä:

 • Pystytte tunnistamaan potentiaalisimmat liidit
 • Pystytte kohdentamaan viestit entistä personoidummin esimerkiksi ostajapersoonan, elinkaaren vaiheen tai muun ominaisuuden perusteella
  • viesti puhuttelee ja sitouttaa lukijan paremmin ja myyntiä syntyy
 • Opitte ymmärtämään kontakteja ja kohdeyleisöä paremmin
 • Pystytte rakentamaan tehokkaita myyntipolkuja, eli ohjaamaan vastaanottajan kohti ostoa oikealla tavalla ja oikealla hetkellä
 • Säästätte aikaa samanlaisena toistuvien tehtävien toteutuksessa

Mitä automaatio tarkoittaa?

Markkinoinnin automaatio on olennainen osa inbound-markkinointia. Inbound-filosofia nojaa siihen, että potentiaalinen asiakas tavoitetaan oikealla hetkellä ja oikeanlaisella sisällöllä, jolloin hän kiinnostuu ja aktivoituu.

Markkinoinnin automaatio on yksinkertaistettuna keino näiden kohdennettujen ja oikea-aikaisten viestien suunnitteluun ja ajastamiseen.

Markkinoinnin automaatiota voidaan tehdä kontakteille, jotka ovat antaneet suostumuksensa viestintään. He ovat esimerkiksi tilanneet uutiskirjeen tai lähettäneet tietonsa lomakkeella.

Käytännössä markkinoinnin automaation toimenpiteitä ovat esimerkiksi

 • Sarja sähköposteja, jotka ajastetaan lähtemään kontaktille, kun hän täyttää tietyt ehdot (esim. on ladannut tietyn materiaalin tai ilmoittautunut webinaariin)
  • tarjotaan lisätietoa ja ohjataan kohti myyntiä
 • Sarja sähköposteja, joilla palvellaan uusia asiakkaita tai jäseniä (onboarding)
 • Hallinnon toimenpiteet, kuten kontaktien jaottelu eri elinkaaren vaiheisiin tietyn toiminnan perusteella (liidi, MQL, SQL jne)
 • Liidien pisteytys (esim. kun tietty pistemäärä täyttyy, liidistä tulee myyntivalmis)

Markkinoinnin automaation työkalun valinta

Suomalaisten yritysten suosituin markkinoinnin automaation työkalu on HubSpot. Perässä tulevat muun muassa ActiveCampaign, Salesforce Pardot ja Marketo. Globaalisti suosittuja ovat myös esimerkiksi MailChimp, jota hyödynnetään paitsi uutiskirjeisiin myös markkinoinnin automaatioon.

Jotta sijoitus markkinoinnin automaation järjestelmään kannattaa, on automaatiota aloittaessa ja työkalua valitessa hyvä miettiä seuraavia seikkoja:

 • Varmista, että valmiiksi käytössä olevat järjestelmät (esim. kotisivualusta) on helppo integroida automaatiotyökaluun
 • Ole selvillä markkinoinnin tavoitteista, strategiasta ja toimintaympäristöstä eli siitä, mihin tarpeeseen työkalun pitää vastata ja mitä sillä toivotaan saavutettavan
 • Ole selvillä käytettävissä olevista resursseista – ketkä työkalua tulevat hyödyntämään ja miten paljon aikaa sen käyttöön voidaan varata
 • Varmista automaatiota suunnitellessa ja tehdessä, että keskustelussa ovat mukana kaikki olennaiset tiimit (mm. myynti ja asiakaspalvelu)

Alla esittelemme lyhyesti suosituimmat markkinoinnin automaation työkalut.


HubSpot – kokonaisvaltainen palvelu markkinointiin, liidien hankintaan ja asiakkaiden sitouttamiseen

HubSpot on globaalistikin kärjessä, kun puhutaan markkinoinnin automaation työkaluista ja järjestelmistä. Se on listattu ykköseksi muun muassa Gartnerin listauksessa.

HubSpotin etu muihin työkaluihin nähden on se, että se on helppokäyttöinen, kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa yhdistyvät laadukas CRM-alusta, markkinoinnin työkalut, myynnin ja asiakaspalvelun työkalut sekä mahdollisuus toteuttaa laskeutumissivut tai jopa koko verkkosivusto samalla alustalla. HubSpot on myös helppo integroida muihin järjestelmiin kuten WordPressiin, Salesforceen, Outlookiin ja Googlen työkaluihin muiden muassa.

Kun koko markkinointiviestintään ja asiakashallintaan tarvittava kokonaisuus on yhden järjestelmän sisällä, toimenpiteitä on helppo suunnitella, toteuttaa ja seurata. Esimerkiksi CRM:n ja markkinoinnin toimenpiteiden yhteys on elintärkeä, jotta tiedetään, kenelle viestitään ja jotta pystytään luokittelemaan kontakteja sen perusteella, miten he ovat markkinointiin reagoineet.

HubSpotissa automaatioon käytetään workflow-työkalua, joka sisältyy Marketing Hub Professional -lisenssiin. HubSpotiin tutustumisen voi kuitenkin aloittaa myös ilmaisilla työkaluilla tai maksullisen version kokeilukaudella.

Muut markkinoinnin automaation työkalut

ActiveCampaign – edullisempi hinta mutta suppeampi kokonaisuus

ActiveCampaignin etuja ovat helppokäyttöisyys ja esimerkiksi HubSpotia ja Pardotia edullisempi hinta. Se on keskittynyt nimenomaan sähköpostiautomaatioihin, joten niiden tekeminen on helppoa ja suoraviivaista.

ActiveCampaignilla on kuitenkin huomattavasti HubSpotia ja Salesforcen Pardotia suppeammat ominaisuudet. Sillä ei esimerkiksi voi luoda laskeutumissivuja tai hallinnoida someviestintää. Myöskään CRM-ominaisuudet eivät ole yhtä kattavat kuin esimerkiksi HubSpotissa.

Jotta markkinoinnin automaatiota voi suunnitella, toteuttaa ja seurata optimaalisella tavalla, on hyvä, että niin CRM, markkinoinnin työkalut kuin eri kohtauspisteet lukijoiden kanssa (verkkosivut, some) ovat yhteydessä toisiinsa. ActiveCampaignissakin tämä onnistuu kyllä integraatioilla erillisiin järjestelmiin. Varaa aika, niin esittelemme tarkemmin ActiveCampaignia.

Salesforce Pardot – monipuolinen mutta kallis ja teknisesti kömpelömpi

SalesForcen valmistama Pardot sisältää HubSpotin tavoin kattavasti ne ominaisuudet, joita markkinoinnin automaatiojärjestelmällä tulee olla. Automaatioiden eli työnkulkujen teko on arvioiden mukaan helppoa ja monipuolista.

Pardot integroituu luonnollisesti hyvin SalesForcen CRM-järjestelmään, joka monilla yrityksillä on valmiiksi käytössä. Yhdistäminen muihin järjestelmiin on kuitenkin vaivalloisempaa, eikä kokonaisuus toimi yhtä saumattomasti kuin HubSpotilla. Lisäksi käyttöliittymää moni pitää kömpelönä ja vanhanaikaisena. Tukimateriaalia ei ole helposti saatavilla.

Pardot on myös selvästi kalliimpi kuin edeltävät vaihtoehdot – ainakin, jos ei käytössä ole Salesforcen CRM:ää. Pardotista on saatavilla maksuton demo, mutta ilmaisia työkaluja ei ole tarjolla. Järjestelmään saa käyttöoikeuden vain yhdelle käyttäjälle ilman lisämaksua, muista pitää maksaa erikseen.

MailChimp – uutiskirjeitä helposti ja edullisesti, markkinoinnin automaatiota vielä suppeasti

MailChimp on suosittu sähköpostimarkkinoinnin työkalu, jolla voi helposti muokata ja lähettää uutiskirjeitä. Jopa ilmaisella versiolla pystyy lähettämään sähköposteja yhdelle max 2000 kontaktin yleisölle, tehdä A/B-testausta ja seurata selkeää analytiikkaa.

MailChimpin automaatio-ominaisuudet ovat kuitenkin huomattavasti kevyemmät kuin muilla edellä mainituilla työkaluilla, vaikka yritys onkin niitä viime vuosien aikana kehittänyt. MailChimpin automaatio-ominaisuudet ovat selvästi keskittyneet eniten B2C-markkinointiin ja verkkomyyntiin.

MailChimpillä automaatioita voi lähettää tiettyjen valmiiden kriteerien perusteella: uusi asiakas / uutiskirjeen tilaaja, synttärisankari, hylätty ostoskori tai kontaktit, joille on määritelty tietty tagi. Sillä ei pysty kuitenkaan rakentamaan yksilöidympiin ehtoihin perustuvia viestipolkuja.

Miten alkuun markkinoinnin automoinnissa?

Työkalun valinta on yksi juttu – toinen on sen aktiivinen ja tuloksekas käyttö. Markkinoinnin automaation työkalut tarjoavat ominaisuuksia olennaisten toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Jotta tuloksia voidaan saavuttaa tehokkaasti, täytyy huolella perehtyä työkaluihin ja sitoutua markkinoinnin automaation suunnitelmalliseen tekemiseen. Se vaatii myös säännöllistä testausta ja optimointia, kuten mikä tahansa markkinointi.

Tai varaa aika juttutuokiolle

Verkkovaraanilla on kokemusta tuloksellisesta inbound-markkinoinnista ja markkinoinnin automaatiosta. Avullamme asiakkaat ovat saavuttaneet muun muassa 600 % lisää kävijöitä ja 160 % enemmän yhteydenottoja. Huomioimme asiakasprojekteissa aina asiakkaamme yksilöllisen liiketoimintaympäristön ja tavoitteet sekä niihin parhaiten sopivat keinot ja kanavat. Varaa puhelinpalaveri, niin kerromme lisää siitä, miten voimme auttaa teitäkin hankkimaan lisää liidejä ja myynnin kasvua.

Tutustu myös tarkemmin digimarkkinoinnin palveluihimme.

Verkkosivujen kehittäminen ei aina edellytä kokonaisvaltaista uudistusta