Lääkäri katsoo tietokonetta

YTHS asiakkaaksi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) valitsi julkisen hankintamenettelyn kautta Verkkovaraanin YTHS:n verkkopalvelun uudistuksen toimittajaksi. Uudistus toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Verkkopalvelun tavoitteena on selkeyttää käyttäjien palvelupolkuja ja ohjausta muihin palvelukanaviin, palvella paremmin sivustojen eri kohderyhmiä sekä helpottaa verkkopalveluiden ylläpitäjien työtä.

Tavoitteena on luoda helppokäyttöinen ja visuaalinen verkkopalvelu. Projektissa kiinnitetään erityishuomiota selkeyteen, jotta käyttäjä löytää helposti tarvitsemansa tiedot. Uudessa verkkopalvelussa huomioidaan saavutettavuuskriteerit (käyttöliittymien WCAG 2.0-ohjeistuksen ja EU:n verkkosivustojen saavutettavuusdirektiivin AA-taso). Verkkosivut rakennetaan WordPress-julkaisujärjestelmällä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palvelut ovat tarkoitettu kaikille Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.