Laskeutumissivulla on hyvä kiinnittää kävijän huomio selkeään ja hyvin vetoavaan tarjoukseen

Laskeutumissivut Verkkovaraanin ratkaisuilla

Verkkovaraanin ratkaisuilla on toteuttavissa valmiit sivupohjat laskeutumissivuja varten, jolloin laskeutumissivujen sisällön suunnittelu ja toteutus on helppoa tehdä kenen tahansa toimesta. Laskeutumissivujen tavoitteena on esimerkiksi yhteystietojen kerääminen, näkyvyyden lisääminen tai tuotemyynnin kasvattaminen.

Sivustolla vierailevan ihmisen halutaan toimivan tietyllä tavalla ja siksi laskeutumissivulla onkin hyvä kiinnittää kävijän huomio selkeään ja hyvin vetoavaan tarjoukseen heti poistamalla laskeutumissivulta kaikki turhat elementit. Mahdollisimman suuren myynti/kontaktipotentiaalin varmistamiseksi Verkkovaraanin ratkaisut suunnitellaan toimimaan myös mobiilissa ja erilaisilla päätelaitteilla.

Laskeutumissivuista suunnitellaan näyttävät, modernit ja uskottavat ja sisältöjen esillepanossa kiinnitetään erityishuomiota selkeyteen, jotta käyttäjän tarvitsemat tiedot ovat helposti löydettävissä tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Suunnittelussa huomioidaan sekä nuorempien että ikääntyneiden käyttäjien tarpeet. Sisältötuotannon ja rakenteen kehittämisessä auttavat helppokäyttöinen ja joustava ylläpitojärjestelmä, monipuolinen käytönseurantatyökalu sekä järjestelmän metatieto- ja avainsana-kentät hakukoneita ja sisäistä hakua varten.