Verkkovaraani uutiskirjeillä vauhtia markkinointiin

Uutiskirjeellä vauhtia markkinointiin

Uutiskirjeitä voi käyttää moneen tarkoitukseen: myyntiin, ajankohtaisten asioiden kertomiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Uutiskirjeitä voi myös postittaa kohdennetusti eri käyttäjäryhmille sen mukaan, keitä viesti koskee ja keitä sillä halutaan tavoittaa.

Uutiskirjeen tilaavat ne, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita sisällöstäsi. Siinä suhteessa uutiskirje eroaa olennaisesti mm. somesta ja verkkosivuista, joiden avulla usein yleisluontoisempaa sisältöä tarjotaan tarkemmin määrittelemättömälle, todelliselle tai kuvitellulle yleisölle. Tästä syystä uutiskirjeen tilaajia on syytä aina kohdella ja huomioida erityisasiakkaina.

Tee uutiskirjeestä ajankohtainen.

Hyvän uutiskirjeen sisältö on aina ajankohtaista. Tilaajalle toimitetaan vain sellaista informaatiota, mikä kiinnostaa häntä juuri sillä hetkellä. On tärkeää muotoilla otsikko niin, että se korreloi sisällön kanssa.

Yksi tapa saada tilaaja sitoutumaan paremmin on tarjota hänelle ajoittain mahdollisuus osallistua prosessiin esimerkiksi kyselyiden tai äänestysten kautta. Kun tilaajalle syntyy tunne ja mielikuva siitä, että hän on sivustaseuraajan sijasta aktiivinen toimija, side uutiskirjeen toimittajan ja tilaajan välillä voimistuu.

Erityisesti b2b-maailmassa uutiskirjeen ajankohtaisuus voi olla myös sitä, että tarjotaan ongelmanratkaisua tai vinkkejä asiakkaalle mahdollisissa pulmatilanteissa tai haasteissa.

Käytä kohderyhmälle sopivaa kirjoitustyyliä.

Uutiskirjeen tyyliin saattavat vaikuttaa esimerkiksi lukijoiden keskimääräinen ikäjakauma, koulutustaso tai jopa asuinpaikka. Tämän vuoksi tekstin kirjoitusasun luonne voi vaihdella puhtaasti informatiivisesta hyvinkin rentoon, jopa etunimellä kohdennettuun, hyvin henkilökohtaiseen tyyliin. Oli tyyli mikä tahansa, on hyvä, jos uutiskirjeestä tulee sellainen tunne, että se on ihmisen kirjoittama. Konemaista tyyliä kannattaa välttää.

Somen aikakaudella voidaan sanoa, että uutiskirje on henkilökohtaisin tapa lähestyä omaa yleisöä. Ammattimainen uutiskirjeen kirjoittaja seuraa lukijoitaan saadakseen informaatiota siitä, ketkä heistä ovat sitoutuneimpia. Omistautuneimpia “asiakkaita” kannattaa sitouttaa lisää informoimalla, palkitsemalla ja kuuntelemalla.

Hyvään kirjoitustyyliin kuuluu myös se, että informaatio tarjotaan taitavasti jäsenneltynä ja jaoteltuna. On hyvä, jos uutiskirjeestä on helppoa poimia pääasiat ja olennaisin tieto nopeasti myös silloin, kun ei ole aikaa tai mahdollisuutta lukea sanasta sanaan koko tekstiä. Uutiskirjeiden linkkien määrää kannattaa harkita tarkkaan ja huomioida, että paljon linkkejä sisältävissä uutiskirjeissä loppupään linkit jäävät usein avaamatta.

Panosta visuaalisuuteen kohderyhmän ehdoilla.  

Riippuen kohderyhmästä kannattaa miettiä, kuinka paljon sillä on tarpeita ja toivomuksia visuaalisuuden suhteen. Monissa tapauksissa visuaalisesti miellyttävä uutiskirje saa lukijan lukemaan varmemmin myös seuraavan uutiskirjeen.

Anna lukijalle vapaus valita.

Uutiskirjeen tilaajalle pitää aina antaa myös helppo mahdollisuus lakata tilaamasta uutiskirjettä. Kun jälkimaku on hyvä, se laskee kynnystä tilata uutiskirje ehkä myöhemmin uudelleen. Uutiskirjeen laadusta kertoo pysyvien tilaajien määrä. Voi olla myös hyvä tarjota mahdollisuus valita, saako kaikki (esim. viikottaiset) uutiskirjeet, vai esimerkiksi vain tärkeimmän informaation – näin otetaan huomioon tilaajan henkilökohtaiset tarpeet ja tilanne. Tällainen mahdollisuus saattaa vähentään uutiskirjeestä luopuvien määrää.