Uusi EU:n esteettömyysdirektiivi tulee

Uusi esteettömyysdirektiivi edellyttää saavutettavuutta mm. verkkokaupoilta

Saavutettavuus on jo osa yhä useamman yrityksen digistrategiaa ja sen merkitys tulee lähivuosina vain kasvamaan. Uusi EU:n esteettömyysdirektiivi parantaa lähivuosina paitsi monien fyysisten palvelujen kuten pankki- ja lähtöselvitysautomaattien esteettömyyttä, myös esimerkiksi verkkokauppojen saavutettavuutta.

Moni on jo matkalla saavutettavuuteen

Syksyyn 2020 mennessä moni organisaatio on jo toteuttanut verkkopalvelunsa saavutettavaksi tai vähintään kartoittanut saavutettavuusauditoinnin avulla sivuilla olevat puutteet, joiden korjaaminen on aloitettu. Näiltä organisaatioilta digipalvelujen saavutettavuutta sekä saavutettavuusselostetta edellyttää laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Osaksi nykyistä lakia tai sen rinnalle on kuitenkin seuraavan kahden vuoden sisään tulossa tarkennuksia, jotka laajentavat saavutettavuusvaatimusten piiriin kuuluvien joukkoa entisestään mm. verkkokauppoihin.

Miksi uusi EU:n esteettömyysdirektiivi?

EU:n esteettömyysdirektiivi on jatkoa vuoden 2016 saavutettavuusdirektiiville, johon myös edellä mainittu, Suomessa 2019 voimaan tullut laki pohjautuu.

Uusi esteettömyysdirektiivi pyrkii yhtenäistämään tuotteiden ja palveluiden saavutettavuuskäytäntöjä kaikkien EU:n jäsenmaiden kesken. Tällä hetkellä se, miten saavutettavuutta edellytetään ja toteutetaan eri maissa, on hyvin vaihtelevaa.

Uuden direktiivin toivotaan helpottavan EU-maiden välistä kauppaa ja tuotteiden ja palveluiden tarjoamista myös niille vähintään 100 miljoonalle EU:n kansalaiselle, jotka tarvitsevat saavutettavan käyttökokemuksen.

Keneltä esteettömyysdirektiivi edellyttää saavutettavuutta

Uusi direktiivi edellyttää esteettömyyttä monilta fyysisiltä palveluilta, kuten lippu- ja pankkiautomaateilta, matkapuhelimilta ja tietokoneilta. Se koskee kuitenkin myös ainakin seuraavia verkkopalveluita, joita nykyinen kansallinen laki ei ole listannut:

  • EU:n alueella tuotteita tai palveluita myyvät verkkokaupat
  • Sähköiset viestintäpalvelut (esim. sähköpostipalvelut)
  • Palvelut, jotka tarjoavat pääsyn audiovisuaaliseen mediaan (esim. tv-oppaat)
  • E-kirjat ja niitä tukevat palvelut

Käytännössä siis näiltä palveluita tullaan näillä näkymin edellyttämään vastaavaa saavutettavuutta kuin nykyinen laki edellyttää lähinnä julkisilta palveluilta ja julkisten tahojen rahoittamilta toimijoilta.

Esteettömyysdirektiivi koskee mm. verkkokauppoja
Esteettömyysdirektiivi - vaatimukset täytettävä 2025 mennessä

Direktiivin vaatimukset täytettävä 2025 mennessä

EU:n esteettömyysdirektiivi eli European accessibility act tuli voimaan 17.4.2019. Euroopan komissio on varannut jäsenmaille kolme vuotta aikaa sisällyttää direktiivi osaksi kansallista lakia. Tämän jälkeen direktiivin piiriin kuuluvilla toimijoilla on toiset kolme vuotta aikaa tarjota tuotteet ja palvelut saavutettavassa muodossa.

Toisin sanoen laki tulee Suomessa voimaan kesään 2022 mennessä ja sitä tulee noudattaa viimeistään 2025 mennessä.

Uusi direktiivi koskee niin yksityisiä kuin julkisia organisaatioita. Palveluiden osalta se ei kuitenkaan koske alle 10 hengen mikroyrityksiä, joiden vuosittainen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa.

Miten toteutusta seurataan

Nykyisen lain tapaan myös uusi direktiivi edellyttää sen toteutumiselta seuraavia asioita:

  • Säännösten piiriin kuuluvien tulee noudattaa sen vaatimuksia, jotta tuotteita ja palveluita voi vapaasti tarjota EU:n alueella
  • Käyttöehdoissa tulee ilmaista, miten saavutettavuusvaatimukset täyttyvät
  • Kukin jäsenmaa määrittää tahon, joka seuraa ja valvoo vaatimusten täyttymistä
  • Kuluttaja voi valittaa kyseiselle taholle, jos saavutettavuus ei toteudu
    • Jos organisaatio ei korjaa asiaa ajoissa, voi seurauksena olla oikeuden määräämä sanktio
Miten esteettömyysdirektiivin toteutusta seurataan

Tutustu tarkemmin siihen, mitä verkkosivujen saavutettavuus on
ja ota meihin yhteyttä!

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Toteutamme teille saavutettavan verkkopalvelun, joka vastaa niin organisaationne kuin kohdeyleisönne tarpeisiin.

Lähteitä:

AVI. Euroopan komission esitelmä uudesta esteettömyysdirektiivista 1.10.2019
European Commission. European Accessibility Act.