Saavutettavuusauditointi paljastaa sivuston kehityskohdat

Saavutettavuusauditointi paljastaa saavutettavuuden kehityskohdat – Tapaus Järvenpään kaupunki

Saavutettavuusauditointi on tapa varmistaa verkkosivun saavutettavuuden taso: miltä osin palvelu on saavutettava ja mitä puutteita vielä löytyy. Auditointi on kattava tutkimus, jossa käymme asiakkaan verkkopalvelun eri sivut ja toiminnallisuudet läpi niin teknisesti kuin aistinvaraisesti esimerkiksi näppäimistö- ja ruudunlukutestauksella. Lue, mitä kaikkea auditointiin kuuluu ja miten toteutimme auditoinnin Järvenpään kaupungille.

Saavutettavuusauditointi käyntiin

Saavutettavuusauditointi hoituu meillä lyhykäisyydessään seuraavasti:

  1. Tarkastelemme aloituspalaverissa mm. sivuston nykytilannetta sekä tasoa, jolle saavutettavuudessa pyritään
  2. Teemme varsinaisen auditoinnin – tutkimme työkalujen avulla koko verkkosivustolta ja etenkin sen olennaisimmista sivuista ja ominaisuuksista:
    • teknisen, visuaalisen ja sisällöllisen saavutettavuuden
    • käyttökokemukseen liittyvän saavutettavuuden esimerkiksi ruudunlukijalla ja näppäimistöllä selaten
  3. Laadimme auditoinnista raportin sekä saavutettavuusselosteen ja esittelemme ne päätöspalaverissa

Mistä saavutettavuus koostuu?

Saavutettavuus on laaja kokonaisuus, mutta pohjimmiltaan se on käyttömukavuutta. Saavutettava verkkopalvelu on sellainen, jota kenen tahansa on helppo käyttää. Käytön tulisi siis sujua jouhevasti myös henkilöiltä, joilla on esimerkiksi aistillisia, motorisia tai kognitiivisia rajoitteita.

Saavutettavuuteen vaikuttavat niin koodissa määritellyt tekniset seikat kuin esimerkiksi ulkoasun värien kontrastit ja tekstisisällön selkeys. Hyvään lopputulokseen pääseminen vaatii niin ohjelmoijien, käyttöliittymäsuunnittelijoiden kuin sisällöntuottajien yhteistyötä.

Pitääkö sivujen olla saavutettavat?

Vuonna 2019 voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää verkkopalvelujen saavutettavuutta monilta tahoilta. Kaupunkina myös asiakkaamme Järvenpää kuuluu lain piiriin. Heidän sivunsa tulee olla vähintään WCAG:n AA-tason standardien mukaisesti saavutettavat. Ja jos puutteita löytyy, näistä tulee mainita sivuilla julkaistussa saavutettavuusselosteessa.

Saavutettavuus ei ole kuitenkaan vain lain myötäilemistä. Se on asia, joka vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen. Organisaatiolla kuin organisaatiolla on varmasti kohderyhmässään esimerkiksi heikkonäköisiä, kuulorajoitteisia, lukihäiriöisiä tai motoriikaltaan rajoitteisia henkilöitä. Sivuston helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys vetää puoleensa myös keskivertokäyttäjää, mikä harvalle organisaatiolle on haitaksi.

Järvenpään kaupungin verkkopalvelun saavutettavuusauditointi

Toteutimme saavutettavuusauditoinnin Järvenpään kaupungin uusille verkkosivuille. Sivut olivat auditointivaiheessa vielä testipalvelimella, mutta menossa pian julkaistavaksi toisen yrityksen toimesta.

Auditoinnissa kiinnitimme erityistä huomiota etusivuun, tärkeimpiin sisältösivuihin sekä toiminnallisuuksiin kuten lomakkeisiin, tiedon etsimiseen ja navigointiin.

Saavutettavuusauditoinnin raportissa kirjasimme ylös kunkin WCAG:n saavutettavuuskriteerin täyttymisen ja nostimme esille havaitut ongelmat sekä niiden korjausehdotukset. Tuotimme myös lain edellyttämän saavutettavuusselosteen sivuille lisättäväksi. Raportin ja selosteen perusteella Järvenpään on helppo hahmottaa ongelmakohdat ja korjata ne.

Tutustu Järvenpään saavutettavuusselosteeseen heidän verkkosivuillaan.

Saavutettavuusauditointi Verkkovaraanilta

Verkkovaraani on erikoistunut saavutettavien verkkopalvelujen toteuttamiseen. Tunnemme saavutettavuusstandardin edellyttämät vaatimukset. Tiedämme, miten sivut toteutetaan niin teknisesti kuin sisällöllisesti käyttäjää parhaiten palvelevalla tavalla.

Jos haluat tilata auditoinnin tai kysyä lisää saavutettavuudesta, ota yhteyttä! Verkkovaraanilta voit tilata myös koko verkkopalvelun toteutuksen, jolloin pystymme vaikuttamaan sivuston saavutettavuuteen jo sen suunnitteluvaiheessa. Olemme toteuttaneet laajojakin saavutettavia sivustoja, kuten YTHS:n verkkopalvelun uudistuksen.