Digilehti LukSitko - etusivun näkymä

Digilehti saavutettavana verkkosivustona

Erilaisten oppijoiden liitto ry halusi päivittää digilehtensä modernimpaan muotoon, joka olisi saavutettava ja helppo lukea myös verkossa.

Toteutimme heille nopea.medialla digilehden, joka on kohderyhmille suunnattu ja helppo käyttää. Nopea.median avulla Erilaisten oppijoiden liitto voi taittaa digilehdestään helposti myös painettuja lehtiä.

Kohderyhmien tavoittaminen digilehdellä

LukSitko-lehden pääasiallisia kohderyhmiä ovat henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia, heidän lähipiirinsä sekä kouluttajat. Oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi lukihäiriö, hahmotusvaikeudet tai muista syistä johtuvat haasteet tiedon omaksumisessa.

Digilehden helppolukuisuus ja saavutettavuus on tärkeää aina. LukSitko-lehden suunnittelussa kiinnitimme kuitenkin erityistä huomiota siihen, että niin ulkoasu kuin rakenne on selkeä ja helposti lähestyttävä.

Digilehti vs. näköislehti – hyvän lukukokemuksen metsästys

Näköislehti on ollut perinteinen tapa painetun lehden digitalisoimiseen. Syy tähän lienee siinä, että jos painettu lehti on jo luotu jollakin taitto-ohjelmalla PDF-tiedostoksi, on se ollut helpoin viedä verkkoon suoraan näköislehtipalveluiden avulla.

Näköislehtien käytettävyydessä ja luettavuudessa on kuitenkin selkeitä puutteita. Näköislehti ei hyödynnä digiajan potentiaalia eikä se tarjoa hyvää tai saavutettavaa lukukokemusta.

Verkkosivustona toteutetussa digilehdessä sen sijaan artikkeleita voi lukea zoomailematta eikä tekstiä tarvitse vierittää ruudulla ylös alas. Tietoa on helppo hakea, linkittää keskenään ja jakaa.

Responsiivisen digilehden saavutettavuus

Helppokäyttöisyys ja hyvä lukukokemus on osa saavutettavuutta. Saavutettavuuden perusperiaate on se, että verkossa oleva tieto on sellaisessa muodossa, että kaikki eri yleisöt voivat päästä siihen käsiksi ja voivat sen ymmärtää.

Saavutettavassa LukSitko-digilehdessä käytetään selkokieltä ja sen rakenne ohjaa kävijää loogisesti paikasta toiseen. Saavutettavasta digilehdestä on helppo hakea artikkeleita hakusanoittain tai aihealueittain ja sen lukeminen onnistuu myös apuohjelmilla kuten ruudunlukulaitteilla.

Responsiivinen digilehti on jo lähtökohtaisesti saavutettavampi kuin näköislehti myös siksi, että se skaalautuu vaivatta eri päätelaitteille eli sitä on helppo lukea niin kännykällä kuin tietokoneella.

Digilehden vieminen painoon

Erilaisten oppijoiden liitolla on käytössään nopea.median Basic-paketti, jolla se saa tuotettua digilehdestään kaksi painettua julkaisua vuodessa. Ulkoasu on toteutettu valmiilla WordPress-teemalla asiakkaan toiveiden mukaisesti. Myös täysin räätälöity ulkoasu on mahdollinen.

Liitto voi julkaista digilehteensä artikkeleita niin tiuhaan tahtiin kuin haluaa ja sitten valikoida niistä kaksi kertaa vuodessa sopivimmat jutut painojulkaisua varten.

Siinä missä näköislehti on viety painoversiosta verkkoon, on nykyaikaisempaa viedä digilehti painoon. Tässäkään vaihtoehdossa taittoprosesseja ei ole kuin yksi. Printtilehti taitetaan muutamin määrityksin suoraan digilehden hallintapaneelissa. Molempiin medioihin saadaan tuotettua lehti, joka vastaa kyseisen median lainalaisuuksia ja lukijoiden tottumuksia.