Digimarkkinoinnin kanavat käytössä monipuolisesti - kone, jossa teksti "online"

Digimarkkinointia tehdään monipuolisesti

Organisaation liiketoimintaa tukevat ja käyttäjäystävälliset verkkosivut ovat tärkeät. Ne eivät kuitenkaan itsessään riitä, jos asiakkaat eivät löydä sivuille eikä tavoitteisiin päästä. Sitä varten on digimarkkinointi.

Perinteisiä markkinoinnin keinoja ovat esimerkiksi TV- ja radiomainonta, painetut lehtimainokset, tienvarsimainokset, puhelinmyynti, PR ja tapahtumat.

Digimarkkinointia puolestaan tehdään verkossa ja sen kanavia ovat ennen kaikkea hakukoneverkostot, sosiaalinen media ja sähköposti. Digimarkkinoinnin avulla organisaatiot pystyvät tavoittamaan oikeat kohderyhmät kattavasti sekä huomattavasti kustannustehokkaammin kuin perinteisellä markkinoinnilla.

Toisaalta, koska kuka tahansa voi päästä mainosvaloihin pienelläkin budjetilla, on verkossa kilpailua paljon ja erottautuminen oikealle yleisölle tärkeää.

Lähes kaikki digimarkkinoivat

Selvitimme alkusyksyllä markkinakartoituksessa paitsi yritysten verkkosivujen keskimääräistä ikää myös sitä, minkälaisia digimarkkinoinnin toimenpiteitä organisaatiot tekevät.

Kyselyssä lähestyttiin puhelimitse 334 keskisuurta suomalaista riskiluokitukseltaan vahvaa yritystä. Näistä yrityksistä 38 kertoi meille, miten he markkinoivat palveluitaan.

Kävi ilmi, että lähes jokainen hyödyntää digimarkkinointia toiminnassaan vähintään satunnaisesti. Vain yksi vastaaja kertoi, että ei tee digimarkkinointia verkkoasiakkaiden puuttumisen vuoksi. Pääosa vastaajista (65 %) kertoi markkinoivansa monikanavaisesti eli useita eri keinoja ja kanavia hyödyntäen.

Digimarkkinointia hoidettiin joko itse tai globaalin konsernin tai markkinointikumppanin kautta.

Digimarkkinoinnin kanavat

Tutkimuksen vastaajien keskuudessa eniten mainintoja sai sosiaalinen media, jossa kertoi markkinoivansa 72 % vastaajista. Sosiaalisen median kanavista mainittiin etenkin LinkedIn ja Facebook. Myös uutiskirjeitä ja Google Adsia hyödynnettiin. Yksi vastaajista mainitsi ensisijaisiksi markkinointikeinoiksi perinteiset keinot kuten radiomainonnan ja suoramyynnin.

Digimarkkinoinnin kanaviin voidaan kaiken kaikkiaan lukea seuraavat:

 • verkkosivut ja niiden hakukoneoptimointi
 • sisältömarkkinointi (blogit, webinaarit ym.)
 • maksullinen mainonta (Google Ads, sosiaalisen median mainonta)
 • sosiaalinen media (maksuttomat ja maksetut julkaisut)
 • uutiskirjeet ja markkinoinnin automaatio
 • verkkoanalytiikka ja konversio-optimointi

Oikeat kanavat riippuvat tavoitteista ja kohdeyleisöstä

Mitä laajemmin olet läsnä eri kanavissa sitä parempi mahdollisuus sinun on luonnollisesti tavoittaa yleisösi. Todellisuus on kuitenkin se, että etenkin, jos resurssit ovat rajatut, ei kaikkiin kanaviin ole mahdollista panostaa.

Pelkkä Facebook-sivun perustaminen ei vielä tarkoita sitä, että myynti lähtee kasvuun, vaan siellä tulisi viestiä säännöllisesti ja suunnitellusti riittävän usein. Mieti siis huolella, mitkä kanavat ovat kohderyhmiesi kannalta olennaisimmat ja millä keinoin voisit parhaiten päästä tavoitteisiisi.

Digimarkkinoinnin keinojen valitseminen

Alla muutamia esimerkkejä eri keinojen käyttöaiheista:

 • Hakukoneoptimointi kannattaa lähes poikkeuksetta, sillä se tuo oikein tehtynä sivuillesi henkilöitä, jotka jo hakevat tarjoamiasi tuotteita ja palveluita
 • Sosiaalisen median kanavista kannattaa valita ne, joissa kohderyhmäsi liikkuu ja joihin pystyt tuottamaan kanavalle sopivaa sisältöä
 • Uutiskirjeillä voit puhutella suoraan eri asiakassegmenttejä, tarjota lisäetua heille, jotka ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa ja ylläpitää asiakassuhteita
 • Maksettu mainontakin on monesti hyödyksi, kun halutaan kasvattaa laajemmin tunnettuutta ja tavoittaa kohderyhmät kilpailluilla aiheilla
 • Käyttäjäystävälliset ja liiketoiminnan tavoitteita tukevat verkkosivut ovat enemmän kuin tärkeät. Jos sivu latautuu liian hitaasti tai jos sieltä ei löydä etsimäänsä eikä sivu johdata kohti konversiota, asiakas kääntyy kannoillaan ja muut markkinointipanostukset valuvat hukkaan.

Digimarkkinoinnin edut

Digimarkkinoinnin etuja ovat ennen kaikkea sen kustannustehokkuus, mitattavuus ja päivitettävyys.

Digimarkkinointia on helppo kohdentaa juuri oikeille yleisöille, mikä tekee siitä kustannustehokasta. Markkinointia voidaan tehdä paikallisesti tai vaikka globaalisti ja huomattavasti perinteisiä keinoja edullisemmin. Sivuille tulleet kävijät löytävät sieltä suoraan etsimänsä tiedot ja ovat jo askeleen lähempänä ostopäätöstä tai yhteydenottoa.

Analytiikan avulla on mahdollista seurata kampanjoiden toimivuutta lähes reaaliajassa, tunnistaa verkkosivujen kehityskohdat ja päätellä, millaisilla sisällöillä asiakkaat voidaan parhaiten houkutella luokse. Markkinointia ja jopa valikoimaa voidaan kehittää tulosten perusteella.

Jos maailman tilanne yllättäen muuttuu tai huomaat, että nykyinen tarjooma ei vastaa kohderyhmäsi toiveita, voi digisisältöjä ja -kampanjoita helposti ja melko spontaanistikin muokata, keskeyttää tai luoda uutta vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.

Apua digimarkkinointiin?

Verkkovaraani on HubSpotin yhteistyökumppani ja meillä on kokemusta tuloksellisesta digimarkkinoinnista. Olemme saaneet asiakkaidemme myynnin kasvuun toteuttamalla saavutettavia ja kävijää palvelevia verkkosivuja, nostamalla sivut Googlen kärkeen oikeilla hakusanoilla ja tehostamalla Google Ads -mainontaa.

Autamme mielellämme sinunkin yritystäsi kasvattamaan näkyvyyttä, helpottamaan asiakashankintaa tai muutoin kehittämään toimintaa digimarkkinoinnin avulla. Ota yhteyttä, niin jutellaan teidän tilanteestanne ja tarpeista!

Digimarkkinoinnissa jo pienellä panostuksella voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaan.