Yli 5 vuotta vanhat verkkosivut ovat poikkeus

Verkkovaraani teetti tutkimuksen, jossa kartoitettiin reilun 300 suomalaisen yrityksen verkkosivujen ikää ja uudistamistiheyttä. Tutkimuksen perusteella verkkosivujen keskimääräinen ikä on noin neljä vuotta ja etenkin pieniä päivityksiä tehdään säännöllisesti.

Tietotekniikka on tiheimmin kehityksen pyörteissä olevia toimialoja. Digiteknologioita kehitellään jatkuvasti ja ihmiset omaksuvat uusia tapoja käyttää verkkoa. Vuosikymmenen vanha painettu kirja saattaa olla yhtä tuoreen tuntuinen tänään kuin julkaisuhetkenään, mutta verkkosivuissa ajan hammas helposti näkyy.

Lähestyimme 334 suomalaista keskisuurta yritystä, jotka toimivat yli 100 eri alalla aina esittävästä taiteesta tukkukauppoihin ja ohjelmistosuunnitteluun.

Tavoitteemme oli selvittää:

 • miten usein yritykset uusivat sivujaan ja
 • mikä verkkosivujen keskimääräinen ikä on.

Tutkimuksen kohdejoukko

Kysely esitettiin 334 yritykselle, joista kysymyksiin vastasi 56 yritystä (vastausprosentti 16,8 %). Avointen kysymysten lisäksi verkkosivujen ikä skannattiin kyseisten yritysten 462 URL-osoitteelta.

Kaikki tutkimusjoukon yritykset olivat riskiluokitukseltaan vahvoja. Liikevaihto oli keskimäärin 29,2 miljoonaa ja henkilöstömäärä keskimäärin 129. Noin puolet yrityksistä (44 %) oli pääkaupunkiseudulta ja loput ympäri Suomea.

Eniten tutkimusjoukossa oli osakeyhtiöitä (81,4 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat yksityiset elinkeinonharjoittajat (9,3 %) ja julkiset osakeyhtiöt (4,8 %). Avoimiin kysymyksiin vastanneista lähes kaikki olivat osakeyhtiöitä.

Millä sivujen ikää arvioitiin?

Tutkimusta varten skannasimme yritysten 462 URL-osoitetta Website Age Checker -työkalullamme. WAC arvioi sivun iän koodista löytyvien tietojen kuten kuvien iän perusteella. Pystymme arvioimaan, milloin sivu on perustettu ja milloin sitä on viimeksi päivitetty.

Työkalulla saatujen tulosten tueksi esitimme kohdejoukolle seuraavat avoimet kysymykset:

 1. Milloin verkkosivut on perustettu (pitääkö skannattu tulos paikkansa)?
 2. Onko verkkosivujen uudistaminen milloin ajankohtaista heillä? 
Verkkosivujen uudistaminen - graafi sivujen iästä

Verkkosivujen ikä pääosin alle viisi vuotta

Avointen kysymysten perusteella voitiin päätellä ensinnäkin, että WAC-työkalulla saadut tulokset pitivät hyvin paikkansa. Vähintään 80 %:ssa sivuista skannattu ikä osui oikeaan.

Tulosten mukaan koko tutkimusjoukon verkkosivujen ikä on keskimäärin neljä vuotta. Tämä ikä viittaa nykyisten sivujen perustamisvuoteen eli vanhimpien sivuilta löytyvien tietojen ikään.

Eniten löytyi 2-vuotiaita verkkosivuja (20 %). Peräti 70 % sivuista oli korkeintaan kolmen vuoden ikäisiä. 4-5-vuotiaita sivuja oli viidennes ja vain 10 % sivuista oli 6-vuoden ikäisiä tai sitä vanhempia.

Uusimmat verkkosivut julkisilla osakeyhtiöillä

Tutkimusjoukkomme enemmistöllä on siis kohtuullisen uudet tai jopa juuri uudistetut verkkosivut. Merkittäviä eroja sivujen iässä ei ole havaittavissa esimerkiksi toimialoittain.

Yhtiömuotojen välillä pieniä eroja voidaan kuitenkin tilastoida. Uusimmat sivut näyttävät olevan julkisilla osakeyhtiöillä, joilla sivujen keskimääräinen ikä on vain vuoden.

Sivujen iät yritystyypeittäin:

 • Julkiset osakeyhtiöt: 1 vuotta
 • Yksityiset elinkeinonharjoittajat: 1,5 vuotta
 • Osakeyhtiöt: 3,5 vuotta
 • Aatteelliset yhdistykset: 5,5 vuotta

Verkkosivujen uudistaminen aiheellista neljän vuoden välein – pienempää päivittämistä säännöllisesti

Skannerin ja avointen kysymysten avulla selvitimme myös, mikä on verkkosivujen uudistamisen tyypillisin aikaväli.

Saimme selville, että pieniä päivityksiä sivuille tehdään säännöllisesti, kuten syytä onkin, jotta tiedot pysyvät tuoreina ja ajantasaisina:

 • Skannerin perusteella sivujen uusimmat tiedot löytyvät lähes kaikilla sivuilla (91,4 %) kuluneelta vuodelta
 • Myös avoimiin kysymyksiin vastanneista 33 % kertoi päivittävänsä sivuja jatkuvasti
  • pääkaupunkiseudun yrityksistä jatkuvaa päivittämistä kertoi tekevänsä 71 %
 • Sivujen vanhimpien ja uusimpien tietojen aikaväli oli kaikilla sivuilla keskimäärin 3,5 vuotta

Koska myös suurin osa sivuista on korkeintaan neljän vuoden ikäisiä, voimme päätellä, että sivujen optimaalinen uudistamisväli on 3-4 vuotta.

Miksi verkkosivuja uudistetaan

Kyselyssä emme erikseen selvittäneet syitä verkkosivujen uudistamiselle. Yleensä ne voidaan kuitenkin tiivistää seuraaviin:

 1. Nykyiset sivut eivät tuo riittävästi asiakkaita
 2. Sivuja on vaikea ylläpitää
 3. Halutaan lisätä uusia toiminnallisuuksia (esim. verkkokauppa)
 4. Yrityksen nimi tai brändi-ilme muuttuu

Sivuja kannattaakin lähteä kehittämään, jos niillä ei päästä haluttuihin tavoittesiin. Jos sivut eivät tuo myyntiä, voidaan käyttökokemusta parantaa mm. rakennetta, ostopolkuja, visuaalista ilmettä, responsiivisuutta ja saavutettavuutta kehittämällä. Tällöin tulee myös varmistaa, että käyttöliittymä ja sisältö on hakukoneille optimoitu.

Ylläpitohaasteissa julkaisujärjestelmän vaihtaminen tai kehittäminen on paikallaan.

Uudistamistarpeen laajuus

Verkkosivujen uudistaminen ei automaattisesti tarkoita suurta remonttia, vaan monesti selvitään pienemmillä yksittäisten osioiden päivittämisellä.

Uusia toiminnallisuuksia, kuten verkkokauppaa varten saattaa riittää etenkin ketterissä julkaisujärjestelmissä kuten WordPressissä, että olemassa olevaan sivustoon liitetään uusi toiminnallisuus.

Joskus on kuitenkin paikallaan tehdä suurempikin remontti ja uudistaa sivut täysin. Näin on etenkin, jos sivujen käyttöliittymässä ja ulkoasussa on suuria puutteita tai yrityksen identiteetti tai palveluvalikoima muuttuu merkittävästi. Monesti suurissakin uudistuksissa voidaan hyödyntää tiettyjä osia kuten tekstisisältöjä vanhoilta sivuilta, jolloin aivan kaikkea ei tarvitse tehdä alusta lähtien.

Verkkosivujen käyttömukavuus

Viimeisen vuosikymmenen ajan sivuja on uudistettu urakalla etenkin internetin mobiilikäytön lisäännyttyä. Nykyisin enää harvoin törmää sivuihin, jotka eivät olisi responsiiviset eli kaikille laitteille näppärästi skaalautuvat.

Sen sijaan esimerkiksi saavutettavuus on nouseva aihe, joka asettaa uusia vaatimuksia verkon käyttöliittymälle ja sisällölle. Vasta osa yrityksistä on herännyt tavoittelemaan verkkopalveluissaan saavutettavuutta. Tulevina vuosina se ajaa yhä useamman yrityksen uudistamaan palvelunsa. Muun muassa verkkokaupoilta ja monilta tietotekniikan ja median palveluilta saavutettavuutta edellyttävä EU:n saavutettavuusasetus tullee osaksi lakia Suomessakin vuoteen 2022 mennessä.

Kun sivut toteutetaan muokkautuvalle alustalle kuten WordPressille, on niihin helppo tehdä niin pieniä kuin suurempia päivityksiä eikä uudistus välttämättä edellytä suurta uudelleenrakentamista. WordPress-yhteisö pitää huolta teknisten ominaisuuksien kehittämisestä, joten usein jo versiopäivitykset auttavat pitämään sivuston teknisesti ajan tasalla.

Ota yhteyttä, jos haluat jutella verkkosivujen uudistamisesta!

Toteutamme saavutettavat sivut WordPress-alustalla, jota on helppo ylläpitää ja päivittää jatkossakin.