WordPress vs. HubSpot - alustojen vertailu

WordPress vs. HubSpot

Jos mietit verkkosivujen perustamista tai uudistamista, saatat miettiä, kumpi alusta kannattaisi valita: WordPress vai HubSpot. Tässä kirjoituksessa erittelemme kattavasti molempien alustojen ominaisuudet ja keskinäiset eroavaisuudet.

Jutun luettuasi sinulla on käsitys siitä, mitä kullakin järjestelmällä voi tehdä ja onko jompikumpi niistä – tai molemmat – teidän tarkoitukseen sopivia.

Järjestelmän valinta tarkoituksen mukaan

WordPress on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä. HubSpot on sen sijaan maailman suosituin ja tunnetuin asiakashallinnan, markkinoinnin ja myynnin työkalu, ja tarjoaa myös mahdollisuuden luoda verkkosivustoja.

Se kumpi alusta on juuri teidän organisaatiolle paras, riippuu muun muassa liiketoiminnan luonteesta ja siitä, minkälaiset verkkosivut on tarpeen saada aikaan. Päätökseen vaikuttaa myös se, haluatteko pelkkien verkkosivujen lisäksi kehittää esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta ja markkinoinnin automaatiota.

Verkkosivuston alustalla on tärkeää olla seuraavat ominaisuudet:

 • Helppo luoda ja ylläpitää sisältöä, joka tavoittaa kohderyhmän ja puhuttelee heitä
 • Räätälöitävissä yrityksen käyttötarkoituksiin ja yhdistettävissä muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin
 • Edustava ulkoasu
 • Luotettava, tietoturvallinen ja aikaa kestävä alusta
 • Hyvä hinta-laatu-suhde

Markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun liittyen tärkeitä ominaisuuksia ovat:

 • Kontaktien jaottelu ryhmiin mm. persoonan ja myyntipolun vaiheen mukaan
 • Kohdennettu julkaiseminen kullekin ryhmälle helposti eri kanavissa
 • Sisältöjen ja kampanjoiden helppo seuranta ja optimointi

Katsotaan seuraavaksi, mitä tällaisia ominaisuuksia WordPressistä ja HubSpotista löytyy. HubSpotista vertailun lähtökohtana on HubSpotin CMS Hub -palvelu.

WordPress vs. HubSpot – tarkistuslista

Sivuston muokkaus ja rakenneWordPressHubSpot
Helppokäyttöinen tekstieditorionon
Artikkelien ja sivujen julkaiseminen ja ajastaminenonon
Teeman ja valikoiden muokkausonon
Sivun luominen muun kuin oman teeman pohjaltaeion
Erilaisten sisältötyyppien kuten videoiden, PDF-tiedostojen upottaminen sivulleon (tarvittaessa
lisäosa)
on
Somesyötteiden lisääminen sivulleon (lisäosa)erillinen palvelu
Ohjeet ja koulutus alustan käyttöönonon
Tekniset ominaisuudetWordPressHubSpot
Automaattinen responsiivisuus (mukautuminen eri päätelaitteille)on (teeman mukaan)on
Sivuston ylläpitopalvelin, SSL-tietoturvasertifikaatti ja päivitykseton (Verkkovaraanin
palvelu)
on
Tietoturvaon (lisäosat)on
Markkinointi, myynti ja seurantaWordPressHubSpot
Hakukoneoptimoinnin tarkistuson (lisäosa)on
Lomakkeiden ja CTA-painikkeiden eli toimintakehotteiden luontion (lisäosa)on
Kontaktilistan ylläpitoon (lisäosa)on
Uutiskirjeiden luonti ja lähetyson (lisäosa)on
Uutiskirjeiden tilauslomake ja chat-toiminnallisuuson (lisäosa)on
Sisältöjen suunnittelutyökaluon (lisäosa)on
Sisältöjen A/B-testauslisäpalveluon
Markkinoinnin automaatioon (lisäosa)Marketing Hub
Professional
Verkkosivuanalytiikkaon (lisäosa)on
Asiakashallintaan liittyvät taskit, muistutukset, kokousmerkinnäton (lisäosa)on
WordPress vs. HubSpot -vertailu

Päätelmät – WordPress vs. HubSpot

Kuten edellä olevasta taulukosta huomataan, WordPress- ja HubSpot-alustoissa on monia samoja ominaisuuksia. Se ei vielä kuitenkaan kerro, miten hyvin tietty ominaisuus alustalla toimii. Katsotaan tätä tarkemmin seuraavassa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan siitä, mikä alusta sopii teille parhaiten

Sivuston rakentaminen ja sisältöjen luonti

Sekä WordPressillä että HubSpotilla on helppo luoda sivuja ja artikkeleita ilman koodausosaamista. Näissä sisällöntuotantojärjestelmissä (CMS = content management system) on intuitiiviset editorit, joissa sisällön tyyli (otsikko, kappale, kuva, taulukko jne.) valitaan tarjolla olevista vaihtoehdoista.

WordPress on käytössä yli 60 miljoonalla verkkosivulla ja sitä käyttää 35 % maailman 10 000:sta liikennöidyimmästä sivustosta. Se on pohjimmiltaan juuri verkkosivujen luomiseen ja sisällön tuottamiseen keskittynyt järjestelmä ja sellaisena alansa parhaimmistoa. Vaikka monet toiminnallisuudet edellyttävätkin WordPressissä lisäosan käyttöönottoa, tuovat tarjolla olevat lisäosat lähes loputtoman määrän mahdollisuuksia erilaisten toimintojen ja aputyökalujen sisällyttämiseen verkkosivuille. Lisäosien käyttöönotto on helppoa ja perustarpeisiin riittävät usein maksuttomat lisäosat, joten ylimääräisiä kustannuksia niistä ei välttämättä koidu. Laadukkailla lisäosilla on myös mahdollista saada sivuille sellaisia ominaisuuksia, joita HubSpotin sisäänrakennetuissa ominaisuuksissa ei ole. Osa lisäosista (mm. Yoast SEO) suorittaa myös tehtävänsä paremmin kuin HubSpotin vastaavat ominaisuudet.

WordPressillä on myös tarjolla tuhansittain ulkoasuteemoja, joista voi räätälöidä omalle sivustolleen sopivan ulkoasun. HubSpotilla sivuston laajuisia ulkoasuteemoja on tarjolla muutama sata ja niiden muokkaamismahdollisuudet ovat rajallisempia ilman koodausosaamista.

HubSpot sen sijaan on ytimeltään markkinoinnin työkalu ja sen ominaisuudet keskittyvätkin eniten inbound-markkinoinnin toiminnallisuuksiin, joissa verkkosivujen rakentaminen on osana. HubSpotia hyödyntää noin 100 000 yritystä globaalisti – osa sen ilmaisia työkaluja, osa markkinoinnin työkaluja ja osa julkaisee koko sivustonsa HubSpotin avulla. HubSpot-sivuille on saatavilla joukko erilaisia moduuleja mutta huomattavasti rajallisempi määrä kuin WordPress-sivuille. Jos sivuille haluaa lisätä muita toiminnallisuuksia, täytyy osata koodata niitä HubSpotissa käytössä olevalla HubL-koodikielellä.

Kun katsotaan vain sivujen ja artikkelien luomista, on HubSpotilla lähinnä seuraavat kaksi etua WordPressiin nähden:

 • HubSpotilla on helppo luoda yksittäisiä sivuja, jotka eivät ole sidottu valmiiksi koodattuun teemaan. Tämä ominaisuus voi olla hyödyksi esimerkiksi mainoskampanjoihin liittyvien laskeutumissivujen luomisessa.
 • HubSpotilla on mahdollista luoda helposti vaihtoehtoisia versioita sivuista ja seurata suoraan hallintapaneelissa kummankin sivun statistiikkaa (a/b-testaus). Myös WordPressissä a/b-testaus on mahdollista, mutta palvelut ovat monesti maksullisia tai edellyttävät koodinpätkän lisäämistä sivustolle

Muutoin sivuston rakentaminen on WordPressillä monipuolisempaa kuin HubSpotilla ja erilaisten ominaisuuksien lisääminen ja räätälöinti sekä ulkoasuteeman muokkaaminen on WordPress-sivuille merkittävästi helpompaa.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkosivujen julkaisemista ja sisällöntuotantoa. Hyvällä hakukonenäkyvyydellä voidaan varmistaa se, että sivustolle löytää tiensä jatkuvasti uusia kohderyhmän jäseniä. Siksi onkin olennaista, että sisällöntuottajan on helppo optimoida sivut ja artikkelit hakukoneita varten.

WordPressissä hakukoneoptimointi onnistuu helpoiten ilmaisen Yoast SEO -lisäosan avulla, joka kertoo näppärästi tilanteen sitä mukaa, kun sivua muokataan. Lisäosa kertoo selkein liikennevalovärein niin korjattavat kuin kunnossa olevat kohdat. Yoastista on myös maksullinen versio tarjolla, mutta maksutonkin riittää mainiosti Googlen ykköspaikan tavoitteluun.

HubSpotissa on sisäänrakennettu SEO-työkalu optimointia varten. Se on kuitenkin varsin pintapuolinen verrattuna WordPressin Yoast SEO -lisäosaan. HubSpotin työkalu kyllä ilmoittaa esimerkiksi sen, onko otsikon pituus riittävä ja onko metateksti määritetty, mutta se ei tarkastele sitä, onko näissä kentissä hyödynnetty haluttua avainsanaa oikein. Etuna WordPressiin HubSpotilta löytyy kuitenkin oiva työkalu sisältöjen suunnitteluun, joka on saatavilla CMS Hub ja Marketing Hub Professionalin tilaajille. Tällä työkalulla voi suunnitella aiheita tietyn pääsisällön ympärille, tarkistaa aihealueeseen sopivien hakutermien hakumäärät ja liittää kuhunkin hakutermiin oikean sisällön (joko HubSpotilla tai muulla alustalla tehdyn).

WordPress vie voiton HubSpotista yksittäisen sivun tai artikkelin hakukoneoptimoinnin tehokkuudessa. Sisältöjen suunnitteluun HubSpotilla on kuitenkin tarjota hyvä työkalu CMS Hub ja Marketing Hub Professionalin asiakkaille.

Analytiikka

Niin HubSpotin kuin WordPressiin pystyy yhdistämään vastaavaan tapaan helposti Googlen työkaluihin (Analytics, Ads, Search Console, Tag Manager). Molemmissa voi myös tarkastella työkalujen statistiikkaa halutessaan myös hallintapaneelista käsin. WordPressissä tätä varten täytyy ladata esim. Monster Insights -niminen lisäosa. Lisäosan käyttöönotto on kuitenkin helppoa ja lopulta kätevintä on usein tarkastella analytiikkaa suoraan Googlen omissa ohjelmissa.

Sivujen kävijämäärien, saapumislähteiden ym. perustietojen analysointi toimii siis yhtä hyvin niin WordPress- kuin HubSpot-sivustoilla. HubSpotissa on kuitenkin se etu WordPressiin nähden, että jos käytössä on myös CRM ja markkinoinnin työkalut, pääsee HubSpotissa suoraan seuraamaan markkinointitoimenpiteiden analytiikkaa, joista tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Markkinointi ja myynti

Markkinointia ja myyntiä ajatellen HubSpot on ylivertainen työkalu, josta löytyy muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • Laaja kontaktilista, jossa kontaktien helppo lajittelu esim. roolin / ostopolun vaiheen mukaan
 • Työkalu ostajapersoonien määrittelemiseen
 • Uutiskirjeiden lähettäminen ja personointi sekä kohdentaminen kontaktilistan tai muiden erityisten määritysten perusteella
 • Sosiaalisen median julkaisujen luominen ja ajastaminen eri kanaviin suoraan HubSpotista käsin (Marketing Hub Professional)
 • Kampanjoiden suunnittelu ja seuranta
  • eri sisältöjen kuten laskeutumissivujen, uutiskirjeiden, somejulkaisujen ja automaatiolistojen liittäminen tiettyyn kampanjaan, mitattavien tavoitteiden asettaminen kampanjalle ja tavoitteiden toteutumisen seuraaminen
 • Yksittäisten markkinoinnin toimenpiteiden statistiikan seuraaminen, esim:
  • kattava statistiikka uutiskirjeiden suoriutumisesta ja siitä, ketkä kontaktit ovat kirjeen avanneet ja klikanneet
  • yhteenveto somejulkaisujen tykkäyksistä, klikkauksista ja uusista seuraajista (Marketing Hub Professional)
 • Markkinoinnin automaatio
  • Marketing Hub Professionalin asiakkaille täydelliset workflow:t eri tarkoituksiin
  • CMS Hub Professionalin asiakkaille kolme automaattista viestiä lomakkeen lähettäneille
 • Chat-botit ja live chatit
 • Kokousten ajastaminen ja kokouskutsut

Osa edellä mainituista toiminnallisuuksista on myös saatavilla WordPressiin, mutta suurin osa erillisinä lisäosina tai palveluina, jolloin ne eivät toimi yhtä kokonaisvaltaisesti ja saumattomasti yhteen kuin HubSpotissa. Lisäosien tarjoamat palvelut eivät monesti ole myöskään yhtä helppokäyttöisiä tai laadukkaita kuin HubSpotin vastaavat ominaisuudet.

HubSpot vie luonnollisesti voiton WordPressistä markkinointiominaisuuksien suhteen. HubSpotia käytetäänkin monesti täydentämään WordPressiä markkinoinnin ja asiakashallinnan alustana ja ne onkin helposti integroitavissa toisiinsa.

Hinnat

HubSpotilla on tarjolla monta eri palvelupakettia, jotka tarjoavat käyttöön eri tyyppisiä työkaluja eri laajuudessa ja eri tarkoituksiin. Lataa erillinen PDF, jossa on tarkka erittely siitä, mitä WordPress vs. HubSpot sivut maksavat. Hintoihin vaikuttavat valitun paketin lisäksi muun muassa ylläpitotarve ja mahdolliset lisäpalvelut.

Hinnat WordPress-verkkosivut vs. HubSpot-verkkosivut

Lataa hintavertailu WordPress vs. HubSpot-verkkosivut

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä meihin, niin keskustellaan teidän tarpeeseen sopivimmista vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista

Kumpi valita – WordPress vs. HubSpot? Vai molemmat?

Pelkästään verkkosivuston rakentamista ja muokkaamista ajatellen WordPress on selvästi monipuolisempi vaihtoehto. Koska sitä on helpompi räätälöidä myös muuttuviin tarpeisiin, se kestää yleensä aikaa paremmin ja on siten kustannustehokkaampi vaihtoehto.

Jos kuitenkin ajatuksena on myös panostaa markkinointiin, on HubSpot ehdottomasti harkitsemisen arvoinen alusta. HubSpotin CMS on usein oikea valinta silloin, kun kyseessä on B2B-sivusto, jonka tavoitteena on liidien generointi. Jos taas halutaan esimerkiksi myydä tuotteita suoraan sivustolla (verkkokauppa) tai liidien keräämistä tärkeämpää on esimerkiksi tiedottaminen tai verkkoasiointipalvelun tarjoaminen, on WordPress usein oikea valinta.

Hyvä vaihtoehto on myös toteuttaa verkkosivut WordPressillä ja hyödyntää HubSpotia asiakashallintaan, markkinointiin ja myyntiin. Ainakin toistaiseksi tämä on suosituin toimintamalli. Olemme luoneet helposti skaalattavia ja saavutettavia sivustoja itsellemme sekä asiakkaillemme WordPressin avulla ja täydentäneet markkinointia, liidien hankintaa ja asiakkaiden sitouttamista HubSpotin Marketing Hubin Professional -paketin avulla.

HubSpot ja WordPress ovat helposti integroitavissa keskenään, jolloin HubSpotin avulla pystytään esimerkiksi luomaan mainoskampanjoille laskeutumissivuja, joiden ulkoasu noudattaa WordPress-sivuston ulkoasua. HubSpot huomioi myös toisella järjestelmällä luodut sivut analytiikassaan ja muissa työkaluissaan eikä sivulla vierailijakaan erota sivuja toisistaan. HubSpotilla luotuja toiminnallisuuksia kuten chat-ikkunoita, uutiskirjeen tilauslomakkeita tai muita lomakkeita voi tarvittaessa helposti liittää ja upottaa osaksi WordPress-sivustoa.

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella tarkemmin oikean alustan valinnasta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja autamme hahmottamaan teille sopivat ratkaisut.